Katalog

Edyta Brodowicz-Koślak
Ekologia, Scenariusze

"Mieszkańcy ogrodu" - Dzienny ośrodek tematyczny dla klasy II.

- n +

1. Hasło tygodnia - "Mieszkańcy Ogrodów"

2. Tematy kolejnych ośrodków dziennych:
 • Pn. - Chciany czy niechciany mieszkaniec ogrodu - kret.
 • Wt. - Pożyteczna dżdżownica.
 • Śr. - Poznajemy życie jeża.
 • Czw. - Humor sytuacyjny i słowny.
 • Pt. - W ogródku - klasowy teatrzyk.
3. Plan dnia w realizacji ośrodka dziennego. "Chciany czy niechciany mieszkaniec ogrodu - kret".

Rozmowa na temat wyglądu i trybu życia kreta na podstawie ilustracji i przeczytanego tekstu. Poznanie pozytywnych i negatywnych stron działalności kreta w ogrodzie. Śpiewanie piosenki "Kret Horacy". Rozwiązywanie zadań tekstowych. Wylepianie z plasteliny postaci kreta.

4. Cele całodziennych zajęć:
 • Wiadomości - uczeń powinien:
  • znać podstawowe wiadomości na temat wyglądu kreta
  • znać podstawowe wiadomości na temat trybu życia kreta
  • znać pozytywne i negatywne strony działalności kreta
 • Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych - uczeń potrafi:
  • przeczytać tekst ze zrozumieniem
  • odpowiedzieć na pytania do tekstu
  • odpowiedzieć na zagadki
  • rozwiązać zadania z treścią dotyczące dodawania i odejmowania w zakresie 100
  • zaśpiewać piosenkę "Kret Horacy:
  • inscenizować słowa piosenki ruchem
  • wylepić kreta z plasteliny
  • zastosować zasady gry "Kreci korytarz"
  • wymienić i zapisać dni tygodnia
 • Rozumie wiadomości:
  • rozumie potrzebę ochrony kreta
  • rozumie zasady gry "Kreci korytarz"
 • Wychowawcze
  • umie współdziałać w grupie
  • szanuje przyrodę
  • nie krzywdzi zwierząt
5. Metody pracy:
 • słowna - czytanie tekstu o krecie, odpowiedzi na pytania, uczestnictwo w grze "Kreci korytarz", śpiewanie piosenki "Kret Horacy"
 • oglądowa - oglądanie ilustracji przedstawiającej kreta i podziemne korytarze
 • praktyczna - uzupełnienie kart pracy, uczestnictwo w zabawie "Kreci korytarz"
6. Formy pracy:
 • zbiorowa - udział w rozmowach na temat wyglądu i trybu życia kreta, śpiewanie piosenki
 • indywidualna - wypełnianie kart pracy, czytanie tekstu, wylepianie kreta z plasteliny
 • grupowa - zabawa w "Kreci korytarz"
7. Środki dydaktyczne:
 • plansza przedstawiająca kreta
 • plansza do gry, przedstawiająca podziemny korytarz
 • tekst "Kret"
 • karta pracy
 • magnetofon + kaseta
 • plastelina + podkładki na ławkę
 • pionki i kostki do gry
 • znaczki - nagrody w zabawie

