Katalog

Wiesław Żmuda
Wychowanie fizyczne, Scenariusze

"Doskonalenie przewrotów w przód i w tył. Nauczanie skoku kucznego przez skrzynię" - scenariusz lekcji koleżeńskiej z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewcząt.

- n +

Miejsce: sala gimnastyczna.
Przybory: obręcze, woreczki, piłki do koszykówki, skakanki, magnetofon.
Przyrządy: ławeczki, skrzynia, odskocznia, materace.

Temat lekcji: Doskonalenie przewrotów w przód i w tył. Nauczanie skoku kucznego przez skrzynię /4 części/.

Cele lekcji
 • Kształcący: kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej /skoczności, gibkości, równowagi/.
 • Poznawczy: zapoznanie się z techniką przeskoku kucznego przez przeszkody oraz zasadami asekuracji podczas ćwiczenia.
 • Wychowawczy: wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach, współodpowiedzialności za partnera, wdrażanie do dyscypliny i organizacji lekcji.
Metody prowadzenia zajęć:
 • Realizacji zadań ruchowych: zabawowa, zadaniowa, naśladowczo - ścisła.
 • Przekazywania wiedzy: pokaz, objaśnienie.
 • Wychowawcze: wpływu sytuacyjnego - wyrażanie aprobaty i dezaprobaty.
Ścieżka edukacyjna

Edukacja prozdrowotna:
 • bezpieczeństwo podczas ćwiczeń,
 • prawidłowa postawa ciała,
 • zachowania sprzyjające zdrowiu.


Części lekcji Czynności docelowe ucznia Zadania ucznia Czynności nauczyciela Uwagi organizacyjne i metodyczne
Część wstępna Czynności organizacyjno- porządkowe


Nastawienie do aktywnego uczestnictwa w lekcji.Zabawa ożywiająca
 • Słucha informacji nauczyciela.
 • Przygotowuje się do świadomego udziału w lekcji.
 • Wymienia kilka ćwiczeń fizycznych, które wpływają na poprawną sylwetkę ciała.

 • Uczestniczy w zabawie "Wiewiórki do dziupli"
 • Sprawdza gotowość ucznia do zajęć.
 • Podaje zadania lekcji.
 • Określa wpływ ćwiczeń fizycznych na zgrabną sylwetkę u kobiet. • Określa zasady zabawy.
Ustawienie ćwiczących w dwuszeregu.
Zabawa odbywa się na całej sali.
Część główna A Pobudzi i przygotuje organizm do wysiłku podczas rozgrzewki z obręczami.
 • Maszeruje wznosząc i opuszczając ramiona z obręczą.
 • Toczy obręcz w truchcie.
 • Przeskakuje przez obręcz jak przez skakankę.
 • Przechodzi na drugą stronę pod toczącą się obręczą.
 • Kręci obręcz na szyi.
 • Kręci obręcz na ręce prawej i lewej.
 • Kręci obręcz na biodrach.
 • Skacze do środka i na zewnątrz leżącej obręczy.
 • Przekłada wymachem wprzód nogę nad obręczą trzymaną przez partnera.
 • W przysiadzie, przenosi ciężar z nogi na nogę, trzymając się z partnerem za obręcze.
 • Przechodzi z leżenia tyłem do siadu prostego pociągając się za obręcz trzymaną przez partnera.
 • Proponuje zaplanowane przez siebie ćwiczenia.
 • Zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas ćwiczeń; nakazuje zachowanie odstępów między ćwiczącymi.
 • Zwraca uwagę na celowość wykonywanych ćwiczeń.
Uczniowie maszerują wokół sali zachowując duże odstępy między sobą.Ćwiczący ustawieni w rozsypce po całej sali.

Ćwiczenia wykonywane w dwójkach naprzeciw siebie.
Część główna B. Doskonalenie przewrotów w przód i w tył.


Ćwiczenia dodatkowe.

Nauczanie nowego elementu.Ćwiczenia równoważne.


