Katalog

Klaudia Rolnik
Matematyka, Scenariusze

"Zbieranie i porządkowanie danych" - scenariusz z elementami statystyki z wykorzystaniem komputera.

- n +

Cele lekcji:

Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
 • Porządkować zebrane dane
 • Interpretować dane
 • Zamieniać liczby na procenty
 • Wykorzystywać komputer i drukarkę do sporządzenia rysunków
 • Zna różne typy diagramów
Podczas lekcji uczeń doskonali umiejętność:
 • Prowadzenia dyskusji w grupie
 • Logicznego rozumowania i wnioskowania
 • Wykorzystania komputera do przedstawiania wartości liczbowych
Formy i metody pracy:

Praca w grupach

Środki i materiały dydaktyczne:

Komputery z zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym; zestawienie ocen ze sprawdzianu

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne.

2. Faza wprowadzająca.

a) Powtórzenie wiadomości na temat:
 • zamiany liczb na procenty
 • różnych typów diagramów
 • obliczania średniej arytmetycznej
3. Faza realizacji:

a) Podział klasy na 3 - osobowe grupy. Ustalenie zasad pracy, prezentacji oraz sposobu oceniania.

b) Polecenie dla grup (Każda grupa otrzymuje na kartkach zestawienie ocenze sprawdzianu w postaci tabeli)

Ćwiczenie 1:

Przeczytajcie informacje o wynikach ostatniego sprawdzianu.

Nazwisko i imię Ocena ze sprawdzianu
   


Na podstawie powyższych danych uzupełnijcie tabelę:

Liczba Liczba ocen
cel bdb db dst dop ndst
Dziewcząt            
Chłopców            
Ogółem            
%            

Obliczcie średnią klasy ze sprawdzianu.

c) Reprezentanci grup przedstawiają wyniki pracy grupy.

d) Ćwiczenie 2:

Co zrobić, aby dane były bardziej czytelne?

e) Uczniowie proponują interpretację graficzną.

f) Ćwiczenie 3:

Zaprojektujcie i sporządźcie diagramy przedstawiające wyniki zgromadzone w tabeli.

g) Uczniowie projektują diagramy ( wybór typu, określenie przedziałów liczbowych, wybór formy graficznej

h) Grupa wykonuje ćwiczenie z wykorzystaniem komputera ( przetwarzają dane i sporządzają na ich podstawie diagramy wybranego przez siebie typu )

i) Reprezentant grupy prezentuje wyniki pracy. Uczniowie wybierają najlepszą interpretację graficzną

j) podsumowanie pracy grup
 • Analiza danych przedstawionej na diagramach
 • Weryfikacja wcześniejszych hipotez dotyczących czytelności diagramów
 • Wzajemna ocena pracy w grupie według wcześniej ustalonych kryteriów.
4. Podsumowanie:

Ocena przydatności diagramów do ilustrowania danych i odczytywanie dodatkowych informacji.

Opracowanie: Klaudia Rolnik

Wyświetleń: 2610


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.