Katalog

Jadwiga Byks
Chemia, Scenariusze

"Co możemy odkryć w koszu na śmieci?" - czyli analiza zawartości kosza na śmieci z chemicznego punktu widzenia.

- n +

Zajęcia zostały przeprowadzone w tygodniu ekologii podczas lekcji chemii w Publicznym Gimnazjum w Woli Rębkowskiej w ramach międzyprzedmiotowego projektu ekologicznego pt.: "Poznajemy, segregujemy i ograniczamy odpady".

Cele zajęć:

Uczniowie:
 • poznają zawartości kosza na śmieci statystycznej polskiej rodziny,
 • przeanalizują dane liczbowe mówiące o ilości śmieci produkowanych przez gospodarstwa domowe w Polsce,
 • zapoznają się ze składem chemicznym opakowań "znalezionych w koszu",
 • posługują się skróconymi nazwami tworzyw sztucznych z jakich są wykonane pospolicie używane opakowania,
 • wymienią tworzywa szczególnie szkodliwe dla środowiska oraz skutki ich zastosowania,
 • przedstawia sposoby zastępowania opakowań jednorazowych opakowaniami wielorazowego użytku,
 • zaprezentują propozycje pozwalające ograniczyć ilość śmieci produkowanych w gospodarstwach domowych,
 • przedstawią możliwości powtórnego wykorzystania opakowań,
Czas zajęć: 45 min.

Zastosowane metody pracy: pogadanka, praca w grupach z instrukcją i tekstem,

Materiały: powszechnie używane opakowania artykułów codziennego użytku, plansze i charakterystyka tworzyw sztucznych przygotowana przez nauczyciela, roczniki, dane statystyczne, duże arkusze papieru, klej, nożyczki, kolorowe papiery,

Przebieg zajęć

Część wstępna:
 • Zapoznanie uczniów z problematyką odpadów,
 • Uświadomienie uczniom ilości śmieci produkowanych w Polsce i innych krajach Europy oraz z ilością śmieci na 1 mieszkańca w Polsce i innych krajach europejskich. (5 min.)
Część szczegółowa:
 • Zapoznanie się uczniów z najczęściej stosowanymi opakowaniami do żywności i artykułów codziennego użytku (opakowania plastikowe, papierowe, szklane, metale). (5 min.)
 • Próba określenia i nazwania tworzyw sztucznych, z których zostały wykonane opakowania. Uczniowie pracują w grupach korzystając z przygotowanych przez nauczyciela materiałów, określających nazwy tworzyw, skutki ich zastosowania i gromadzenia na śmietniskach oraz informację o możliwościach ich powtórnego wykorzystania. (15 min.)
 • Przygotowanie przez uczniów uplastycznionej tablicy zawierającej najczęściej stosowane opakowania i opis ich składu i wpływu na środowisko i zdrowie człowieka z wyróżnieniem tych, które nadają się do powtórnego przerobu jako surowce wtórne. (10 min.)
Część podsumowująca:
 • Zabranie uzyskanych wiadomości, prezentacja tablic przygotowanych przez poszczególne grupy.
 • Sformułowanie wniosków dotyczących stosowania odpowiednich "ekologicznych" opakowań ograniczania i sortowania odpadów w celu ich powtórnego przetworzenia.
 • Podanie zadania domowego, jakim jest analiza zawartości "domowego kosza na śmieci" pod kątem ilości i składu opakowań oraz wykorzystania ich jako surowców wtórnych. (15 min.)
Uwagi:
 1. Wyniki pracy uczniów zostały zaprezentowane podczas imprezy podsumowującej działania w ramach "Tygodnia Ziemi".
 2. Poniższy scenariusz można wykorzystać w pracy z klasami o różnym poziomie wiedzy ze względu na potoczny język opisywanych tworzyw oraz powszechność zjawiska.
Opracowanie i prowadzenie lekcji: Jadwiga Byks

Opracowanie: Jadwiga Byks
Publiczne Gimnazjum w Woli Rębkowskiej

Wyświetleń: 2808


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.