Katalog

Janina Kleszcz
Fizyka, Konspekty

Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej? - Konspekt lekcji fizyki

- n +

Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?

Konspekt lekcji fizyki

Cele:
Uczeń wie:
- co to jest energia elektryczna i gdzie jest wykorzystana,
- jakie są jednostki pracy, mocy, napięcia i natężenia prądu,
- jak obliczyć pracę i moc prądu elektrycznego,
- jaki jest wpływ produkcji energii elektrycznej na środowisko naturalne,
- ile energii elektrycznej zużywane jest rocznie,
- jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej,

Uczeń umie:
- rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzorów na pracę prądu elektrycznego,
- wyciągać wnioski z obliczeń,
- formułować własne spostrzeżenia na temat ochrony środowiska,
- pracować w grupie,
- wykorzystać zebrane materiały na temat produkcji energii elektrycznej.

Cele wychowawcze:
- wdrażanie uczniów do pracy w grupie,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki zespołu,
- zachowanie ciszy podczas pracy

Materiały i środki dydaktyczne:
- treść zadania, karty papieru, pisaki, katrki samoprzylepne.

Metody:
- praktyczna, PBL (rozwiązywania problemów)

Przebieg lekcji:

1. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Rozdanie kartek z treścią zadania (zadanie na obliczenie ile energii elektrycznej zużywamy w ciągu jednego tygodnia lub podobne)
3. Rozwiązanie zadania (dane i szukane, wzory, jednostki)
4. Zebranie danych z rozwiązanych zadań.
5. Ile energii zużywamy w ciągu roku.
6. Jakie rodzaje elektrowni mamy w Polsce.
7. Jaki procent to elektrownie ekologiczne.
8. Jak produkcja energii elektrycznej wpływa na nasze środowisko (przykład Elektrowni Łagisza)
9. Postawienie problemu "Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?"
10. Rozwiązanie problemu metodą PBL.
11. Wybranie najlepszego rozwiązania.

Przebieg właściwej części lekcji:
1. Zapisać problem na tablicy "Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?"
2. Uczniowie rozmawiają o problemie w parach
3. Podział klasy na grupy
4. Wymyślanie rozwiązań do naszego problemu (uczniowie na dużych arkuszach papieru wypisują propozycje swoich rozwiązań)
5. Rozwieszenie plansz i omówienie przez liderów propozycji rozwiązania postawionego problemu
6. Do każdego rozwiązania określa się dobre i złe strony rozwiązania (trudności w jego realizacji).
7. Prezentacja zalet i wad przez liderów grup
8. Wybranie najlepszego rozwiązania przez grupę (określ które rozwiązanie w grupie jest najlepsze, ma najwięcej zalet)
9. Wybór jednego rozwiązania (który projekt przedstawiony przez innych podoba ci się najbardziej nie wybieraj swojego rozwiązania)
10. Najlepsze rozwiązanie oznaczamy przyklejając do wybranego arkusza znaczki (kartki samoprzylepne)
11. Dyskusja, ocena wybranego rozwiązania
12. Jeżeli dwa rozwiązania uzyskały tyle samo głosów, powtarzamy wybór (wybieramy najlepsze z tych dwóch).

Szczegółowe informacje o metodzie PBL (rozwiązywania problemów) można znaleźć na stronach CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej).
Metoda PBL na lekcjach fizyki jest metodą ciekawą, inną. Uczniowie mają inne podejście do fizyki niż my nauczyciele. Potrafią wymyślić rozwiązania niekonwencjonalne, zaskakujące a nawet śmieszne. Lekcja jest bardzo ciekawa i biorą w niej udział wszyscy uczniowie, nawet ci którzy nie bardzo lubią nasz przedmiot.

 

Opracowanie: Janina Kleszcz

Wyświetleń: 3328


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.