Katalog

Anna Biedna
Język polski, Scenariusze

"Dzień z Panem Tadeuszem" - projekt

- n +

Dzień z "Panem Tadeuszem" - projekt

1. CELE:
* propagowanie utworu Adama Mickiewicza (lektura całości),
* uczeń:
- tworzy różne teksty kultury,
- uczeń aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
- wykorzystuje swoje umiejętności i wiedzę w praktyce.

2. ŹRÓDŁA: tekst "Pana Tadeusza", biografia Adama Mickiewicza, inne.

3. REALIZATORZY: projekt ogólnoszkolny, grupy klasowe.

4. TREŚCI I KOMPETENCJE:
a) język polski: uczeń czyta i interpretuje różnorodne teksty kultury, wyszukuje informacje, buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym, tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej,
b) sztuka: przygotowanie pokazu mody, galerii pejzażów, zaprojektowanie strojów, nauka tańca, wykonanie folderu turystycznego,
c) l wych.: zasady savoir vivru, zasady grzeczności według Sędziego,
d) biologia: zapoznanie się z gatunkami i przygotowanie atlasu grzybów, much litewskich lub ptactwa domowego,
e) religia: ks. Robak jako bernardyn, historia tego zakonu,
f) wych. fiz.: nauka poloneza, strzelanie do celu.

5. ZADANIA:

I. KONKURS TANECZNY - polonez, (wychowawcy, nauczyciele sztuki i wych, fiz.)
[ks. XII, w. 762-807]

II. POKAZ MODY / POKAZ PROJEKTÓW - suknie Zosi i Telimeny (nauczyciele sztuki)
[Zosia w sadzie - ks. II, w. 431-443, Zosia w stroju litewskim - ks. XI, w. 621-640, przemiana Zosi z dziewczęcia w damę - ks. V, w.103-114, 145-168, Telimena na uczcie - ks. I, w. 536-549]

III. SAVOIR VIVRE - rady Sędziego, instrukcja dobrego zachowania się (nauczyciele
j. polskiego i sztuki)

[zasady dobrego zachowania - ks. I, w. 341-385, grzeczność - ks. I, w. 396-407]

IV. ŻART, DOWCIP NA TEMAT WYBRANEJ SYTUACJI Z EPOPEI (wychowawcy i poloniści)
[Np. Telimena i mrówki - ks. V, w. 260-288, spór Asesora z Rejentem - ks. I, w. 678-751, ks. XI, w.487-570, polowanie Wojskiego na muchy - ks. II, w. 714-721, opowieść Wojskiego o Domejce i Dowejce - ks. IV, w. 756-767, ks. IV, w.874-1002, zajazd - ks. VIII, polowanie - ks. IV.]

V. ATLAS GRZYBÓW, MUCH, PTACTWA DOMOWEGO (nauczyciele biologii)
[gatunki grzybów - ks. III, w.261-285, gatunki much litewskich - ks. II, w. 699-706, ptactwo domowe - ks. V, w. 55-75]

VI. KS. ROBAK - BERNARDYN - historia tego zakonu (nauczyciele religii)
[ks. I, w. 957]
VII. GALERIA OBRAZÓW - pejzaże (okolice Soplicowa) (nauczyciele sztuki)
[opis burzy - ks. X, w. 47-92, dwa stawy ks. VIII w. 37-60, wieczorne niebo ks. VIII w. 61-96, opis komety ks. VIII w. 105-128, litewskie lasy ks. III w. 548-567/ ks. IV w. 42-90, Niemno - ks. I w. 14-22, chmury ks. III w. 636-653, puszcza, matecznik ks. IV w. 479-541, sad - ks. II. 403-426, wschód słońca - ks. XI w. 153-181, zachód słońca - ks. Xii w. 843-855, świt ks. VI w. 1-24]

VIII. KULINARIA - bigos, grochówka (rodzice, kucharki)

IX. POLOWANIE - strzelanie do celu (rzut lotkami lub strzały z wiatrówki) (nauczyciele wych. fiz.)

X. DWOREK SZLACHECKI - SOPLICOWO (gospodarstwo agroturystyczne, biuro turystyczne) wykonanie folderu "Zapraszamy do Soplicowa") (nauczyciele j. polskiego, sztuki, wychowawcy)
[Soplicowo z zewnątrz - ks. I, w. 23-40, Soplicowo z wewnątrz - ks. I, w. 51-72, szlacheckie śniadanie - ks. II, w. 491-520, obiad - ks. III, w. 682-730, przy stole, ks. V, w. 305-324, centrum polszczyzny, ks. VII, w. 348-349, uczta na zamku, polowanie, grzybobranie, piękno przyrody]

XI. ARCHAIZMY, KALAMBURY - teksty z archaizmami (nauczyciele poloniści)

XII. KOMIKS - wybrany fragment z "Pana Tadeusza" (nauczyciele j. polskiego, sztuki, wychowawcy)

XIII. JEDNODNIÓWKA "Głos z Soplicowa" (nauczyciele j. polskiego i sztuki)

XIV. INTERPRETACJA WYBRANEGO FRAGMENTU EPOPEI (min. 20 wersów, recytacja i interpretacja) (nauczyciele j. polskiego)

XV. KONKURS POETYCKI - wiersz o tematyce zaczerpniętej z "Pana Tadeusza" lub utwór napisany 13-zgłoskowcem (nauczyciele j. polskiego)

Opracowanie: Anna Biedna

Wyświetleń: 6727


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.