Katalog

Edyta Łukasiewicz
Zajęcia zintegrowane, Ankiety

Dziecko w domu

- n +

Ankieta dla rodziców na temat funkcjonowania dziecka w domu

Poniższą ankietę można wykorzystać w celu zebrania informacji o uczniach w kl.I szkoły podstawowej.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania lub zaznaczenie odpowiedniej.
Poniższe dane są zbierane tylko do informacji wychowawcy. Dziękuję za współpracę.

Imię i nazwisko dziecka:.......................................................................................

1.Czy dziecko ma rodzeństwo:
□ tak
□ nie
Jeśli tak, to ile i jakie (starsze, młodsze?)
...............................................................................................

2. Kto pakuje plecak do szkoły:
□ samo dziecko
□ osoba dorosła
□ rodzeństwo

3. Kiedy dziecko odrabia lekcje?
...............................................................................................

4. Kto pomaga mu w lekcjach?:
□ nikt
□ rodzeństwo
□ osoba starsza

5. Gdzie dziecko odrabia lekcje?:
□ ma swój pokój
□ dzieli pokój z rodzeństwem, ale ma własne biurko
□ w różnych pomieszczeniach w domu
□ dzieli pokój z rodzeństwem i ma wspólne z nimi biurko

6. Ile godzin dziennie spędza przed telewizorem?
...............................................................................................

7. Czy ma stałe obowiązki w domu?
□ nie
□ tak (jakie?)..........................................................................

8. Czy rodzice znajdują codziennie czas na rozmowę z dzieckiem?
□ nie
□ tak
□ różnie

9. Czy rodzice czytają dziecku książki?
□ nie
□ rzadko
□ codziennie

 

Opracowanie: mgr Edyta Łukasiewicz

Wyświetleń: 1166


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.