Katalog

Klaudia Rolnik
Matematyka, Scenariusze

"Zbieranie i porządkowanie danych" - scenariusz z elementami statystyki.

- n +

Wstęp.

W dzisiejszych czasach "bombardowani" jesteśmy informacjami podawanymi w różny sposób i w różnej formie. Gazety codzienne, wiadomości w dziennikach telewizyjnych podają notowania giełdowe, kursy walut, sondaże opinii publicznej dotyczące zbliżających się wyborów itp. Niestety, informacje te nie zawsze i nie dla wszystkich są zrozumiałe i czytelne. Współczesny człowiek musi umieć się w nich poruszać. Nasz uczeń musi umieć czytać dane, odnieść się do nich krytycznie.

Cele lekcji:

Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
 • Odczytywać informacje przedstawione w postaci wykresów
 • Porządkować zebrane dane
 • Analizować dane
 • Przedstawiać dane w postaci diagramu słupkowego
Podczas lekcji uczeń doskonali umiejętność:
 • Prowadzenia dyskusji w grupie
 • Logicznego rozumowania i wnioskowania
 • Prezentowania pracy w grupach
Formy i metody pracy:
 • Praca w grupach
 • Pogadanka
 • Praca samodzielna
Środki i materiały dydaktyczne:

Brystol, karty pracy, pisaki

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne i sprawdzenie zadania domowego (5 min)

2. Faza wprowadzająca
 • Omówienie celów i tematu lekcji
 • Nawiązanie do tematu lekcji. Krótka pogadanka na temat " Czym zajmuje się statystyka?"
 • Powtórzenie wiadomości o różnych typach diagramów
3. Faza realizacji. (5 min)

a) Podział klasy na 5 - cio osobowe grupy. Ustalenie zasad pracy, prezentacji oraz sposobu oceniania. Uczniowie otrzymują Karty pracy do samodzielnego uzupełnienia (wypełnienie karty po rozwiązaniu zadania)

b) Polecenie dla grup (Każda grupa otrzymuje treść zadania na kartkach) (5 min)

Ćwiczenie 1:

Pewien inwestor giełdowy planował zakup akcji jednej z dwóch firm. Aby podjąć trafną decyzję, postanowił porównać wykresy przedstawiające zmiany dochodów tych przedsiębiorstw.


Firma ARKA S.A.


Firma TV-RTS

Którą z firm, opierając się na analizie wykresów, warto polecić inwestorowi i dlaczego?

c) Reprezentanci grup przedstawiają wyniki pracy grupy.

Ćwiczenie 2:

Analizując wykresy przedstawcie wyniki w poniższej tabeli:

LATAFirma1993 - 19941994 - 19951995- 1996
Dochód wyrażony w setkach tysięcy złotychARKA S.A.   
TV - RTS   

W czasie kiedy uczniowie wypełniają tabelkę wieszamy na tablicy tę samą tabelę napisaną na brystolu.

Reprezentanci grup przedstawiają wyniki pracy swojej grupy. Następnie wspólnie uzupełniamy tabelę na tablicy.

d) Ćwiczenie 3:

Na brystolu, który macie na stoliku, przedstawcie w postaci diagramu słupkowego dane zgromadzone w ćwiczeniu 2.

Reprezentant grupy przedstawia wyniki pracy grupy. Uczniowie wybierają najlepiej wykonany diagram.

4. Podsumowanie
 • Wzajemna ocena pracy w grupie według wcześniej ustalonych kryteriów
 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy.
5. Podanie i objaśnienie zadania domowego.

Zadanie nr 2 (Treść zadania domowego została podana na karcie pracy.)


KARTA PRACY.
(Zostaje wklejona do zeszytu.)

Zadanie 1.

Pewien inwestor giełdowy planował zakup akcji jednej z dwóch firm. Aby podjąć trafną decyzję, postanowił porównać wykresy przedstawiające zmiany dochodów tych przedsiębiorstw.


Firma ARKA S.A.


Firma TV-RTS

Analizując wykresy przedstaw wyniki w poniższej tabeli:

LATAFirma1993 - 19941994 - 19951995- 1996
Dochód wyrażony w setkach tysięcy złotychARKA S.A.   
TV - RTS   

Wyniki przedstaw na diagramie słupkowym.

Zadanie 2.

Kurs marki zachodnioniemieckiej w ostatnich czterech miesiącach przedstawiał się następująco:


Analizując dane z wykresu uzupełnij tabelę:

MiesiącIIIIIIIV
Kurs marki w złotych    


Na następną lekcję możemy poprosić uczniów o przyniesienie wycinków prasowych z wykresami czy diagramami i wspólnie przeanalizować je na lekcji.

Opracowanie: mgr Klaudia Rolnik
nauczyciel matematyki

Wyświetleń: 3161


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.