Katalog

Ilona Wojcieszak
Lekcja wychowawcza, Różne

"Przeciw przemocy i agresji" - Zestawienie bibliograficzne w wyborze

- n +

Przeciw przemocy i agresji (Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Przemoc, agresja, strach to zjawiska coraz częściej występujące w polskiej rodzinie i szkole.
Jakże często stajemy wobec nich bezradni. W chwili obecnej już ani sama rodzina, ani sama szkoła nie jest w stanie temu zapobiec. Najważniejszym czynnikiem, który pozwoli efektywnie przeciwdziałać tym zjawiskom jest dogłębne poznanie ich. Mam nadzieję, że zebrana w niniejszym zestawieniu bibliograficznym literatura pomoże, zarówno rodzicom jak i nauczycielom znaleźć odpowiednie metody, stworzyć niezbędne programy zapobiegające agresji i przemocy.

Wydawnictwa zwarte:

1. Agresja wśród dzieci i młodzieży: perspektywa psychoedukacyjna. Kielce, Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1996
2. Bohdanowicz-Spanili Brutt.: Zależność między wyposażeniem językowym a pewnymi formami agresji u młodzieży dorastającej. Warszawa, Klub Dobrego Człowieka, 1996
3. Brett D.: Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka.Cz. 2: koją, leczą, rozwiązują problemy. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000
4. Dambach K.E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
5. Gerstman S.: Psychologia. Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1962, s. 315-316
6. Hauk D.: Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu medytacji. Kielce, "Jedność", 2002
7. Han-Ilgiewicz N.: Potrzeby psychiczne dziecka. Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1961
8. Kalina R.M.: Przeciwdziałanie agresji: wykorzystanie sportu do zmniejszania agresywności. Warszawa, PTHP, 1991
9. Kmiecik-Baran K.: Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 1999
10. Knez R., Słonina W.: Saper, czyli jak rozminować agresję: program profilaktyczno- wychowawczy. Kraków, "Rubikon", 2002
11. Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm,: problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko) red.Elżbieta Barbara Zybert. Warszawa, Wydaw. SBP, 1999
12. Niehoff D.: Biologia przemocy. Poznań, "Media Rodzina", 2001
13. Obuchowska I.: Okres dorastania. Warszawa, "Nasza Księgarnia", 1983
14. Olweus D.: Mobbing-fala przemocy w szkole: jak ją powstrzymać? Warszawa, Jacek Santorski& CO, cop. 1998
15. Poraj G.: Agresja w szkole: przyczyny, profilaktyka, interwencje. Łódź, "Edukator",2002.
16. Profilaktyka: wokół agresji w szkole. Z.1 Zielona Góra, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003
17. Przemoc międzyrówieśnicza w szkole. Wałbrzych, Wydaw. PWSZ, 2002
18. Przemoc w rodzinie i w szkole: materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001r. Toruń, Wydaw. UMK, 2001
19. Rauschurg J.: Lęk, gniew, agresja. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
20. Surzykiewicz J.: Agresja i przemoc w szkole: uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Pstchologiczno-Pedagogicznej, 2000
21. Wolińska J.M.: Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny. Lublin, Wydaw. UMCS, 2000

