Katalog

Teresa Lechocińska - Ciupa
Chemia, Scenariusze

"Zanieczyszczenia powietrza - kwaśne deszcze" - scenariusz lekcji.

- n +

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z mechanizmem powstawania kwaśnych deszczów i ich wpływem na nasze otoczenie.

Cele szczegółowe:

a) cel motywacyjny:
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec przedmiotu nauczania w praktycznym działaniu
b) w zakresie wiadomości (uczeń potrafi):
 • nazwać i napisać wzory kwasów występujących w kwaśnych deszczach,
 • napisać reakcje otrzymywania kwasów
 • zdefiniować pojęcie pH roztworu
c) w zakresie umiejętności (uczeń potrafi):
 • zbadać odczyn roztworu za pomocą wskaźników
d) w zakresie postaw (uczeń potrafi):
 • wykazać własną inicjatywę w działaniu
Metody:
 • wiodąca - dyskusja
Formy pracy:
 • indywidualna
 • grupowa
Środki dydaktyczne:
 • dyskietka z opracowaną lekcją
 • notebook
 • projektor multimedialny
 • ekran
Przebieg lekcji:

I. Część wprowadzająca:
 • sprawy organizacyjne,
 • nawiązanie do tematu lekcji
II. Część właściwa:
 1. Krótka informacja o powstawaniu kwaśnych deszczów.
 2. Analiza plakatu: jak powstają kwaśne deszcze.
 3. Omówienie szkodliwości działania związków siarki i azotu.
 4. Źródła związków siarki i azotu.
 5. Analiza plakatu: jak kwaśne deszcze wpływają na rośliny i zwierzęta.
 6. Zapisanie reakcji otrzymywania kwaśnych deszczów.
 7. Omówienie źródeł zanieczyszczeń - analiza plakatu i tabelki.
 8. Przypomnienie modeli kwasów występujących w kwaśnych deszczach.
III. Część podsumowująca:
 • ocena pracy uczniów
IV. Zadanie pracy domowej. Używając wyciągu z czerwonej kapusty, wykryj w której zlewce znajduje się woda z kwaśnego deszczu.

Opracowanie: mgr inż. Teresa Lechocińska - Ciupa

Wyświetleń: 4228


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.