Katalog

Anna Wołczyk
Różne, Konspekty

Trudne emocje - przeżywanie i sposoby radzenia sobie z nimi. - Konspekt zajęć profilaktycznych dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących gimnazjum.

- n +Czas: 2 godziny lekcyjne

Cele:

kształcące:
 • utrwalenie nazw emocji
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań opisujących własne przeżycia
operacyjne:
 • uczeń potrafi rozpoznać i nazwać emocje własne i innych
 • uczeń rozpoznaje trudne emocje i umie określić swoje na nie reakcje
 • uczeń zna różne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami przez innych ludzi
wychowawcze:
 • kształtowanie umiejętności, samoreflekcji nad własnymi przeżyciami emocjonalnymi
 • wdrażanie do komunikowania o swoich emocjach, jako wartościowy sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
rewalidacyjne:
 • wdrażanie do różnorodnego komunikowania się celem wymian y informacji
 • kształtowanie dbałości o precyzję i dokładność różnych form wypowiedzi
Środki dydaktyczne:
 • etykietki
 • ilustracje przedstawiające różne stany emocjonalne
 • karty zdań niedokończonych
Planowany przebieg zajęć


Czynności nauczyciela i uczniów Uwagi
I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
 1. Przywitanie się z dziećmi, powitanie gości.
 2. Nawiązanie do poprzednich zajęć, zapoznanie z tematyką i celem lekcji.
 3. Przypomnienie o ustalonych zasadach zachowania.
Wyjaśnienie uczniom obecności rodziców
II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

1. Ćwiczenia utrwalające nazwy emocji:
 • uczniowie dobierają etykietki z nazwami do przypiętych ilustracji przedstawiających stany emocjonalne,
 • wspólne odczytanie nazw emocji,
 • każde dziecko samodzielnie nazywa wszystkie przedstawione na obrazkach emocje
2. Dokonanie podziału na emocje przyjemne i trudne. Zapis na tablicy przez uczniów w dwóch grupach wyrazów.

3. Rozmowa na temat trudnych emocji. Uzupełnianie karty zdań niedokończonych; nauczyciel omawia poszczególne punkty, podaje przykłady, a następnie uczniowie samodzielnie odczytują i zapisują zdanie.

Chętni uczniowie odczytują swoje zdania.


4. Omówienie sposobów reagowania na trudne emocje. Dzieci zastanawiają się nad pytaniem: Co w tedy robiłeś? Czy powiedziałeś o swoich emocjach? Komu?

5. Podsumowanie, podanie przez nauczyciela ogólnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami:
 • mówienie o emocjach,
 • przekazywanie emocji "nie wprost",
 • okazywanie emocji "prywatnie",
 • chronienie emocji.
Każdy uczeń sam wybiera jeden przykład i odczytuje nazwę. Ćwiczenia dotyczące następujących emocji: strach, złość, wstyd, zdziwienie, radość, smutek, niesmak, zachwyt, spokój.
Ćwiczenia prowadzone przy tablicy
Zwrócenie uwagi na możliwość różnego zabarwienia emocjonalnego zdarzeniaZdania do uzupełnienia:
 • Rozłościłem się kiedy ... .
 • Poczułem się smutny gdy ... .
 • Bałem się kiedy ... .
Sprawdzenie poprawności wszystkich zapisów.

Odczytywanie zdań i rozmowa o reakcjach odbywa się w kręgu.Zapis przygotowanego wcześniej tekstu z tablicy.
III. ZAKOŃCZENIE

1. Nawiązanie do tematu kolejnych zajęć, jako kontynuacja tematyki.
2. Podziękowanie za pracę uczniów na lekcji.
3. Pożegnanie dzieci z nauczycielem i rodzicami.
 

Opracowanie: mgr Anna Wołczyk
nauczyciel w SOSW Nr 2 im. dra Janusza Korczaka
w Przemyślu

Wyświetleń: 4996


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.