Katalog

Lilianna Chmura
Różne, Scenariusze

"AIDS - dżuma XXI wieku" - scenariusz lekcji w kl. VI szkoły podstawowej.

- n +

1. Poziom nauczania, klasa, liczba jednostek lekcyjnych

klasa VI szkoły podstawowej, 45 minut

2. Cele lekcji:

a) cele ogólne:
  • zapoznanie z chorobą AIDS
  • poznanie sposobów zakażenia się wirusem HIV
b) cele operacyjne:

Po lekcji uczeń:
  • wymienia sposoby zakażenia się AIDS
  • potrafi powiedzieć przez co nie przenosi się AIDS
  • wymienia objawy kliniczne AIDS
3. Środki dydaktyczne:
ankieta dla uczniów, film " AIDS- dżuma XX wieku"

4. Metody
słowne, obserwacyjne,

5. Formy
praca indywidualna, praca zbiorowa

6. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

1. Przedstawienie celów lekcji.
2. Pogadanka wstępna:
  • Co to jest HIV, AIDS ?
  • W jaki sposób można się zarazić HIV?
c) Faza realizacyjna

Obejrzenie filmu o AIDS nagranego na kasetę video . Indywidualne wypełnienie ankiety "Co wiem o AIDS?"

c) Faza podsumowująca

1. Wspólne omówienie pytań z ankiety.

ANKIETA "CO WIEM O AIDS?"

........................................

........................................

Wyświetleń: 2669


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.