Katalog

Bartosz Tymiński
Różne, Ćwiczenia

Twórcze notatki? - Ćwiczenia.

- n +

Ćwiczenie 1

Sporządź listę czynników, które mogą mieć wpływ na Twój sposób notowania w czasie zajęć.

1. .......
2. .......
3. .......
4. .......
5. .......
6. .......
7. .......
8. .......
9. .......
10. .......

Ćwiczenie 2

Które z wymienionych czynników mają najbardziej negatywny wpływ na Twoje prowadzenie notatek w czasie zajęć. Wypisz je.

Ćwiczenie 3

Które z wymienionych czynników mają najbardziej pozytywny wpływ na Twoje prowadzenie notatek w czasie zajęć. Wypisz je.

Ćwiczenie 4

Sporządź listę sytuacji, w których przekonujesz się, że umiejętność notowania jest przydatna.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

Ćwiczenie 5

Wymień kilka osób, które Twoim zdaniem potrafią zapanować nad swoimi notatkami.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

Ćwiczenie 5a

Opisz w jaki sposób osoby wymienione przez Ciebie w poprzednim punkcie dbają o swoje notatki. Pomocne mogą okazać się poniższe pytania, w oparciu o które możesz opisać te osoby:
 • Czy piszą czytelnie?
 • Czy korzystają z różnego rodzaju zakreślaczy, flamastrów, kolorowych długopisów?
 • Czy uważnie słuchają?
 • Czy uzupełniają swoje notatki po zajęciach?
 • Czy korzystają z dodatkowych źródeł poza podręcznikiem przy uzupełnianiu notatek w zeszytach?
 • Czy w czasie zajęć zadają pytania, gdy nie są pewne (pewni), co powinni zapisać?
 • Czy zapisują tematy zajęć oraz daty?
 • Czy zdarza im się samodzielnie pisać posumowania w zeszytach?
 • Czy ucząc się danego przedmiotu z innych źródeł niż podręcznik zapisują zdobyte w ten sposób informacje w zeszycie?
 • Czy mają podpisany zeszyt?
 • Co jest dla nich ważniejsze - zeszyt czy podręcznik?
Odpowiedzi na te pytania powinny pozwolić na określenie sposobu notowania Twoich znajomych. Przeanalizuj dokładnie ich metody - może z niektórych warto skorzystać...

Opracowanie: Bartosz Tymiński

Wyświetleń: 917


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.