Katalog

Lidia Stępień, Małgorzata Kukuła
Zajęcia przedszkolne, Różne

"Książka mój przyjaciel"

- n +

Projekt edukacyjny dla uczniów klasy 0 - "Książka mój przyjaciel"

Cele główne:
-uświadomienie dzieciom znaczenia książek w życiu człowieka
-rozbudzenie potrzeby obcowania z książką
-rozwijanie zasobu słownikowego
-wdrażanie do systematycznego kontaktu z książką
-zapoznanie z utworem literackim wybranym na dany dzień
-rozbudzenie empatii na podstawie analizy przeżyć bohaterów słuchanego utworu
-kształtowanie umiejętności nazywania i rozumienia uczuć swoich i innych ludzi
-kształcenie umiejętności inscenizowania utworów literackich

Cele operacyjne:
-dziecko uważnie słucha czytanego tekstu
-opowiada o znaczeniu książek w życiu człowieka
-wymienia i opisuje swoich ulubionych bohaterów literackich
-zna i właściwie stosuje pojęcia związane z powstawaniem książki
-odróżnia wydarzenia fantastyczne od rzeczywistych
-wypowiada się na temat przeżyć bohaterów literackich
-wyraża emocje i swoje wyobrażenia w pracach plastycznych
-czyta krótkie teksty w zakresie poznanych liter
-prezentuje własną prace nad książką innym

Wstęp:

W roku szkolnym 2003/2004 wspólnie razem z naszą placówką szkolną wzięliśmy udział w zorganizowanej przez Fundację ABC XXI - Program Zdrowia Emocjonalnego akcji pod hasłem "Cała Polska Czyta Dzieciom".
Włączając się w tą akcję, realizujemy w klasach 0 projekt "Książka mój przyjaciel".

Realizacja projektu:

1. Codzienne czytanie wybranego fragmentu książki lub całego opowiadania.

2. Założenie kącika książki i czasopism dziecięcych.

3. Systematyczne porządkowanie i uzupełnianie księgozbioru przy wsparciu dzieci z klas 0, ich rodziców i nauczyciela 2006 - akcja przynoszenia książek dla zerówki przez starszych uczniów naszej szkoły.

4. Wyjaśnienie pojęć związanych z książką: "autor", "tytuł", "ilustrator", "strona", "tekst", "ilustracje" maj 2006 - zaplanowanie w porozumieniu z Zakładami Poligraficznymi wycieczki ukazującej proces druku.

5. Rozmowy na temat treści czytanych dzieciom książek i przeżyć głównych bohaterów literackich, ocena ich postępowania, scenki dramowe.

6. Wycieczka do biblioteki szkolnej:
-oglądanie księgozbioru i formy porządkowania książek (katalogowanie)
-rozmowa z panią bibliotekarką
-pogadanka o tym "Czego pragnie książka"
-nauka wiersza Jana Huszczy "Skarga książki"

7. Założenie kart bibliotecznych przez dzieci, które nabyły już umiejętność sprawnego czytania.

8. Zorganizowanie konkursu ładnego czytania na poziomie klas 0

9. Zorganizowanie klasowego quizu na znajomość bohaterów literackich

10. "Zgaduj - zgadula" - jaka to książka? - odgadywanie tytułów książek po ich szacie graficznej lub po fragmencie tekstu czytanym przez nauczyciela (z księgozbioru klasowego)

11. Przygotowanie inscenizacji na podstawie dowolnie wybranej bajki

12. Wykonywanie przez dzieci rysunków przedstawiających ulubionych bohaterów literackich (na bieżąco)

13. Przynoszenie swoich własnych ulubionych książek do klasy:
- próba prezentacji swojej książki innym dzieciom i jak najciekawsze jej zareklamowanie
- wskazanie na autora, tytuł
- streszczenie
- próba odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego polecam ją innym?"

14. Stworzenie przez dzieci ich wymyślonych książeczek (przy wsparciu ze strony rodziców i nauczyciela)

15. Zaprezentowanie swoich "dzieł" na terenie klasy poprzez samodzielne czytanie i ekspozycję

16. Zorganizowanie wystawy "wymyślonej książki" na terenie szkoły i zaproszenie do wzięcia udziału w tej akcji uczniów obecnych klas 1

Ocena projektu:
- nagrodzenie wszystkich dzieci biorących udział w konkursie czytelniczym
- przyznanie nagród w wystawie plastycznej "Moja wymyślona książka"
- zaproszenie do oglądania wystawy uczniów szkoły i rodziców dzieci z klas 0-I

Osoby pomocne w realizacji projektu:
- nauczycielka klasy 0b
- nauczycielka klasy 0a
- Dyrektor szkoły
- nauczycielki nauczania zintegrowanego
- pani bibliotekarka
- Dyrekcja Zakładów Poligraficznych
 

Opracowanie: Lidia Stępień

Wyświetleń: 1694


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.