Katalog

Grzegorz Doroba
Zawodowe, Scenariusze

"Rozmowa kwalifikacyjna" - zarys wiedzy o gospodarce.

- n +

Przedmiot nauczania: Zarys wiedzy o gospodarce
Realizowany dział: Poszukiwanie pracy
Klasa: 3a Technikum Mechanicznego 5 letniego na podbudowie szkoły podstawowej
Czas trwania: 3 godziny lekcyjne
Typ lekcji: Inscenizacja

Przed przystąpieniem do zajęć uczeń powinien:
 • Umieć ocenić samego siebie i sprecyzować swoje cele zawodowe
 • Znać zasady pisania listu motywacyjnego i curriculum vitae
 • Znać podstawowe zasady właściwej prezentacji
 • Rozumieć "mowę ciała" i rolę jaka ona odgrywa podczas rozmowy
 • Znać strukturę rozmowy kwalifikacyjnej
Cele lekcji:
 1. Cele ogólne:
  • przeprowadzenie zainscenizowanej rozmowy kwalifikacyjnej
 2. Cele szczegółowe:
  • ocena samego siebie i sprecyzowanie swoich celów zawodowych
  • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
  • prawidłowe sporządzanie listu motywacyjnego i curriculum vitae
  • skuteczne i efektywne przeprowadzenie zainscenizowanej rozmowy kwalifikacyjnej
Metody nauczania:
 • ćwiczeniowa
 • inscenizacja
Formy pracy:
 • indywidualna
 • praca w małych grupach
Środki dydaktyczne:
 • papier A4 (do skserowania uczniom niezbędnych materiałów)
 • rzutnik pisma
 • foliogramy najważniejszych materiałów
 • kamera video
Przebieg lekcji:
 1. Przywitanie i sprawdzenie listy obecności uczniów
 2. Podanie tematu lekcji
 3. Wprowadzenie do zajęć
 4. Zainscenizowanie w klasie miejsca do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 5. Podział klasy na grupy:
  uczniowie na poprzedzającej scenkę lekcji określili, w jakiej roli chcą występować podczas inscenizacji i ich zadaniem domowym było przygotowanie się do tej roli)
  • uczniowie starający się o pracę
  • uczniowie pełniący rolę pracodawców
  • uczniowie obserwatorzy (klasa nie wie o przydzielonej im wcześniej roli obserwatorów)
   Mają oni zwracać uwagę na zachowanie się swoich kolegów podczas przygotowań do scenki rozmowy kwalifikacyjnej, a także obserwować zachowania i reakcje uczniów przed jak i po odegraniu swoich ról. Pozwoli to na późniejsze dokonanie ciekawej samooceny młodzieży i omówienia tego, co było dla niej najważniejsze i na co zwracali największą uwagę, na różnych etapach przeprowadzonej inscenizacji.
 6. Przystąpienie uczniów do zainscenizowanej rozmowy kwalifikacyjnej
 7. Zapis lekcji na taśmie video
 8. Omówienie zachowania uczniów podczas scenki rozmowy kwalifikacyjnej
  (komentarz nauczyciela i spostrzeżenia uczniów obserwatorów)
 9. Rozdanie uczniom materiałów dotyczących zasad właściwej prezentacji, przygotowania oraz zachowania się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i po jej zakończeniu
 10. Podsumowanie lekcji
Ocenianie:
Po zakończeniu zainscenizowanej rozmowy kwalifikacyjnej, z krótkim uzasadnieniem oraz po uwzględnieniu samooceny uczniów. Sprawdzenie przygotowanej dokumentacji, którą powinna mieć udająca się na rozmowę kwalifikacyjną osoba poszukująca pracy.


ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI


Przedmiot: Zarys wiedzy o gospodarce
Nauczyciel: Grzegorz Doroba
Klasa 3a TM-5
Temat lekcji: Rozmowa kwalifikacyjna

Lp.CELE LEKCJISPOSTRZEŻENIA OBSERWATORA
1.ocena samego siebie i sprecyzowanie swoich celów zawodowych 
2.przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej 
3.prawidłowe sporządzanie listu motywacyjnego i curriculum vitae 
4.skuteczne i efektywne przeprowadzenie zainscenizowanej rozmowy kwalifikacyjnej 


Proszę o wypowiedź na poniższe pytania:

1. Ocena trafności metod pracy
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.........................................................

2. Postawa uczniów w trakcie lekcji
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.........................................................

3. Korzyści dla obserwującego lekcję
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.........................................................

Dziękuję

Opracowanie: Grzegorz Doroba
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Z.Puławskiego w Świdniku

Wyświetleń: 1732


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.