Katalog

Bartosz Tymiński
Różne, Artykuły

Twórcze notatki? (cz. 2)

- n +

Wspominałem, że należy być konsekwentnym. Na czym miałaby polegać ta konsekwencja? Zdaniem uczestników różnych zajęć należy:

Systematycznie uzupełniać swoje notatki i porządkować je

Wartość notatek nieuzupełnionych i nieuporządkowanych jest dużo niższa niż takich, które już opracowaliśmy. Pamiętajcie, że podczas opracowywania, uczycie się - w żadnym razie nie jest to więc strata czasu!

Pisać przejrzyście

Prowadzić nieczytelne notatki to tak, jakby nie prowadzić ich w ogóle. Nie raz obserwowałem zdenerwowanych uczestników zajęć, którzy piszą nieczytelnie. Po co fundować sobie dodatkowy stres, po co narażać na przepisywanie czy kserowanie notatek innej osoby. Na pewno nie będą tak wartościowe, jak nasze własne. Każdy z nas ma bowiem charakterystyczny sposób notowania, który nie musi odpowiadać innym osobom. Osoby piszące bardzo brzydko mogą próbować pisać drukowanymi literami.

Czyli pielęgnować notatki

Pielęgnacja notatek polega na dbałości nie tylko o formę, ale również o treść... Poza tym należy podawać zawsze temat i datę zajęć - to bardzo ułatwia życie.

Koncentrować się na tym, co piszemy

Brak koncentracji powoduje, że nie będziemy zapisywali informacji, które są rzeczywiście najważniejsze. Będą się za to pojawiać takie hasła i zdania, które mają znikomą wartość ... a nie o to przecież chodzi.

Starać się zrozumieć, co pisaliśmy na zajęciach

Brak zrozumienia powoduje, że cała sztuka notowania idzie w las. Nie znaczy to, że musicie zrozumieć wszystko, co zapisaliście podczas lekcji, ale trzeba przynajmniej się starać.

Wiedzieć, gdzie co się znajduje w notatkach

Notatki są często ważniejsze niż informacje zawarte w podręczniku, dlatego trzeba wiedzieć gdzie i co się w nich znajduje. Brak takiej orientacji powoduje, że wartość naszych notatek spada... a chodzi przecież o to, żeby były jak najlepsze.

Uwypuklać najważniejsze elementy

Notatki pisane jednym rodzajem pisma, bez ramek, strzałek, wykrzykników, bez kolorów są tylko treścią, którą musimy za każdym razem w całości przeczytać, aby znaleźć to, co naprawdę nas interesuje. Uwypuklenia pojawiające się w notatkach w postaci tabelek, kolorowych podkreśleń czy innych graficznych elementów powodują, że po pierwsze łatwiej znaleźć te fragmenty, które nas interesują, a po drugie - widać dokładnie, co jest najważniejsze.

Nie zostawiać niedokończonych notatek

Niedokończone notatki są zmorą osób zdających egzaminy czy klasówki. Okazuje się bowiem, że jesteśmy przekonani, że wszystko mamy, ale na kilka dni przed terminem przychodzi nam przeczytać kilka albo kilkanaście rozdziałów (o ile nie książek), po to by uzupełnić niepełne wiadomości, które utkwiły w naszej pamięci...ale nie znalazły się w notatkach.

Systematycznie pracować nad jakością notatek

Przez jakość rozumiem to, co jest w notatkach zawarte. Niektórzy nauczyciele zakładają, że uczeń uzupełni swoje wiadomości o materiał zawarty w podręczniku czy encyklopedii i z tego też pytają.

Zapisywać a nie tylko zapamiętywać

Jest to jeden z podstawowych błędów uczniów. Zakładają oni, że większość informacji zapamiętają - a jest to przecież niemożliwe. Jakim sposobem zapamiętać wszystko, co zostało powiedziane na lekcjach z kilku przedmiotów w ciągu powiedzmy miesiąca i powtórzyć - ze zrozumieniem - na klasówce?

Nie odkładać notatek na później

Założenie, że po tygodniu czy dwóch uzupełnię swoje notatki jest z natury błędne. Po tygodniu nie będę już pamiętał połowy tego, co miałem dopisać, a po dwóch -prawie nic. Dlatego notatki należy uzupełniać jak najszybciej po zajęciach.

Dopisywać do notatek ważne informacje z różnych źródeł, podając przy tym źródło

Uzupełnianie notatek ważnymi informacjami zaczerpniętymi z innych źródeł jest nie lada sztuką. Sztuka ta ma jednak praktyczne zastosowanie. Wartość notatek znacznie się zwiększa, a zawarte w nich informacje są znacznie bardziej wyczerpujące niż te, które były podane w czasie lekcji.

Opracowanie: Bartosz Tymiński

Wyświetleń: 864


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.