Katalog

Beata Kowalczyk
Zajęcia zintegrowane, Ćwiczenia

Konsultacje dla uczniów kl. III z gramatyki - zestaw ćwiczeń

- n +

Zestaw ćwiczeń przygotowujących uczniów kl. III do udziału w konkursie z gramatyki

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KL. III Z GRAMATYKI

1. Przepisz zdanie sylabami:
- W lesie dojrzały poziomki i czarne jagody.
- Zwierzątka krzątały się w swoich norkach i dziuplach.
- W gniazdach dorastały pisklęta różnych ptaków.

2. Ułóż 2 zdania z rozsypanki i napisz je:
- ma, go, mu, o, tu, sia, je, biad, I, ka, jej, po, won, ma, ga
- a, u, to, sta, przed, nął, bus, łą, szko, dzie, ja, na, wy, ci, dą, ciecz, kę
- wczo, by, bu, raj, ła, rza, wiatr, ga, mał, zła, łąź

3. Podziel tekst na zdania i napisz je:
- na przerwę uczniowie wyszli na dwór
po chwili rozległ się brzęk co się stało
chłopcy niechcący rzucili piłką w szybę
kto zapłaci za nią
- jaka to pora roku pada śnieg
wieje zimny wiatr ptaszki z trudem
znajdują pożywienie
- dzieci siedzą przy stole jedni rysują inni
czytają książki i gazety posłuchajcie
posłuchajcie co tu piszą czytaj Janku
kosmonauci wrócili na ziemię

4. Uporządkuj zdania i wyrazy w zdaniach:
- włożył palto Tomek czapkę i.
zimno jest.
płaszcz i włożyła Kasia chustkę.
do i Kasia idą Tomek do szkoły.
- zbierała Ola do kasztany koszyka.
tam kasztany zbierały.
dzieci parku poszły do.
trzy mała do schowka fartuszka Aneczka kasztany.
- uszyła i Ewa misia żyrafę.
mieli dla harcerze robić przedszkola zabawki.
uplótł z koszyk Krzyś zgrabny wikliny.
harcerzom nauczyciel zadanie wyznaczył ciekawe.

5. Podkreśl rzeczowniki raz, czasowniki dwa razy:
- usnął, chłopiec, grzyby, rosną, grzeją, ucieka, tam, daleko, szyje, stolarz, Hania,
- morze, rośnie, dwa, brzoza, dąb, kolej, jedzie, późno, stoi, kasztany, piszą, idzie,
- trawka, drzewko, pięknie, spóźnia się, tchórz, zerwał, spostrzegł, róża, Józio, sprząta, daje, śpiewa,

6. Podkreśl rzeczowniki w liczbie pojedynczej, a czasownik w liczbie mnogiej:
- grzyby, rosną, brzoza, stoi, rów, ołówki, piszemy, stół, niesie, krzyczą,
- tramwaj, okno, lecą, mówi, niosą, koszyk, wózki, harcerz, wożą, mówią, kosi, kot,
- ławki, skowronek, śpiewamy, poluje, róża, trawa, motyle, grają, gram, stoją, mówili, skakały, dziecko, krzesło, szafy, leci, książka, leżymy,

7. Uzupełnij zdania przymiotnikami stopniu wyższym i najwyższym:
- Zosia jest wyższa od Iwonki, ale..................... od Kasi. Która z nich jest
............................?
- Staś jest mniejszy, ale cięższy od Jasia. Jaś jest Stasia...............................,
ale.............................
- Strzyżyk to mały ptaszek. Wróbel jest od niego................................., ale
........................... od wrony. Który z tych ptaków jest..........................,
a który.................................?

8. Wypisz z rozsypanki:
trzy, orzeł, wolno, prędko, dwa, pięć dziesiąty, piękny, zając, ławka, różowy, śpi,
pięć, tulipan, jeden, mały, porządny, idzie, długo, żółta
przymiotniki -.............................................................
liczebniki -.................................................................

9. Utwórz z podanych wyrazów przymiotniki:
- złość -...............................
- długość -............................
- leń -..................................
- krzyk -...............................
- zdrów -..............................
- honor -..............................
- moc -................................

10. Napisz zdania stosując odpowiednie formy wyrazów w nawiasach:
Na podwórzu szkolnym było dużo (uczniowie).........................., (rodzice)
......................... i (sąsiedzi)..............................
Starsi przyglądali się (dzieci)............................. Dyrektor rozdawał
świadectwa (chłopcy).............................. i (dziewczynki).......................
Sąsiedzi zaopiekowali się (chłopiec)............................. i (dziewczynka)
.................................., których rodzice byli chorzy. Tomek wypuścił
trzy gołębie, a Olek kilka (baloniki)............................
Wszyscy przyglądali się (latające)............................ (ptaki).....................
i (baloniki).................................

11. Napisz wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie:
Nadejdzie zima i spadnie śnieg. Chłopcy (przygotować).................................
sanki, narty i łyżwy. Dziewczynki (uszyć)..................... ciepłe
rękawice. Dzieci nie (zapomnieć)............................... o ptaszkach i
zwierzętach. Codziennie (nasypać)......................... do karmników okruszyn
i ziaren, (zanieść)............................. (zwierzęta)..............................
w lesie siano. Dni (będzie)................ krótsze. Książki (stać się)..................
najlepszymi przyjaciółmi.

12. Zastosuj w zdaniach liczbę mnogą:
- Ciekawy chłopiec zajrzał do dębowej skrzyni. Pilna dyżurna starła ze skrzyni kurz.
- Mały chłopiec zwiedził ogród zoologiczny. Starsza koleżanka opowiadała mu o zwyczajach zwierząt. Młodszy uczeń słuchał uważnie opowiadania.
- Po dróżce dreptał kolczasty jeż. Mały piesek doskoczył do niego. Z ciekawością trącał go noskiem i łapką. Nagle zaskomlał i uciekł. Chłopiec przyglądał się z daleka, jak jeż się obronił.

