Katalog

Teresa Lechocińska - Ciupa
Chemia, Scenariusze

"Kwas siarkowy (IV) i kwas siarkowy (VI)" - scenariusz lekcji chemii.

- n +

Cel ogólny: poznanie wzorów, otrzymywania, właściwości oraz zastosowanie kwasu siarkowego (IV) i siarkowego (VI).

Cele szczegółowe:

a) cel motywacyjny:
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec przedmiotu nauczania w praktycznym działaniu
b) w zakresie wiadomości ( uczeń potrafi):
 • napisać wzór sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowego (IV) i siarkowego (VI)
 • zapisać reakcję otrzymywania kwasów siarkowych
 • zna podstawowe właściwości kwasów siarkowych
 • wskazać zastosowania kwasów siarkowych
 • zna podstawowe przepisy bhp obowiązujące na lekcjach chemii
c) w zakresie umiejętności (uczeń potrafi):
 • otrzymać kwas siarkowy (IV)
 • bezpiecznie rozcieńczać kwasy
 • odróżnić stężony kwas siarkowy od innych kwasów
 • odróżnić kwasy od innych substancji
d) w zakresie postaw (uczeń potrafi):
 • współpracować w zespole
 • wykazać własną inicjatywę w działaniu
Metody:
 • praktyczna - wiodąca
 • słowna - pogadanka
Formy pracy:
 • grupowa
Środki dydaktyczne:
 • szkło laboratoryjne; zlewki, szkiełka zegarkowe, termometr
 • łyżeczka do spalań
 • podręcznik
 • substancje chemiczne: siarka, kwas siarkowy (VI)
 • wskaźnik - oranż metylowy
 • karta pracy ucznia

Przebieg lekcji

I Część wprowadzająca:
 • sprawy organizacyjne
 • nawiązanie do tematu lekcji ( rozwiązanie rebusu ).
II Część właściwa:
 1. Poznanie wzoru sumarycznego oraz strukturalnego kwasu siarkowego (IV).
 2. Otrzymanie kwasu siarkowego (IV).
 3. Poznanie podstawowych właściwości kwasu siarkowego (IV).
 4. Omówienie zastosowania kwasu siarkowego (IV).
 5. Poznanie wzoru sumarycznego i strukturalnego kwasu siarkowego (VI).
 6. Poznanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego (VI).
 7. Badanie podstawowych właściwości kwasu siarkowego (VI).
 8. Rozcieńczanie kwasu siarkowego (VI).
 9. Poznanie zastosowań kwasu siarkowego (VI).
III Część podsumowująca:
 • Analiza poprawności zapisu na kartach pracy ucznia.
 • Ocena pracy uczniów.
IV Zadanie domowe.

Rozwiąż krzyżówkę, wyjaśnij co oznacza otrzymane hasło.Karty pracy (zip)

Opracowanie: mgr inż. Teresa Lechocińska - Ciupa

Wyświetleń: 6843


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.