Katalog

Grażyna Wyskiel
Zajęcia zintegrowane, Różne

Program do zajęć "Pierwsze kroki na drodze"

- n +

Program do zajęć "Pierwsze kroki na drodze"

I. Wstęp

Kilka tysięcy dzieci rocznie zostaje poszkodowanych na polskich drogach. Dlatego należy uczynić wszystko, by do minimum ograniczyć liczbę wypadków z udziałem dzieci.

W trosce o bezpieczeństwo swoich uczniów postanowiłam podjąć program "Bezpieczna Szkoła z PZU", którego zadaniem jest zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego, podstawowymi znakami drogowymi, przedstawienie reguł bezpiecznego poruszania się po drogach.
W oparciu o pomoce, jakie otrzymałam od PZU będę tan program realizować w ciągu 5 godzin dydaktycznych.

II. Czas wdrażania i obszar.

Od 12.09.2005 do 16.09.2005 to jest 5 godzin dydaktycznych w tygodniu. Programem objęci będą uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie.

III. Cele
a) główny
- przekazanie informacji na temat zasad dotyczących reguł bezpiecznego poruszania się po drogach poprzez przeprowadzenie, tematycznych zajęć dydaktycznych, praktyczną działalność dziecka
b) szczegółowe
- uświadomienie dzieciom konieczności istnienia przepisów ruchu drogowego
- nabywanie wiedzy z zakresu ruchu drogowego
- zapoznanie z kodem graficznym (kolory i kształty) znaków poziomych i pionowych oraz sygnalizacją świetlną
- wskazanie i wyjaśnienie zagrożeń wynikających z braku zachowania ostrożności
- kształtowanie umiejętności przechodzenia przez jezdnię
- uświadomienie konieczności noszenia odblasków
- kształtowanie umiejętności poruszania się po drodze z uwzględnieniem warunków atmosferycznych
- wdrożenie do kulturalnego zachowania się w środkach lokomocji i na przystankach
- budzenia poczucia odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo na drodze
- rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni myślenia przyczynowo skutkowego
- wzmocnienie współpracy między szkołą a policją

IV. Procedury osiągania celów

Aby zrealizować wyżej wymienione cele zostanie przeprowadzone pięć zajęć edukacyjnych, na których dzieci dowiedzą się jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach i dlaczego to jest tak ważny problem.

Poznając zasady bezpiecznego przechodzenia prze ulicę, będą umiały rozpoznać i nazwać podstawowe znaki drogowe. Poznają też przyczyny powstawania wypadków z udziałem dzieci. Główne metody pracy na zajęciach to: rozmowa, pogadanka, pokaz, działanie praktyczne.

Uczniowie będą pracować w formach zbiorowych jednolitych, indywidualnych, na zajęciach edukacyjnych.
Aby osiągnąć cele będą stosowane odpowiednie środki dydaktyczne:
- film edukacyjny pt. "Pierwsze kroki na drodze"
- gra planszowa
- ilustrowane rymowanki na temat bohaterów książeczki "Pierwsze kroki na drodze", konkurs
- książeczki z zadaniami dla każdego dziecka
- plakat ze znakami drogowymi
- dyplom dla dzieci za aktywny udział w zajęciach

V. Treści nauczania

- prezentacja filmu pt. "Pierwsze kroki na drodze"
- nauka wiersza W. Chotomskiej, "Gdy zamierzasz przejść ulicę"
- praca z książka pierwsze kroki - układanie rymowanek, rozwiązywanie zagadek
- prezentacja prawidłowego przechodzenia przez jezdnię po wyjściu z autobusu i w miejscach gdzie nie ma przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej
- poznanie znaków drogowych (nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)
- zabawa ruchowa "Ruch uliczny" - reagowanie na zmianę światła (kolorowe wstążki)
- wykonanie makiety ulic
- symulacja ruchu ulicznego

VI. Przewidywane osiągnięcia

Uczniowie:
- rozumieją zagrożenie ruchu ulicznego dla pieszych;
- znają zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
- wiedzą, jak bezpiecznie korzystać z przejść dla pieszych;
- potrafią poruszać się po drogach w terenie niezabudowanym;
- umieją wykorzystać swoje zmysły w ruchu ulicznym;
- znają niebezpieczne miejsca w ruchu drogowym, w najbliższej okolicy i umieją wybrać bezpieczniejszą drogę;
- wiedzą, jak sami mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze;
- umieją bezpiecznie poruszać się jako piesi, uczestnicy ruchu drogowego
- znają główne grupy znaków drogowych
- rozumieją wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego
- znają najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych;
- wiedzą, jakie są konsekwencje wypadków drogowych;
- znają zachowania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa na drodze;
- umieją zachować się w trudnych sytuacjach;
- umieją przewidzieć następstwa nieodpowiednich zachowań w ruchu drogowym.
- rozumieją konieczność bycia widocznym na drodze, szczególnie w nocy;
- rozumieją znaczenie światełek odblaskowych i materiałów fluorescencyjnych w środowisku drogowym;
- wiedzą, w którym miejscu na ubraniu najlepiej umieszczać odblaski;
- wiedzą, dlaczego w ruchu drogowym stosuje się odblaski (znaki drogowe, tablice itp.);

Efektem mojej działalności w oparciu o program będzie:
- podniesienie wiedzy na temat zasad prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym
- ograniczenie liczby wypadków z udziałem dzieci

VII. Ewaluacja programu
"Pierwsze kroki na drodze"

Programem objętych było 11 uczniów z klasy drugiej. Poprzez dyskusje i film mogłam sprawdzić w jakim stopniu dzieci opanowały wiadomości i przedstawione im zasady ruchu drogowego.

Film składał się z krótkich scen, które w obrazowy sposób przybliżyły dzieciom wybrane zagadnienia związane z ich bezpieczeństwem na drodze. Film został opracowany w taki sposób, aby dzieci mogły aktywnie włączać się w jego akcję i aby same wskazywały jak należy poprawnie zachować się na drodze.

Dzieci bezbłędnie odpowiedziały na wszystkie pytania zawarte w poszczególnych scenach filmu.

Mogę stwierdzić, że program ten przyniósł oczekiwane efekty.
 

Opracowanie: Grażyna Wyskiel

Wyświetleń: 1325


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.