Katalog

Kamilla Welter
Różne, Scenariusze

"Inwazja reklam, czyli jak zachować zdrowy rozsądek" - scenariusz lekcji dla klasy gimnazjalnej.

- n +

Zajęcia są przeznaczone dla gimnazjalistów i powinny być poprzedzone ukazaniem roli mediów w przekazywaniu i upowszechnianiu informacji. Po nich z kolei należy podjąć temat dotyczący komunikatów informacyjnych i perswazyjnych, służących reklamie i promocji.

Założenia programowe:

Cele przekazów medialnych na przykładzie reklamy. (Przygotowanie do rozpoznawania użytych środków formalnych i służebności względem zamierzeń twórców)

Cele:
 • uczeń potrafi prawidłowo odczytać komunikat, jakim jest reklama wizualna
 • potrafi rozpoznać chwyty reklamowe
 • wyjaśnić celowość użycia odpowiedniej kolorystyki, tła, słów wspomagających reklamę wizualną
 • posiada umiejętność wartościowania zjawiska kulturowego, jakim jest powszechność pojawiających się reklam
 • jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową
 • próbuje stworzyć reklamę na dowolny temat
Pomoce:
 • rozmaite reklamy prasowe wizualne
 • arkusze papieru
 • materiały, które pozwolą stworzyć dowolny collage reklamowy
 • słowniki: frazeologiczne, języka polskiego
Przebieg zajęć:

1. Rozmowa z uczniami na temat:
 • Co najchętniej kupujecie?
 • Czy są to towary, o których zaczęliście marzyć, ponieważ ujrzeliście je u znajomych, może w telewizji czy w prasie?
 • Czy artykuły reklamowane kupujecie chętniej?
 • Jeśli tak, to dlaczego? Co Was do tego przekonuje? (Moda? Prestiż?)
 • Czy jesteście pewni, że kupowany przez Was towar reklamowany jest rzeczywiście lepszy (jak z pewnością głosi reklama) od niereklamowanego?
 • Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, czym w ogóle jest reklama? Jaką ma siłę? Jakimi rządzi się prawami? Jak wpływa na Waszą podświadomość? Jaka jest jej siła perswazyjna?
W przypadku, kiedy byłby kłopot ze zdefiniowaniem pojęć, można poprosić uczniów, by posłużyli się odpowiednim słownikiem.

reklama to
rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję; środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi

perswazja to
tłumaczenie komuś czegoś, namawianie, odradzanie; przekonywanie kogoś o czymś; perswadowanie

2. Ćwiczenia słownikowo - frazeologiczne.
a)
Dobra, najlepsza, pomysłowa, skuteczna reklama.
Jarmarczna, krzykliwa, nieudolna reklama.
Reklama kinowa.
Reklama neonowa, świetlna.
Reklama wyrobów, towarów.
Reklama przedstawienia, koncertu.
Reklama jest dźwignią handlu.
Neony, światła reklam.
Coś nie wymaga reklamy.
 • Coś stanowi żywą reklamę, jest żywą reklamą czegoś atrakcyjny wygląd czegoś reklamuje dany gatunek towaru, jego jakość itp.
 • Ktoś jest żywą reklamą czegoś (np. kosmetyków, ubiorów itp.) czyjś wygląd, ubiór podkreśla zalety, atrakcyjność używanych wyrobów
 • Robić komuś, czemuś reklamę wygłaszać o kimś, o czymś pochlebne opinie
b)
Łagodna, stanowcza perswazja.
Działać perswazją.
Ulec perswazji.
Był głuchy na wszelkie perswazje.

3. Uczniowie zastanawiają się, czy reklama wizualna (prasowa) jest skuteczniejsza niż werbalna.
(Prawdopodobnie dojdą do wniosku, że obraz odnosi większy skutek: widzę towar, którym jestem zainteresowany, bądź zaczynam się nim interesować, nie kupuję kota w worku)

4. Podział uczniów na grupy (np. czteroosobowe), których zadaniem jest stworzenie plakatu (collage) reklamującego dowolny towar. Należy w tym miejscu zwrócić uczniom uwagę, że nie mogą wprowadzać w błąd swojego wirtualnego klienta, przekraczać granic "dobrego smaku".

5. Wyeksponowanie wykonanych prac. Omówienie ich.
 • Czy namalowane przez Was plakaty dobrze reklamują wybrane artykuły? (dlaczego?)
 • Do kogo są adresowane? Gdzie byście je zamieścili?
 • Jeśli uważacie, że są stworzone przed chwilą reklamy nie są skuteczne, to zastanówcie się dlaczego? Jakich zmian oczekiwalibyście? Co by należało zmienić? (Może tło? Kolorystykę?...)
6. Rozdanie uczniom przykładowych reklam np. wycinków prasowych.
 • Co przedstawiają poszczególne reklamy?
 • Jakich kolorów użyto?
 • Kto (w przypadku, kiedy na plakacie reklamowym występują ludzie) reklamuje dany towar? W jakim jest wieku? Jaka jest jego/jej aparycja?
 • Jakie hasła wspomagają reklamę? Czy zaobserwowaliście, że są to najczęściej przekształcone frazeologizmy, czyli wyrażenia zakorzenione, funkcjonujące już w naszym języku, z pewną tradycją? (np. Pierwsza pomoc w gardłowej sprawie, Z Kasią Ci się upiecze, Red Bull doda Ci skrzydeł...)
7. Podsumowanie. a)
 • Do kogo kierowane są reklamy? (do potencjalnego klienta)
 • Jaka jest skuteczność reklam, od czego zależy? (od zewnętrznej formy, oprawy graficznej, od użytych argumentów, od wiedzy odbiorcy)
 • Co jest istotne, by reklama wizualna była właściwie odebrana, zgodnie z intencją nadawcy? (język, projekt graficzny, wybór miejsca w gazecie, dobór odpowiedniego czasopisma, gazety - np. kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego najlepiej reklamować w czasopismach adresowanych do kobiet...)
b)
 • Czy po dzisiejszej lekcji nadal bezkrytycznie będziesz przyglądał się reklamom?
 • Czy zauważyłeś manipulację, grę na ludzkich emocjach ukrytą w reklamie?
Zadanie domowe:

Wytnij z prasy (i przynieś na następne zajęcia) dwie reklamy, które są wg Ciebie najtrafniejsze, najdowcipniejsze lub najskuteczniejsze (albo trudno Ci jest oprzeć się reklamowanemu artykułowi). Uzasadnij swój wybór.

Opracowanie: Kamilla Welter

Wyświetleń: 4436


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.