Przebieg całodziennych zajęć


L.p. Przebieg zajęć Edukacja
1.
 • Odczytanie hasła tygodnia.
 • Odczytanie przez nauczyciela zagadek:
  1. Mam futerko aksamitne, jak łopaty nóżki.
  2. Wędruję w głębi ziemi, przez ciemne długie dróżki.
  3. Mam bardzo małe oczy nie widzę prawie wcale, lecz w ciemnych korytarzach poruszam się doskonale.
  4. W aksamitnym czarnym futrze pod ziemiami chodzi, a tam gdzie szkodniki łowi, ziemia lepiej rodzi.
 • Odpowiedzi dzieci na zagadki.
 • Zawieszenie ilustracji przedstawiającej kreta.
polonistyczna
2.
 • Rozdanie dzieciom tekstów pt. "Kret".
  • ciche czytanie tekstu
  • odczytanie tekstu przez wybrane dziecko
   "KRET"
   Kret jest niewielkim zwierzątkiem, którego długość wynosi 12 - 15 cm. Ciało kreta ma wałeczkowaty kształt, można w nim wyróżnić: głowę z długim ryjkiem, tułów, dwie pary krótkich rąk, ogonek. Przednie nogi są grube i mocne, mają pięć palców i przypominają łopaty. Tylne nogi są cieńsze i mniejsze od przednich. Dzięki mocnym nogom i wałeczkowatemu kształtowi ciała kret może kopać korytarze. Kret jest prawie ślepy ale ma doskonały węch i słuch. Żywi się pędrakami i owadami, które żyją w ziemi i niszczą korzenie roślin. Kret kopiąc korytarze nawadnia i wietrzy ziemię. Dlatego jest zwierzęciem pożytecznym. Niestety ludzie nie lubią kreta, ponieważ podczas kopania korytarzy kret uszkadza korzenie roślin, a kretowiska niszczą trawniki.
 • Rozmowa na temat wyglądu i trybu życia kreta na podstawie tekstu i ilustracji.
polonistyczna i środowiskowa
3.
 • Zabawa "Kreci korytarz".
  • Podział klasy na dwie grupy.
  • Nauczyciel zawiesza na tablicy planszę przedstawiającą przekrój korytarzy kreta. Na początku korytarza umieszcza dwa krety (start). Aby kret mógł przejść z jednego kretowiska do drugiego, musi pokonać pewne przeszkody. Dzieci mogą mu pomóc odpowiadając na pytania.
  • Grupy rzucają kostką i odpowiadają na pytania gdy kret staje na przeszkodzie. Dwoje dzieci przesuwa kreta. Wygrywa grupa której kret pierwszy dojdzie do drugiego kretowiska (meta).
Pytania do gry:
 1. Czym pokryte jest ciało kreta?
 2. Czym żywi się kret?
 3. Czy to prawda że kret ma doskonały wzrok?
 4. Co przypominają przednie nogi kreta?
 5. Dlaczego kret jest zwierzęciem pożytecznym?
 6. Jaki kształt ma ciało kreta?
 7. Dlaczego ludzie nie lubią kreta?
 8. Gdzie mieszka kret?
 • Podsumowanie zabawy - wszyscy otrzymują nagrody (znaczki przyjaciela przyrody - załącznik nr 1).
środowiskowa
4.
 • Śpiewanie piosenki pt. "Kret Horacy". Inscenizowanie słów piosenki ruchem.
muzyczno-ruchowa
5.
 • Uzupełnianie kart pracy (załącznik nr 2).
polonistyczna i matematyczna
6. Wylepianie z plasteliny postaci kreta.
 • Oglądanie ilustracji przedstawiającej kreta
 • Przygotowanie miejsca pracy.
 • Wykonanie zadania.
plastyczna


Załącznik 1
Przyjaciel przyrody


Załącznik 2Imię i nazwisko
Karta pracy ucznia


ZADANIE 1

Odpowiedz na pytania:

Dlaczego jest pożyteczny? Dlaczego ludzie nie lubią kreta?
1.


1.


2.


2.
ZADANIE 2

Rozwiąż zadanie:

Kret Horacy wykopał w środę 15 kopczyków. W czwartek było ich już 24. Ile kopczyków przybyło?


Odpowiedź:


ZADANIE 3

Rozwiąż zadanie:

Kret budował w ciągu dnia jedno kretowisko. Pierwsze zbudował w poniedziałek - pierwszy dzień tygodnia. Oblicz działania, a dowiesz się jakiego dnia tygodnia powstało dane kretowisko. Napisz nazwę tego dnia tygodnia.
23 - 22 = 1 10 + 4 - 12 = 19 + 1 - 16 =
Poniedziałek32 + 3 - 30 = 14 - 7 = 33 - 30 = 20 + 6 - 20 =
Opracowanie: Edyta Brodowicz-Koźlak

Wyświetleń: 5215


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.