Katalog

Edyta Blachnicka
Lekcja wychowawcza, Konkursy

Empatia - czyli jak zrozumieć Drugiego

- n +

Empatia - czyli jak zrozumieć Drugiego

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Czas trwania: 45 minut
Grupa wiekowa: I - III klasa gimnazjum

Cel ogólny
Rozwijanie zachowań empatycznych

Cele operacyjne

uczeń potrafi:
- wyjaśnić pojęcie empatia
- rozpoznawać uczucia innych
- zachowywać się empatycznie
- dostrzegać w każdym pozytywne cechy

Metody pracy
miniwykład, praca indywidualna ucznia

Środki dydaktyczne:
listy klas, listy niedokończonych zdań, plansza - warunki dobrej komunikacji

Przebieg lekcji

1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Wprowadzenie do tematu
4. Podanie tematu.
5. Praca uczniów.
6. Podsumowanie lekcji.

FAZA WPROWADZAJĄCA

Nauczyciel zwraca uwagę na fakt, że każdego dnia, każdy z nas przeżywa różne emocje, zarówno negatywne jak i pozytywne. Aby lepiej poznać drugiego człowieka należy zrozumieć przeżywane przez niego emocje. Podanie tematu lekcji.

Miniwykład

Nauczyciel wyjaśnia pojęcie empatia i podaje jakie są warunki dobrej komunikacji (plansza). (zał. 1)

FAZA WŁAŚCIWA

Ćwiczenie 1 - "O wczuwaniu się"

Dla każdego ucznia jest przygotowany arkusz niedokończonych zdań (zał. 2) podpisany jego imieniem i nazwiskiem. Każdy losuje jeden - nie ze swoim nazwiskiem - i wypełnia go, próbując wczuć się w rolę tej osoby. Po wypełnieniu oddaje arkusz właścicielowi, który się z nim zapoznaje. Następnie każdy komentuje na ile jego komunikaty (intencje) zostały prawidłowo zinterpretowane.

Ćwiczenie 2 - "Niewidomy"

Uczestnicy dobierają się w pary. Ustalają między sobą, kto będzie osobą A, kto osobą B. Prowadzący proponuje, aby osoba A odegrała role osoby niewidzącej, a więc zamyka oczy. Zadaniem osoby B jest takie oprowadzenie "niewidomego", aby poznał jak najwięcej szczegółów świata dla niego niedostępnego. W jaki sposób to zadanie zostanie wykonane, zależy od pomysłowości i wrażliwości osoby B. Czas na przeprowadzenie ćwiczenia ok. 5 minut.. Po upływie ustalonego czasu prowadzący daje znak do zamiany ról: osoba A będzie oprowadzała osobę B, która teraz będzie odgrywała rolę "niewidomego". Po zakończeniu ćwiczenia następuje omówienie:
- Jakie emocje towarzyszyły "niewidomemu" i "oprowadzającemu"?
- W której roli czułeś się lepiej i dlaczego?
- Co wpływa na zaufanie do osoby oprowadzającej?

FAZA KOŃCOWA

Ćwiczenie 3 - "Laseczka od a"

Prowadzący opowiada anegdotę o Januszu Korczaku i chłopcu, który bardzo brzydko pisał. Korczak potrafił jednak zauważyć w jego brzydkim piśmie ładny drobiazg - laseczkę od "a". Anegdota ta ma stanowić zachętę do zauważania nawet niepozornego dobra. Następnie nauczyciel daje każdemu uczniowi listę klasy (zał 3) i prosi, żeby każdemu znaleźli taka właśnie laseczkę od "a".

Nauczyciel podsumowując zajęcia zwraca szczególną uwagę na fakt, że każdy z nas chce być rozumiany przez innych ludzi. Czuje się wtedy bardziej wartościowym docenionym i szczęśliwym człowiekiem. Każdy ma swoją laseczkę od "a" . Na koniec nauczyciel każdemu uczniowi czyta jego laseczkę od "a".

Załącznik 1


Empatia - umiejętność rozumienia innych osób i wczuwania się w ich uczucia, potrzeby; współodczuwanie. / Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Wilga, Warszasza 1996/


Schemat planszy - Warunki dobrej komunikacji
nadawca  przekaz   odbiorca
(intencja, przezroczystość)       (interpretacja, empatia)
Załącznik 2

imię i nazwisko..............................................................


Czyje się dobrze, gdy ..............................................................................................

Zgadzam się z ..............................................................................................

Mam skłonność do ..............................................................................................

Moim zdaniem powinniśmy....................................................................................

Żal mi ...........................................................................................................................................

Gdy ktoś mnie chwali ..................................................................................................................

Złości mnie, gdy ...........................................................................................................................

Załącznik 3

Listy klas.

 

Opracowanie: Edyta Blachnicka

Wyświetleń: 12536


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.