Katalog

Małgorzata Szymczak
Zajęcia zintegrowane, Ankiety

Ankieta skierowana do uczniów

- n +

Ankieta skierowana do uczniów

Rozpoczynając pracę dydaktyczno - wychowawczą z klasą pierwszą w szkole podstawowej, często zastanawiamy się w jaki sposób zebrać istotne dla nas informacje o uczniu. Pomocna może okazać się poniższa ankieta.

I. Rodzina
1. Nazwisko i imię dziecka.............................................................
2. Rodzina pełna, niepełna, rozbita, inna sytuacja.................................
3. Z kim mieszka dziecko?................................................................................
4. Z kim dziecko spędza najwięcej czasu?........................................................
5. Rodzice (opiekunowie)  ojciec (opiekun)  matka (opiekun)
- imię i nazwisko .....................  ....................
- zawód wykonywany  .....................  ....................
- godziny pracy  .....................  ....................
6. Rodzeństwo (imię i wiek) l l
-........................  -....................  -...................
-.........................  -....................  -..................
7. Zmiany dotyczące struktury rodziny...............................................
II. Warunki bytowe

1. Mieszkanie, powierzchnia..........m², samodzielne, wspólne z............
2. Liczba pomieszczeń łącznie z kuchnią, zajmowanych przez rodzinę dziecka........, liczba osób........
3. Czy dziecko śpi w pokoju wspólnym dla całej rodziny, dzieli pokój z rodzeństwem, ma własny pokój, ma własne łóżko, śpi wspólnie z .........................................................................................
4. Czy dziecko ma stałe, własne miejsce do odrabiania lekcji? tak/nie
5. Czy dziecko ma zapewniony pokój i ciszę podczas odrabiania lekcji? tak/nie Dlaczego?.................................................................................
6. Warunki materialne rodziny są: dobre, wystarczające, złe

III. Informacje o dziecku z klasy "0"

1. Czy dziecko uczęszczało do klasy "0" w szkole tak/nie, w przedszkolu tak/nie ?
2. Czy dziecko uczęszczało do klasy "0" chętnie/niechętnie?
3. Czy dziecko w klasie "0" sprawiało jakieś problemy wychowawcze tak/nie? Jakie?
.................................................................................
4. Czy obecnie dziecko uczęszcza do szkoły chętnie tak/nie?
5. Dziecko do szkoły i ze szkoły jest odprowadzane przez osobę starszą, chodzi samo, jest odwożone samochodem, rowerem, jeździ autobusem
6. Pod czyją opieką przebywa dziecko przed zajęciami szkolnymi..........................., po zajęciach szkolnych...............?
7. Czy dziecko przebywa przed lekcjami, po lekcjach w świetlicy? tak/nie Jakiej (adres)
.................................................................................
8. Czy dziecko korzysta/korzystało z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? tak/nie Kiedy?
.................................................................................
Z jakiego powodu?
.......................................................................................

IV. Informacje o stanie zdrowia dziecka

1. Czy dziecko choruje na jakieś choroby? np. serca, układu moczowego, układu pokarmowego, padaczkę, alergie, nerwice? tak/nie
Inne- jakie?
.................................................................................
2. Czy dziecko potrafi wytrzymać przez 45 min. bez wyjścia do toalety? tak/nie Jeśli nie proszę podać przyczynę........................................
3. Czy dziecko uczęszczało/uczęszcza na zajęcia logopedyczne? tak/nie Kiedy uczęszczało?......................................................................................
4. Czy dziecko według pani/pana wypowiada się poprawnie? tak/nie Co panią/pana niepokoi w wypowiedziach dziecka?
 .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
5. Czy dziecko moczy się w nocy? tak/nie
6. Czy dziecko obgryza paznokcie? tak/nie
7. Czy dziecko ma tiki? tak/nie Jakie?
.................................................................................

V. Informacje o sytuacji domowej dziecka

1. W jaki sposób dziecko okazuje zdenerwowanie, niepokój w domu?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
2. Jakie są ulubione zabawy dziecka?
 .................................................................................
.................................................................................
3. Czy dziecko jest praworęczne/leworęczne?
4. Czy dziecko ma stałe obowiązki w domu? Jakie?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
5. Ile czasu pan/pani poświęcają dziecku w ciągu dnia?.................................
6. Czy dziecko w domu sprawia jakieś trudności wychowawcze?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
7. Proszę wymienić zalety dziecka
 .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
8. Proszę wymienić trzy wady dziecka..........................................................
9. Dziecko według pani/pana jest: uśmiechnięte, zamyślone, otwarte, zamknięte w sobie, spokojne, żywe, nadpobudliwe.

Podpis rodzica (opiekuna):

..................................

* Wpisać lub podkreślić właściwe wyrażenia, zdania.
 

Opracowanie: mgr Małgorzata Szymczak

Wyświetleń: 2161


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.