Katalog

Beata Długosz
Ekologia, Scenariusze

"Zajęcia terenowe w lesie" - konspekt zajęć realizowanych w ramach programu ekologicznego (klasa IV).

- n +

Konspekt zajęć realizowanych w ramach programu ekologicznego (klasa: IVa i IVb)

Zakres treści:
 1. Rola roślin w oczyszczaniu powietrza.
 2. Budowa warstwowa lasu.
 3. Porosty jako wskaźniki czystości powietrza.
 4. Oznaczanie roślin i zwierząt.
I. Cele operacyjne:
 1. Zapamiętanie:
  • kierunków świata,
  • wybranych gatunków grzybów, roślin i zwierząt,
  • warstwowej budowy lasu.
 2. Zrozumienie:
  • wpływu warunków środowiskowych na różnorodność gatunkową,
  • roli roślin w oczyszczaniu powietrza.
 3. Umiejętności:
  • prowadzenie obserwacji wybranego fragmentu lasu,
  • odszukiwanie danego miejsca na mapie
  • posługiwanie się kluczami i atlasami do oznaczania roślin i zwierząt.
  • formułowanie wniosków na podstawie obserwacji.
II. Cele operacyjne wychowawcze:
 • właściwe zachowanie się w lesie,
 • zabranie ze sobą śmieci.
Metody pracy:
 • obserwacja,
 • praca z mapą,
 • do oznaczania roślin i zwierząt
 • dyskusja panelowa.
Pomoce dydaktyczne:
 • mapy, kompasy, karty pracy, klucze do oznaczania grzybów, roślin i zwierząt, sznurek, przybory do pisania, blok techniczny, worki na śmieci.
Przebieg zajęć:

Uczniowie podzieleni na grupy wykonują poszczególne zadania i wypełniają karty pracy.

Zadanie 1

Na mapie gminy Wietrzychowice odszukują miejsce, w którym się znajdują.
Określają kierunki świata.

Zadanie 2

Na kartce bloku technicznego uczniowie projektują znak, który symbolizuje zakaz hałasowania w lesie. Swoje projekty mogą przywiązać do drzew w miejscu pracy grupowej.

Zadanie 3

Uczniowie wyodrębniają poszczególne warstwy lasu i do tabeli wpisują po 2 gatunki charakterystyczne dla danej warstwy.

Zadanie 3

Grupy wyszukują porosty nadrzewne szacują ich ilość ( dużo, mało, średnio ) i na tej podstawie formułują wniosek.

Zadanie 4

Każda grupa uczniów czterema sznurkami o długości 1m wyznacza w terenie miejsce obserwacji. Uczniowie wnikliwie obserwują wycinki przyrody "gołym okiem" i przy użyciu lupy. Za pomocą kluczy oznaczają grzyby, rośliny i zwierzęta, określają warunki abiotyczne. Wyniki obserwacji zestawiają w tabeli - karta pracy.

Zadanie 5

Uczniowie z poszczególnych grup redagują krótki tekst pożegnania z lasem, liderzy dokonują ich prezentacji. Najciekawszy tekst uczestnicy wycieczki powtarzają szeptem. Sprawdzają, czy nie pozostawili po sobie śmieci - wypełnione worki zabierają ze sobą.

Karta pracy

Zadanie 3

Wpisz po 2 zaobserwowane gatunki roślin i zwierząt.

Warstwa lasu Rośliny Zwierzęta
Ściółka leśna    
Runo    
Podszyt    
Korony drzew    

Zadanie 4

Na podstawie obserwacji oraz pracy z kluczami do oznaczania uzupełnij tabelę.

miejsce obserwacji Panujące warunki Grzyby Rośliny Zwierzęta
         
         
         
         


Opracowanie: Beata Długosz

Wyświetleń: 5195


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.