Katalog

Magdalena Mrozek
Wybór zawodu, Ćwiczenia

Próba wyobraźni

- n +

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję dotyczącą Twojej przyszłości zawodowej zachęcam Cię do odwołania się do Twojego wewnętrznego eksperta - intuicji i poeksperymentowania w wyobraźni z różnymi zawodami. Wykonaj to ćwiczenie z każdym zawodem oddzielnie.
  1. Najpierw znajdź wygodne i ciche miejsce, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Zrelaksuj się, żebyś łatwiej mógł wejść w ten proces.
  2. Przywołaj w pamięci zawody, które wydają Ci się szczególnie bliskie. Wybierz jeden z nich. Pozostałymi zajmiesz się później.
  3. Wyobraź sobie ten zawód, przywołaj na chwilę ludzi, którzy go wykonują. Określ podstawowy cel, najważniejszą funkcję jaką pełni on w społeczeństwie. Wyobraź sobie teraz, że to Ty wykonujesz zadania, obowiązki oraz czynności typowe dla tego zawodu. Postaraj się to zobaczyć, wprawić w ruch, usłyszeć charakterystyczne dźwięki, poczuć zapach miejsca, w którym realizowane są zadania, poczuj całym sobą istotę tego zawodu. Zwróć uwagę na to, co czujesz. Jak Ci jest z pracą, którą wykonujesz? Czy jesteś spokojny, usatysfakcjonowany, zadowolony, podekscytowany, czy może zniecierpliwiony, znudzony, wystraszony, a może pełen rezerwy i dystansu wobec tego co robisz? Zapamiętaj to wrażenie.
  4. Pomyśl z jakich maszyn i urządzeń korzystasz, czy pracujesz na wolnym powietrzu, czy w pomieszczeniu zamkniętym, w laboratorium, fabryce czy w biurze. Zastanów się z jakimi materiałami i substancjami masz do czynienia, czy będziesz musiał brudzić sobie w czasie pracy ręce? Czy Ci to odpowiada? Wskaż jaki charakter ma Twoja praca: indywidualny czy zespołowy? Jak intensywne są Twoje kontakty z innymi ludźmi? Jaki jest to rodzaj kontaktów? Leczenie, pielęgnacja lub opieka nad dziećmi zdrowymi lub upośledzonymi, niepełnosprawnymi lub ludźmi starymi, a może negocjacje, wpływanie na innych, kierowanie bądź zarządzanie? Czy jest to również kontakt fizyczny związany z dotykaniem, czy tylko rozmowa, doradzanie, informowanie? W te rozważania włącz również czas pracy. Czy godziny są stałe czy ruchome, czy zawód wymaga pracy nocnej, także w dni świąteczne, częstych wyjazdów i przebywania z dala od rodziny? Jak z tym wszystkim się czujesz? Wyobrażaj sobie tę pracę bardzo dokładnie, zapamiętując pojawiające się odczucia i refleksje na jej temat.
  5. Postaraj się wyobrazić sobie, na ile obciążająca fizycznie jest praca, jakie stawia przed Tobą wymagania zdrowotne w zakresie np. budowy ciała, sprawności narządu wzroku, układu oddechowego czy krążenia. Jakich wymaga cech osobowości i temperamentu? Zastanów się, czy spełniasz te wymagania? Być może istotna jest umiejętność pracy w szybkim tempie, łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą, a może duża precyzja, dokładność i cierpliwość? Jeżeli Twój przyszły zawód wymaga intensywnych kontaktów społecznych, odpowiedz sobie na pytanie, jak obecnie wyglądają Twoje relacje z innymi ludźmi.
  6. A teraz w ten sam sposób rozważ kolejny zawód. Być może będzie odpowiadał Ci bardziej, niż poprzednie? Porównaj swoje odczucia związane z różnymi zawodami. Zapamiętaj te, które wywołały Twoje najlepsze samopoczucie. Twoje odczucia mogą okazać się cenną wskazówką do dalszych poszukiwań.
Powodzenia!

Opracowanie: Magdalena Mrozek, psycholog
Autorka specjalizuje się w doradztwie zawodowym,
ukończyła Uniwersytet Gdański
oraz Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego,
pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Wyświetleń: 1094


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.