Katalog

Bogusława Najecka
Technika, Plany metodyczne

Urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym - rodzaje, czytanie instrukcji obsługi.

- n +

Plan metodyczny

Przedmiot: Technika
Dział programowy: Urządzenia ułatwiające prace gospodarstwie domowym.

Cele ogólne:

Poznawcze (intelektualne):
 • poznanie podstawowych grup urządzeń gospodarstwa domowego,
 • dostrzeżenie zróżnicowania urządzeń pod względem zamiany energii elektr. na inny rodzaj energii,
 • określenie korzyści płynących z zastosowania urz. gospodarstwa domowego,
 • opisywanie urz. gosp. dom. na podstawie instrukcji obsługi- przeznaczenia, zasad obsługi, danych technicznych,
Praktyczne (psychomotoryczne):
 • grupowanie z pomocą nauczyciela urządzeń gospodarstwa dom.,
 • samodzielne opisywanie urz. gosp. dom. pod względem przeznaczenia, obsługi, danych tech., zasad konserwacji, zasad bhp,
Wychowawcze (motywacyjne, emocjonalne):
 • kształtowanie kultury technicznej,
 • zwiększenie samodzielności wykonywania zadań,
 • wykorzystanie wiadomości z życia codziennego i innych przedmiotów,
 • znajomość zasad obsługi urządzeń elektrycznych.
Części lekcji ogniwa Czynności uczniów Czynności nauczyciela Środki dydaktyczne Ocena skuteczności
Docelowe Zadanie
Wstępna Przypomnienie i utrwalenie wiadomo-ści z poprzed-niej lekcji


Motywacja pracy na lekcji
 • Jakie znacie przyłącza domowe?
 • Przyłącza domowe mogą być jedno- lub trójfazowe, tez dwu- lub czteroprzewodowe.
 • Co się uwzględnia wybierając rodzaj przyłącza domowego?-
 • Zależy to od rodzaju odbiorników wykorzystywanych przez odbiorcę i od zapotrzebowania na moc do ich zasilania.
 • W razie potrzeby wykorzystania trójfazowych{ silników, ogrzewaczy, kuchni el.) albo zapotrzebowania na moc przekraczającego 5kW przyłącze musi być trójfazowe.
 • Co to jest moc zapotrzebowania?
 • Przez moc zapotrzebowania należy rozumieć największą sumę mocy jednocześnie wykorzystywanych odbiorników: nie zdarza się bowiem, aby wszystkie posiadane przez odbiorcę energii urządzenia były jednocześnie u użyciu.
  Przyłącze musi zapewnić prawidłowe zasilanie odbiorników przy największym obciążeniu sieci, co odpowiada mocy zapotrzebowanej
 • podaje co nazywamy odbiornikiem elektrycznym, jakie zna odbiorniki elektryczne
 • Prowadzi pogadankę i ocenia wypowiedzi uczniów.
 • Zapowiada, że przemysł produkuje różne urządzenia elektryczne ułatwiające pracę w gospodarstwie domowym. Są to najczęściej urządzenia o małej mocy, które można przyłączyć przeważnie do instalacji jednofazowej. Niektóre odbiorniki elektryczne muszą być zasilane prądem trójfazowym.
 • Ustala i zapisuje z uczniami temat,
lansze dot.urządzeń gosp. dom.  
Główna Poznanie rodzajów urządzeń gospodarstwa domowego,


Grupowa-nie urządzeń wg rodzaju uzyskanej energii

Poznanie Instrukcji obsługi odbiorni-ków elektrycz--nych gospodar-stwa domowego:
a)nazwa i przeznaczenie sprzętu,
b)dane techniczne,
c)prawidłowa obsługa i konser-wacja, bhp
- Grupuje odbiorniki el. stosowane w gosp. dom. Kuchenne urządzenia na: grzejne (rożen, prodiż, patelnia, czajnik itd.), sprzęt kuchenny (maszynka do mięsa, opiekacz chleba, robot kuchenny, sokowirówka, zmywarka do naczyń, ekspres do kawy itd.), urządzenia chłodzące (chłodziarka, zamrażarka itd.), sprzęt czyszczący (odkurzacz, pralka automatyczna, wirówka do bielizny , froterka itd.), sprzęt klimatyzacyjny (nawilżacz powietrza, wentylator, ogrzewacz powierza itd.), sprzęt radiowo telewizyjny (telewizor, radio-magnetofon, video, itd.), sprzęt różny (poduszka grzejna, lokówka i suszarka do włosów, maszynka do golenia, lampa kwarcowa, aparat do masażu, itd.), narzędzia (maszyna do szycia, wiertarka, lutownica, szlifierka itd.)
- Ustala, że nabywca nowego sprzętu elektrycznego powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować w myśl wskazań.
- Czyta instrukcje obsługi i uzasadnia, że instrukcja obsługi podaje, w jaki sposób zapobiegać uszkodzeniom oraz jak racjonalnie użytkować i konserwować dane urządzenie.
- Wspólnie z nauczycielem zapoznaje się z przeznaczeniem, prawidłową obsługą, zasadami bhp oraz danymi technicznymi urządzeń gospodarstwa domowego.

- Rozdaje instrukcje obsługi urządzeń gospodarstwa domowego.
- Wspólnie z nauczycielem zapoznaje się z przeznaczeniem, prawidłową obsługą, zasadami bhp oraz danymi technicznymi urządzeń gospodarstwa domowego.
- uzupełnia, że należy pamiętać o zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym, tz. bezpiecznie korzystać z odbiorników elektrycznych.
-pomaga uczniom pogrupować urządzenia gospodarstwa domowego wg wytwarzanej energii


- Zwraca uwagę o czym powinien pamiętać "nabywca" nowego sprzętu elektrycznego,
- O czym można się dowiedzieć z instrukcji obsługi?
- Uzupełnia, że Instrukcja obsługi podaje, w jaki sposób zapobiegać uszkodzeniom oraz jak racjonalnie użytkować i konserwować dane urządzenie. Uczula, że należy pamiętać, iż niezawodność i długotrwałość użytkowania urządzeń elektrycznych w dużym stopniu zależy od prawidłowej konserwacji i natychmiastowego usuwania drobnych uszkodzeń.
- Pyta czego można się dowiedzieć z instrukcji obsługi?
- Zwraca uwagę, że dziś nie powiedzieliśmy o czymś ważnym, a każdy użytkownik urządzeń elektrycznych powinien o tym pamiętać ?
Tablice klasyfikacji urz. gosp. dom.
Instrukcje obsługi urządzeń gosp. dom.
 
Końcowa Podsumowanie wiadomości - Wyciąga wniosek, że niezawodność i długotrwałość użytkowania urządzeń elektrycznych w dużym stopniu zależy od prawidłowej obsługi, konserwacji i natychmiastowego usuwania drobnych uszkodzeń
- najważniejsze jest jednak przestrzeganie zasad bhp korzystając z urz. elektrycznych.
- Koryguje i uzupełnia wypowiedzi uczniów,
- Ocenia uczniów aktywnych.
   
Ocena lekcji Dobre aspekty      
Złe aspekty      
Wnioski      
Uwagi o realizacji: W trakcje zajęć odwołujemy się do wiadomości z różnych przedmiotów. Zakładamy, że na poprzednich lekcjach uczeń zapoznał się z pojęciami: prąd elektryczny, przyłącza domowe, odbiorniki elektr.    

Opracowanie: Bogusława Najecka
Nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tykocinie

Wyświetleń: 6748


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.