Wydawnictwa ciągłe

1. Bach-Olasik T.: Oddziaływanie telewizji na zachowania agresywne u dzieci i młodzieży. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1993 nr 2 s. 56-59
2. Bałon A.W., Lesiuk E.: Metody Thomasa Gordona. "Gazeta Szkolna" 2002 nr 5 s. 13
3. Biernat T.: Przemoc w szkole. "Wychowanie na co Dzień" 1999 nr 4/5 s.37
4. Błaszczyk J., Stajniak E.: Program "Nie-dla przemocy i agresji w szkole". "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 1 s. 42
5. Bożek L.: Agresja-aspekty psychologiczne. "Wychowawca" 2003 nr 3 s. 5-7
6. Bonenberg K.: O agresji. "Aura" 2002 nr 4 s.32-33
7. Burian J.: Rozwiązywanie problemu agresji w klasie. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2003 nr 1 s. 35-37
8. Choina M.: O asertywności w szkole. "Nowa Szkoła" 2001 nr 7 s. 20-24
9. Dworakowski M.: Jak przeciwdziałać przemocy. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2000 nr 3 s.,32-34
10. Fryc-Piętek D.: Agresja i sposoby radzenia sobie z nią. "Wychowawca" 1996 nr 3 s. 18
11. Gan B.: Agresja u dzieci w wieku szkolnym. "Kwartalnik Edukacyjny" 2000 nr 1 s. 29-42
12. Gąska B.: Gimnazjum bez przemocy. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 1,s.44-45
13. Glapka I., Michalak E.: Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 1 s. 43-44
14. Głomska M.: Pomoc młodzieży w pokonywaniu negatywnych nastrojów. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 6 s. 4
15. Gwizdek B.: Program ochrony przed przemocą. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 9 s. 23
16. Helizanowicz B.: Co to znaczy być asertywnym? "Wychowawca" 1999 nr 1 s. 26-27
17. Ilnicka R.: Realizuję program "Bezpieczna szkoła". "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 1 s. 39
18. J.G.: Stop przemocy. "Gazeta Szkolna" 2002 nr 41 s. 8 (bsz)
19. Jabłońska A., Fajcht H.: Nie buduj murów, które dzielą ludzi. "Wszystko dla Szkoły" 1999 nr 9 s. 12-13
20. Jakubiak-Zapalska E.: Przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży. "Pr. Nauk. Pedag." 1999 nr 1 s. 137-152
21. Jandy-Brudło E.: Wpływ telewizji na agresywne zachowania dzieci i młodzieży. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1993 nr 5 s.205-207
22. Janowska J.: Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów. "Nowa Szkoła" 2000 nr 3 s. 41-45
23. Jasiński Z.: Przemoc rówieśnicza w szkole-współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce. "Wychowanie na co Dzień" 2002 nr 7/8 s. 3-7
24. Kirwil L.: Formowanie się agresywności u dzieci. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1992nr 10 s. 427-434
25. Kleine E.: Agresja językowa. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1992 nr 2 s. 76-78
26. Knez R.: Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej. "Wychowawca" 2003 nr 3 s.10-11
27. Konarzewska M.M.: Agresja w życiu młodego człowieka. "Gazeta Szkolna" 2001 nr 4 s. 21
28. Kowalewska E.: Szkolny program walki z agresją. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 1 s. 41-42
29. Krasowska A., Krzywonos H.: Wyzwolić z agresji. "Głos Nauczycielski" 2000 nr 9 s. 8
30. Krzyżanowska M.: Przeciwdziałanie agresji wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli. "Szkoła Specjalna" 2002 nr 5 s. 296-301
31. Książek W.: Przeciw przemocy - uwag kilka (ref.). "Dyrektor Szkoły" 2000 nr 5 s. 12-14
32. Kukiełka B.: Asertywność - sposób na agresję. "Biblioteka w Szkole" 2001 nr 10 s. 22
33. Kułakowska J.: Pozytywne i negatywne strony agresji. "Gazeta Szkolna" 2004 nr 6 s. 12-13
34. Luty M.: Pakty i umowy o nieagresji. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 5 s. 42
35. Łazikiewicz A., Osiecka I.: Program "Bezpieczna Szkoła, Stop Agresji". "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 2 s. 44
