Katalog

Emilia Stań
Chemia, Sprawdziany i testy

Pochodne węglowodorów

- n +

Pochodne węglowodorów

GRUPA II
Zadanie 1.
(6 punktów)
Podaj wzory sumaryczne następujących związków:

1. kwas octowy
2. etanol
3. octan etylu
4. propyloamina
5. glicyna (kwas aminooctowy)
6. gliceryna

Zadanie 2. (4 punkty)
Przyporządkuj podanym pojęciom oznaczonym cyframi odpowiednie definicje oznaczone literami:
1. fermentacja octowa a) związki powstałe z połączenia aminokwasów
2. estryfikacja b) zmniejszanie objętości roztworu podczas mieszania się dwóch cieczy
3. kontrakcja c) sole wyższych kwasów tłuszczowych
4. mydła d) proces utleniania etanolu do kwasu octowego w obecności bakterii
  e) reakcja zachodząca między kwasem a alkoholem
Zadanie 3. (3 punkty)
Poniżej przedstawiono charakterystyki kilku związków chemicznych. Odgadnij ich nazwy:

1. Jestem bezbarwną cieczą o słodkim smaku. Mam właściwości silnie higroskopijne. Bardzo dobrze mieszam się z wodą. Stosuje się mnie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym do produkcji kosmetyków, tłuszczów syntetyczych oraz do produkcji materiałów wybuchowych.

2. Jestem bezwonnym, białym, twardym ciałem stałym, śliskim w dotyku. Dobrze rozpuszczam się w wodzie i pienie się.

3. Jestem cieczą bezbarwną, lżejszą od wody, mieszam się z nią w dowolnym stosunku. Moja cząsteczka składa się z 9 atomów trzech różnych pierwiastków. Jestem bardzo dobrym rozpuszczalnikiem wielu substancji organicznych i nieorganicznych. Moją charakterystyczną reakcją jest zabarwienie pomarańczowego roztworu K2Cr2O7 z dodatkiem stężonego H2SO4 w podwyższonej temperaturze na zielono.

Zadanie 4. (4 punkty)
Dobierz nazwę grupy funkcyjnej do jej wzoru:
1. -COOH 2. -NH2 3.-OH 4. -COOR
a) wodorotlenowa b) estrowa c) karboksylowa d) aminowa
Zadanie 5. (5 punktów)
Uzupełnij i uzgodnij równania poniższych reakcji chemicznych:

a) CH3COOH + Ca →

b) CH3COOH + C2H5OH →

c) C6H12O6 + drożdże, temperatura →

d) CO + H2

e) NaOH + C17H35COOH →

Zadanie 6. (4 punkty)
Napisz równania reakcji i uzgodnij współczynniki:

a) hydrolizy octanu etylu
b) dysocjacji kwasu mrówkowego
c) fermentacji octowej
d) otrzymywania octanu miedzi (II)

GRUPA I
Zadanie 1.
(6 punktów)
Podaj wzory sumaryczne następujących związków:

1. kwas mrówkowy
2. metanol
3. mrówczan metylu
4. etyloamina
5. alanina (kwas aminopropionowy)
6. kwas palmitynowy

Zadanie 2. (4 punkty)
Przyporządkuj podanym pojęciom oznaczonym cyframi odpowiednie definicje oznaczone literami:
1. estryfikacja a) związki powstałe z połączenia aminokwasów
2. kontrakcja b) zmniejszanie objętości roztworu podczas mieszania się dwóch cieczy
3. fermentacja octowa c) sole wyższych kwasów tłuszczowych
4. peptydy d) proces utleniania etanolu do kwasu octowego w obecności bakterii
  e) reakcja zachodząca między kwasem a alkoholem
Zadanie 3. (3 punkty)
Poniżej przedstawiono charakterystyki kilku związków chemicznych. Odgadnij ich nazwy:

1. Jestem bezbarwną cieczą o słodkim smaku. Mam właściwości silnie higroskopijne. Bardzo dobrze mieszam się z wodą. Stosuje się mnie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym do produkcji kosmetyków, tłuszczów syntetyczych oraz do produkcji materiałów wybuchowych.

2. Jestem bezwonnym, białym, twardym ciałem stałym, śliskim w dotyku. Dobrze rozpuszczam się w wodzie i pienie się.

3. Jestem cieczą bezbarwną, łatwo rozpuszczalną w wodzie cieczą, lżejszą od niej. Mam charakterystyczny zapach. Spalam się bladoniebieskim płomieniem. Jestem silną trucizną. Moja cząsteczka składa się z 6 różnych atomów należących do 3 różnych pierwiastków. Używa się mnie do garbowania skór.

Zadanie 4. (4 punkty)
Dobierz nazwę grupy funkcyjnej do jej wzoru:
1. -COOH 2. -NH2 3. -OH 4. -COOR
a) estrowa b) wodorotlenowa c) aminowa d) karboksylowa
Zadanie 5. (5 punktów)
Uzupełnij i uzgodnij równania poniższych reakcji chemicznych:

b) CH3COOH + CaO →

b) HCOOH + C2H5OH →

c) CH3COOH + O2 + bakterie →

d) C2H5OH + O2

e) NaOH + C15H31COOH →

Zadanie 6. (4 punkty)

Napisz równania reakcji i uzgodnij współczynniki:

e) hydrolizy mrówczanu propylu
f) dysocjacji kwasu octowego
g) fermentacji alkoholowej
h) otrzymywania mrówczanu miedzi (II)
 

Opracowanie: Emilia Stań

Wyświetleń: 41121


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.