Katalog

Elżbieta Sikora
Chemia, Scenariusze

Kwasy wśród nas - scenariusz lekcji chemii w klasie II gimnazjum.

- n +

Klasa II
Data: 31.05.2001r.
Metody: plakat, dyskusja dydaktyczna
Formy pracy: praca w grupach, równym frontem.
Pomoce: opakowania po lekarstwach, opakowania różnych produktów spożywczych
Środki dydaktyczne: grafoskop, foliogram.
Cel ogólny: Uświadomienie obecności licznych kwasów w środowisku człowieka i zróżnicowania ich właściwości
Cele operacyjne:

Uczeń ma wiedzieć:
 • co to są kwasy organiczne
Uczeń ma umieć:
 • podawać przykłady kwasów, które spożywamy w pokarmach
 • podawać przykłady kwasów spotykanych wśród leków
 • wyjaśnić, dlaczego w cząsteczkach kwasów organicznych tylko niektóre atomy wodoru mają charakter kwasowy.
Przebieg lekcji:

1. Czynności wstępne:
 • sprawdzenie obecności,
 • sprawdzenie zadania domowego.
 • podział klasy na grupy.
2.Przypomnienie wiadomości: wyselekcjonowanie najważniejszych wiadomości o kwasach
 • uczniowie rozwiązują krzyżówkę.
3.Podanie celu lekcji i zapisanie hasła krzyżówki jako tematu lekcji.

4.Praca w grupie:

każda grupa otrzymuje kosz z różnymi produktami, uczniowie na kartkach wypisują kwasy zawarte w składzie tych produktów, kartki z nazwami kwasów wieszają na tablicy tworząc plakat.

5. Uczniowie odczytują nazwy kwasów, dyskutują.

Nauczyciel kieruje dyskusją:
 • jak można podzielić produkty zawierające kwas?
 • co to za kwasy?, czy są znane uczniom?
6. Pogadanka na temat kwasów organicznych (Foliogram)

7. Zapisywanie notatki do ćwiczeń.

8. Wykonanie zadania 6.5.5, 6.5.8, 6.5.9-Ćwiczenia:5,6,7-zestaw rozszerzony: K.Pazdro

9. Zadanie domowe:

 • Wyszukaj w internecie informacji na temat: Kwaśnych deszczy.
 • Oceń lekcje.

Po zajęciach uczniowie wyrażają opinie na temat lekcji.
Nauczyciel wiesza na tablicy plakat: buźki
Uczniowie zaznaczają buźkę krzyżykiem

Rozmiar: 988 bajtów     Rozmiar: 917 bajtów     Rozmiar: 1000 bajtów

Opracowanie: Elżbieta Sikora

Wyświetleń: 5406


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.