Katalog

Maria Patlewicz
Technika, Konspekty

Znaki bezpieczeństwa umieszczone na terenie naszej szkoły

- n +

Znaki bezpieczeństwa umieszczone na terenie naszej szkoły

Klasa V- technika/ informatyka

Czas trwania: 90 minut

Cele:
poznawczy:

- poznanie znaków bezpieczeństwa na terenie szkoły,
- poznanie możliwości rysunku i zapisu tekstu w edytorze tekstu,

kształcący:

- pozyskanie umiejętności odczytywania treści znaków BHP i wykorzystania w działaniu,
- pozyskanie umiejętności wstawiania prostego rysunku do tekstu w edytorze tekstu,
- rozróżnianie figur geometrycznych użytych do wykonywania pracy,

wychowawczy:

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności, przekonania o nadrzędnej roli BHP w stosunku do życia człowieka,
- wykonanie pracy, którą można ostrzegać lub informować innych o zasadach BHP na terenie szkoły.

Przebieg lekcji:

Temat łączy w sobie elementy pracy na różnych lekcjach np.: godzina z wychowawca, technika. Informatyka, wychowanie fizyczne

1. Zwiedzamy szkołę poznając znaki bezpieczeństwa i miejsca ich umieszczenia.
2. Siadamy przy dużym stole lub zsuniętych ławkach
3. Ustalamy, jakie znaki znajdują się w szkole. Uczniowie wypisują lub rysują na kartkach te znaki.
4. Przypominamy sobie gdzie są umieszczone i co oznacza, że są właśnie w tym miejscu,
5. Uczniowie wybierają sobie, które znaki będą rysowali.
6. Przystępujemy do pracy z komputerem
7. Uczniowie drukują skończoną pracę.
8. Czy wszystkie elementy rysunku można określić nazwami figur geometrycznych?. Jeżeli tak, to jakie to figury? Nazwijmy je, wymieńcie cechy, jakie powinny posiadać dane figury geometryczne.
9. Zastanawiamy się wspólnie, jakie znaki wymyślilibyśmy, aby w szkole było bezpieczniej, czy są potrzebne takie znaki?
10. Jeżeli odpowiedzi są żartem np. "UWAGA! POLTKARY!!!" to pozwalam uczniom narysować przy pomocy używanych na tej lekcji narzędzi nowy znak.
11. uczniom, którzy szybko wykonują pracę można pozwolić na wykonanie różnych innych wywieszek.

Podsumowanie lekcji:
- odpowiadamy sobie na pytania, czy są potrzebne znaki informacyjne w szkole?
- Jakimi narzędziami można je narysować?
- Wybieramy prace najstaranniej wykonane, oceniamy najlepsze.
- Omawiamy, jakie znaki narysujemy na następnej lekcji i jakich narzędzi użyjemy.

Wnioski:
Lekcje tego typu udawały mi się zawsze i sprawiały uczniom przyjemność. Nawet dzieci o mniejszych zdolnościach plastycznych były zadowolone ze swojej pracy, ponieważ brzydką kreskę wykonaną ręcznie zastępował komputer, który rysował ładnie. Wprowadzając nowe narzędzie pracy w edytorze tekstu pokazuję czynności, które trzeba wykonać, na przykładzie znaków BHP. Korzyść jest z tego wielokrotna, bo uczeń cierpliwie malując dany znak, poprawiając go, zapamiętuje kształt i kolory oraz co oznacza, bo musi ten znak podpisać.

 

Opracowanie: Maria Patlewicz

Wyświetleń: 5548


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.