Katalog

Dorota Kruszyńska
Chemia, Scenariusze

Interpretacja symboliki chemicznej - powtórzenie wiadomości

- n +

Scenariusz lekcji powtórzeniowej z chemii w klasie I

Interpretacja symboliki chemicznej - "Atom i cząsteczka" - powtórzenie wiadomości.

CELE:
- przypomnienie wiadomości o budowie związków chemicznych,
- kształcenie umiejętności pisania wzorów sumarycznych i strukturalnych tlenków, chlorków, siarczków,
- ustalanie wartościowości pierwiastków w tlenkach, siarczkach, chlorkach,
- zapisywanie za pomocą wzorów wskazanych zbiorów cząsteczek pierwiastków,
- obrazowanie za pomocą modeli cząsteczek, gdy są one opisane słownie i za pomocą wzorów.

POMOCE:
- układ okresowy pierwiastków,
- fiszki z zadaniami ze zbioru M. A. Bigos uporządkowane według umiejętności, oraz według stopnia trudności w skali od 1 do 5 punktów.

PRZEBIEG:
Faza przygotowawcza.
- podział klasy na grupy,
- wybór reprezentanta grupy, który będzie notował wyniki oraz wypowiadał się w imieniu grupy,
- przygotowanie warsztatu pracy (zapisanie nazwisk uczniów danej grupy oraz tabeli do wpisywania numerów zadań),

Faza właściwa:
- uczniowie losują zadania za 1, 2, 3, 4 i 5 punktów. Z każdej grupy losują po 5 zadań,
- kolejne zadania można wybrać dopiero po oddaniu wybranych wcześniej,
- grupa, która pierwsza rozwiąże wszystkie zadania dostaje dodatkowe punkty,
- oryginały prac należy oddać nauczycielowi.

CZAS PRACY: 30 minut.

POPRAWA I OCENA ZADAN:
Liczba punktów potrzebna do zaliczenia wymaganego poziomu:
5 z 9 pkt - dopuszczający,
7 z 10 pkt - dostateczny,
7 z 9 pkt - dobry,
10 z 12 pkt - bardzo dobry,
13 z 15 pkt - celujący.

REKAPITULACJA:
- Ustalcie czego już nauczyliście się, a czego jeszcze powinniście się nauczyć,
- Wskażcie jedną umiejętność, którą opanowali wszyscy członkowie grupy,
- Wskażcie tę umiejętność, która dla waszego zespołu jest umiejętnością o wysokim stopniu trudności,
- Oceńcie wkład pracy i zaangażowanie poszczególnych członków grupy w skali od 1 do 5.


 

Opracowanie: Dorota Kruszyńska

Wyświetleń: 2480


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.