Ćwiczenia dodatkowe - zręcznościowe.
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej.

Ćwiczenia wyrabiające czucie odległości i celność.
Stacja I.
Wykonuje przewrót w przód na materacu z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, następnie na drugim materacu obok wykonuje przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku.
Pozostali skaczą na skakankach obunóż.

Stacja II.
1. Z truchtu wykonuje naskok obunóż na odskocznię - odbicie i kilka skoków na odskoczni z prawidłowym ułożeniem dłoni na skrzyni.
2. Odbicie z odskoczni i naskok obunóż na skrzynię do przysiadu podpartego i zeskok w głąb z prawidłowym zaznaczeniem postawy.
3. Z krótkiego rozbiegu odbicie z odskoczni i przeskok kuczny przez skrzynie.

Stacja III.
Na odwróconej ławeczce maszeruje z woreczkiem na głowie na środku ławeczki wykonuje dwa kroki zamaszyste raz prawą raz lewą nogą.
Pozostali wykonują podrzuty woreczkami w górę i chwytają w dłonie.

Stacja IV.
Wykonuje podciąganie się w ślizgu ławeczce ustawionej skośnie i zaczepionej na piątym szczeblu drabinki.
Pozostali wykonują kręcenie obręczą na biodrach.

Stacja V.
Ćwiczący rzucają piłkę dowolnym sposobem do kosza, tak aby zdobyć jak największą ilość koszy w ciągu trwania jednej stacji.
 • Dzieli grupę na 5 zespołów.
 • Demonstruje i wyjaśnia ćwiczenia na poszczególnych stacjach.
 • Określa tempo ćwiczeń.
 • Określa sposoby przejścia z jednej stacji na drugą.
 • Sprawdza dokładność wykonywanych ćwiczeń, poprawia błędy.
 • Naucza techniki skoku kucznego przez skrzynię.
 • Wyjaśnia zasady asekuracji przy nauczaniu nowego elementu.
Ćwiczenia wykonywane są przy muzyce, która służy do odmierzania czasu ćwiczeń na stacjach.

Po wykonaniu ćwiczenia uczeń staje do asekuracji.

Ćwiczą dwie osoby jednocześnie na dwóch ławeczkach.

Dwie ławeczki ustawione równolegle. Ćwiczą dwie osoby, nogi ugięte w kolanach.

Ustawienie na wprost kosza odległość ok. 3m.
Część końcowa Uspokojenie organizmu, ćwiczenia rozluźniające.

Czynności organizacyjno-porządkowe.
Naśladuje rozkwitające kwiaty w dzień i składające się na noc.
 • Sprząta przybory i przyrządy.
 • Zadaje i odpowiada na pytania związane z tematem lekcji.
 • Pożegnanie.
 • Opisuje zasady
 • zabawy "Dzień i noc"
 • Zwraca uwagę na: bezpieczeństwo podczas ćwiczeń,
 • odpowiedzialność za partnera, prawidłową postawę ciała, aktywność fizyczną, która pomaga w utrzymaniu zgrabnej sylwetki ciała.
 • Wyróżnia uczniów najlepiej ćwiczących.
Ustawienie ćwiczących w rozsypce po całej sali.

Uczniowie ustawieni w dwuszeregu.


LITERATURA:

1. Barankiewicz J.: Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego. Kalisz (1992),WOM
2. Cichalewska A., KolarczykE.: Ćwiczenia kształtujące dziewcząt. Kraków (1992), AWF.
3. Mazurek L.: Gimnastyka podstawowa. Słownictwo- systematyka. Warszawa (1971), Sport i turystyka.
4. Strzyżewski S.: Proces wychowania fizycznego w kulturze fizycznej. Warszawa (1986), Sport i turystyka.
5. Trześniowski R.: Gry i zabawy ruchowe. Warszawa (1989), Sport i turystyka.

Opracowanie: Wiesław Żmuda

Wyświetleń: 10432


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.