13. Zmień zdania według wzoru:
Mama kupiła chleb. Mama nie kupiła chleba.
- Zosia wstała rano. Ubrała się. Zjadła kromkę chleba i wypiła mleko. Jest zdrowa.
Poszła do szkoły.
- Dzieci bawią się zgodnie. Chłopcy rozmawiają o samochodach. Dziewczynki śpiewają lalkom wesołą kołysankę. W pokoju słychać dziecięce głosy. Jest wesoło i miło.
- Mama sadzi kwiaty w ogródku. Ojciec kopie ziemniaki. Dziewczynka podlewa grządki. Chłopiec przycina trawę. Babcia przygląda się z okna. Dziś; zaplanowano prace w ogródku.

14. Ułóż zdania z rozsypanki, napisz je:
- sia, i do, szko, Zo, dzie, ły
- sia, ma, Zo, nie, ła, sie, ki, Książ
- sia, ma, Zo, wra, ła, z, tecz, ca, ką, do, mu, do
- ma, pod, Zo, ła, we, sia, ło, so, ska, wa, ku, śpie, je, i

15. Podkreśl samogłoski w wyrazach:
- domek, igła, telefon, ule, stoi, wieczór, mądry, ósemka, zęby, pięknie
- ile, Ilonka, gąska, idą, boimy, ręka, rękawki, Ela, pięść, dziupla, wróbelek
- pilnuję, szyje, późno, Iwona, Marysia, ucieczka, brązowy, dzieciaki, gąszcz

16. Wpisz wyrazy do tabelki:
kucharz, stoi, łóżko, wiewiórka, rośnie, skacze, róża, pracuje, kamień, brzoza, czyta, gotuje, uczeń, dzieci, skakanka, mama.
kto? co? co robi?
     
     
     
     
     
     
17. Utwórz zdanie wpisując odpowiednie wyrazy należące do części mowy:

- przymiotnik rzeczownik czasownik rzeczownik przymiotnik rzeczownik np.: Dobra siostra zacerowała bratu podarty sweterek.
- rzeczownik czasownik rzeczownik rzeczownik przymiotnik rzeczownik
np.: Zosia namalowała farbami domek starego krasnoludka.

18. Podkreśl czasowniki w czasie przeszłym:
- idą, śpiewa, czytała, szła, napisze, kupili, spałeś, jest, pojadą, malowały, będą, odrabiała, śpi, nadejdzie, grała, rysuje, polecimy, widzieliśmy, dostaliście.

19. Rozwiń zdania:
- Michałek przyniósł.
............................................................................
- Dzieci idą.
............................................................................
- Mama gotuje.
............................................................................

20. Wstaw brakujące wyrazy: w, ze, pod, do, w, z, przez, dla, na, po.

......... polu......... lasem stała mała chatka.
..... tej chatce mieszkał stary pszczelarz....... swym wnuczkiem Jankiem.
Janek codziennie chodził....... szkoły......... las.
....... drodze zbierał opadłe szyszki i żołędzie.
....... szkole dzieci robiły zapasy...... zwierząt....... zimę.

21. Jacek narysował obrazek, na którym był domek, drzewa, dróżka, góry, słońce, chmurki. Narysuj obrazek z tymi samymi przedmiotami i opisz go stosując niektóre wyrazy przedmiotami ramki:
do, od, po, pod, nad, przy, przez, za, w, o, bez, u, spod, z
22. Z wyrazów: naradzają się, omawiają, rysują, wycinają, radzą, sklejają, pokazują, sprzątają wybierz 3 czasowniki i ułóż do nich zdania tak, żeby czasownik był w liczbie pojedynczej.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

23. Napisz podane zwroty w liczbie mnogiej:

jeden kot - ..........................................................................................................
jedna brzózka -...................................................................................
chłopiec poszedł -...............................................................................
24. Napisz po dwa zdania:

oznajmujące:

.................................................................................
................................................................................
..........................................................................................

pytające:
...........................................................................................................
...........................................................................................................

rozkazujące:
...........................................................................................................
...........................................................................................................

25. Zestaw w pary rzeczowniki i czasowniki:
kogut, chłopcy, samochód, statki, łódź, słońce, płyną, ćwiczą, pieje, jedzie, świeci, płynie
................................................,  ...................................................,
................................................,  ...............................................,
................................................,  ................................................
26. Dopisz wyrazy zdrobniałe:
szyba -.............................
trąba -.......................................
żaba -...............................
koza -.......................................
buda -..............................
broda -......................................

27. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym:
silny -..............................
duży -.......................................
pracowity -.........................
wąski -......................................
wesoły -............................
mądry -....................................
wysoki -............................
biedny -....................................

28. Loteryjka synonimiczna:
Dajemy uczniom kartkę z wypisanymi w słupku wyrazami oraz rozsypankę.
Uczniowie do podanych wyrazów dobierają inne bliskoznaczne.

kamienica, ulica, wieżowiec, szosa, podnośnik, budynek, jezdnia, autostrada,
dźwigarka, blok, barwa, żuraw, chata

dom -........................................................................
droga -.....................................................................
kolor -.....................................................................
dźwig -.....................................................................

29. Podane niżej zdanie napisz w czasie przeszłym i przyszłym:
Pada deszcz.
.............................................................................................

 

Opracowanie: mgr Beata Kowalczyk

Wyświetleń: 13183


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.