Katalog

Małgorzata Kępińska
Zajęcia zintegrowane, Różne

Program działalności Samorządu Uczniowskiego

- n +

Program działalności samorządu uczniowskiego klas I - III kształcenia zintegrowanego

"Człowiek uczy się nieporównywalnie więcej, czyniąc coś i angażując się w to działanie niż słuchając kogoś, kto o tym tylko opowiada..."

CELE:


- rozwijanie wrażliwości społecznej i otwartości na problemy innych;

- wzmacnianie poczucia więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej;

- kształtowanie nawyków dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;

- kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prospołecznych (np. koleżeństwa, tolerancji, solidarności, pomoc potrzebującym);

- inspirowanie do aktywnego działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;

- integrowanie grup rówieśniczych;

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności i wiary w sens podejmowanych działań;

- organizowanie warunków do działań artystycznych;

- uwrażliwianie dzieci na problemy ekologiczne;

- zachęcanie do uczestniczenia w przedsięwzięciach o charakterze charytatywnym.

HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZADANIA TERMIN REALIZACJI
- Zorganizowanie i udział w akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA" wrzesień
- Konkurs "BEZPIECZNE PRZERWY" pod hasłem: "W naszej szkole bawimy się wesoło i bezpiecznie!"
* organizowanie bezpiecznej zabawy w czasie przerw (zbieranie "słonecznych buziaków")
* wykonanie plakatu lub ułożenie wierszyka nt. "Baw się bezpiecznie!"
wrzesień - grudzień
- Zorganizowanie i udział w akcji "POMÓŻ ZWIERZĘTOM" (zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska) listopad
- Zorganizowani i udział w akcji "I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!"
* zbiórka żywności dla wychowanków Domu Dziecka
* odwiedziny w Domu Dziecka
listopad - grudzień
- Zorganizowanie i przeprowadzenie BALU KARNAWAŁOWEGO dla uczniów kształcenia zintegrowanego i klas "0".
* Udział w akcji "WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY"
styczeń - luty
- Konkurs wiedzy "JESTEM OMNIBUSEM" dla uczniów klas II i III. marzec
- Konkurs matematyczny "SUPER MATEMATYK" dla uczniów klas III. kwiecień
- Konkurs plastyczny "W RODZINNYM KRĘGU" kwiecień - maj
- Konkurs plastyczny "WAKACJE MOICH MARZEŃ" czerwiec
- Udział w ogólnopolskiej akcji "JABŁKO CZY CYTRYNA - GENERALNIE ZWOLNIJ!" czerwiec
- Zaprojektowanie, wzbogacanie i aktualizacja gabloty SU. (cały rok)
PLANOWANE EFEKTY DZIAŁAŃ SU

SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKA:


* angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym;

* uwrażliwia się na potrzeby innych;

* poznaje sposoby bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły;

* integruje się i potrafi współdziałać w grupie;

* rozwija swoje umiejętności i zdolności artystyczne;

* staje się odpowiedzialna za powierzone zadania i podjęte przedsięwzięcia;

* rozwija zachowania prospołeczne;

* promuje szkołę w środowisku lokalnym;
 

Opracowanie: Małgorzta Kępińska

Wyświetleń: 963


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.