Katalog

Lucyna Szkwarek, Marzena Rychlińska
Zajęcia zintegrowane, Harmonogramy

Projekt obchodów tygodnia ekologicznego

- n +

Projekt obchodów tygodnia ekologicznego nauczania zintegrowanego w SP nr 1 18.04 - 22.04 2005 r

Edukację ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych dzieci, ponieważ wiek ten sprzyja kształtowaniu takich uczuć jak: miłość do przyrody, troskliwość wobec żywych organizmów i związane z tym pragnienie ich ochrony i pielęgnacji.

W trosce o rozwijanie postawy ekologicznej dzieci, w naszej szkole od lat organizowane są imprezy związane z Dniem Ziemi.

W projekt ten zaangażowani będą nie tylko uczniowie, ale również rodzice i środowisko lokalne.

Poszczególne zadania będą rozdzielone pomiędzy klasy, a stopień trudności dostosowany do możliwości intelektualnych i rozwojowych uczniów. Do współpracy zaproszone zostaną koleżanki uczące w poszczególnych klasach I - III. W każ dym dniu realizowane będą różne zadania. Piątek to dzień finałowy - podsumowujący wszystkie działania.

W kolejnych dniach uczniowie wykonają następujące zadania:
Dzień pierwszy- plakat ekologiczny
Dzień drugi - kolorowe kanapki, surówki i koktajle
Dzień trzeci - zabawka i strój z surowców wtórnych
Dzień czwarty - zielone rekwizyty
Dzień piąty - dzień finałowy

Komisje wewnątrzszkolne ocenią poszczególne zadania i konkursy według przyjętych kryteriów. Prace zostaną wyeksponowane w auli szkolnej, na korytarzu szkoły i w klasach.

Cele projektu:
- szerzenie kultury ekologicznej,
- uświadomienie wpływu działalności człowieka na stopień zanieczyszczenia środowiska,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wzbogacanie swojego słownika o pojęcia związane z ekologią,
- uświadomienie sobie potrzeby zbierania odpadów, ich segregowania i przetwarzania,
- poznanie sposobów twórczego wykorzystania surowców wtórnych,
- kształcenie umiejętności pracy w grupie,
- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,
- kształtowanie aktywnej postawy związanej z ochroną środowiska,
- rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności za stan środowiska,
- uczenie się rywalizacji, radzenia sobie z przegraną, radości ze zwycięstwa

Środki:
- surowce wtórne (gazety, plastikowe butelki, kartony, puszki)
- farby, klej, kolorowy papier, bibuła,
- surowce do wykonania surówek

Metody:
- praca w zespołach klasowych
- praca w grupie
- metoda problemowa
- pokaz
- wycieczka

Dzień pierwszy - plakat ekologiczny

1. Zebranie społeczności uczniowskiej na apelu i ogłoszenie Tygodnia Ekologicznego.
2. Przedstawienie poszczególnych zadań na każdy dzień tygodnia - powołanie komisji wewnątrzszkolnych.

Zespoły klasowe wykonają plakaty o treści ekologicznej. Ocenie podlegać będzie atrakcyjność metody plastycznej i pomysłowość.

Dzień drugi - kolorowe kanapki, surówki i koktajle

Uczniowie przygotują w klasach kanapki, surówki i koktajle mleczno - owocowe. Oceniana będzie estetyka wykonania i podania oraz właściwy dobór produktów korzystnych dla zdrowia.
W tym dniu uczniowie klasy II b i II c - op. S. Bojanowska i W. Wielgus - zaprezentują inscenizację bajki Andersena pt. "Brzydkie Kaczątko". Celem przedstawienia jest miedzy innymi uświadomienie dzieciom potrzeby pomocy zwierzętom.

Dzień trzeci - zabawka i strój z materiałów wtórnych

Uczniowie wykonają zabawki i stroje z surowców wtórnych, które zostaną ocenione przez komisję i wyeksponowane na wystawie w czasie pokazu mody. Ocenie podlegać będzie: pomysłowość i estetyka wykonania oraz stopień wykorzystania materiałów wtórnych. W tym dniu odbędzie się też Gminny Konkurs Ekologiczny dla klas trzecich przygotowany przez p. M. Ligas, T. Kalicińską oraz T. Zielińską.

Dzień czwarty - zielone rekwizyty

Uczniowie wykonają w trakcie zajęć wianki, kwiaty i kapelusze w kolorze zielonym. Wykorzystają je w czasie przemarszu ulicami naszego miasta w dniu finałowym. W czwartek odbędzie się też spotkanie z leśniczym - inż. K. Szeflerem - pracownikiem Nadleśnictwa Barlinek. Na spotkaniu zostaną przekazane sadzonki drzewek, które dzieci zasadzą w otoczeniu szkoły. Uczniowie klasy II a i III a - op. M. Rychlińska, L. Szkwarek - przedstawią inscenizację ekologiczną pt. " Żyj z przyrodą w zgodzie". Jej celem jest uświadomienie uczniom konieczności właściwego zachowania w lesie i ochronę zasobów naturalnych Ziemi.

Dzień piąty - dzień finałowy

Na apelu nastąpi podsumowanie wszystkich działań, które są zaplanowane w ciągu całego tygodnia. Zostaną wręczone dyplomy i nagrody za oceniane przez poszczególne komisje zadania i konkursy. Następnie wszyscy zbiorą się przed szkołą, gdzie zostaną zasadzone drzewka z pamiątkową tabliczką. Po tym wydarzeniu dzieciom wyruszą zielonym korowodem ulicami miasta, manifestując swoją miłość do przyrody i pragnienie jej ochrony.
 

Opracowanie: Marzena Rychlińska
Lucyna Szkwarek

Wyświetleń: 1906


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.