36. Markiewicz Z.: Zapobiec przemocy. "Biblioteka w Szkole" 1999 nr 4 s. 33
37. Mendel M.: Rodzice i lokalna wspólnota wobec problemu przemocy wśród dzieci. "Dyrektor Szkoły" 1998 nr 11 s. 22-24
38. Mierzwa A.: Percepcja agresji przez młodzież. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2000 nr 6, s.336-39
39. Miłkowska-Olejniczak G.: Przejawy i przyczyny agresywnych zachowań młodzieży. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1999 nr 10 s. 25-32
40. Obuchowska I.: Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2000 nr 9 s. 3-11
41. Pawlina K.: Młodzież przełomu wieków. "Niedziela" 1997 nr 48
42. Pęczak M.: Inwazja przemocy. "Polityka" 2000 nr 37, s.29, 31
43. Raczkowska J.: Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa agresją, przemocą, okrucieństwem. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1993 nr 10 s. 417-425
44. Repko A.: Przemoc w TV i w szkole. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 2 s. 54
45. Rode D.: Przemoc w szkole-rozmiary i charakter zjawiska. "Chowanna" 1998 t.1 s. 24-35
46. Rożnowska A.: Zjawisko agresji i lęku w szkole. "Edukacja" 2001 nr 4 s. 76-85
47. Rusiecka K.: Przeciw agresji: scenariusz apelu. "Biblioteka w Szkole" 1998 nr 6 s. 24-25
48. Salański W.: Norweski wzór. "Głos Nauczycielski" 1997 nr 42 s. 16 (program walki z agresją)
49. Sas-Nowosielski K.: Przestępcy w szkolnych mundurkach? "Lider" 1996 nr 2 s. 12-13
50. Sikorski W.: Brutalizacja życia wśród uczniów. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1998 nr 2 s. 12-16
51. Socha-Kołdziej K.: Przemoc w szkole-refleksje pedagoga. "Nowa Szkoła" 1997 nr 10 s. 24-26
52. Słonina W.: Trudne zachowania. "Wychowawca" 2003 nr 5 s. 5-7
53. Styczeń J.: Agresja-powracający temat. "Gazeta Szkolna" 2002 nr 16 s.13
54. Stańczyk D.: Asertywność. "Wychowawca" 1996 nr 1 s. 17
55. Szafińska-Chadała M., Świderska-Lappo A.: Projekt przeciwdziałania agresji i przemocy. "Biblioteka w Szkole" 2001 nr 4 s.34
56. Szczęsny D.: Przemoc i agresja czy ma swoje źródło w rodzinie? "Wychowawca" 1998 nr 5 s.46
57. Szymańska D.: O agresji uczniowskiej: rozmowa z prof. A. Frączkiem. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2000 nr 1, s.3-8
58. Tatarowicz J.: Atrakcyjność "wstydliwy" atrybut agresji. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1996 nr 10 s.10-17
59. Tatarowicz J.: Lekceważona profilaktyka. "Nowa Szkoła" 1998 nr 9 s.25-29
60. Tatarowicz J.: Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole. "Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze" 2001 nr 5 s. 32-38
61. Tatarowicz J.: Niemiłe złego początki. "Nowa Szkoła" 1998 nr 3 s. 38-42
62. Tatarowicz J.: "Początkujący" agresorzy. "Nowa Szkoła" 1998 nr 2 s. 41-46
63. Tucholski S.: "Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych.: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 2000 nr 5 s. 40-42
64. Walc W.: Młodzież o przemocy. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2001 nr5 s.38-41
65. Witalewska H.: W anioły przerobić? "Głos Nauczycielski" 1997 nr 8 s. 5
66. Wojciechowski M.: Sposób na przemoc w szkole. "Ruch Pedagogiczny" 2000 nr 3/4 s.117-122
67. Woronowicz W.: Związek agresji z brakiem refleksji. "Wychowanie na co Dzień" 1996 nr 9 s. 6-8
68. Woźnicka A.: To wasz problem. "Głos Nauczycielski" 2000 nr 9 s. 5
69. Zagrodzka J.: Skąd w nas tyle zła? "Wiedza i Życie" 1999 nr11 s. 26-31
70. Zubrzycka-Maciąg T.: Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 2 ss. 38
71. Zygmański M.: Agresja w szkole. "W Drodze" 1999 nr 6 s. 24-33

 

Opracowanie: Ilona Wojcieszak
nauczyciel bibliotekarz
Gimnazjum nr 2 w Pleszewie

Wyświetleń: 2941


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.