Katalog

Lilianna Chmura
Różne, Scenariusze

"Nie garb się!" - scenariusz lekcji dla kl. VI szkoły podstawowej.

- n +

poziom nauczania, klasa, liczba jednostek lekcyjnych
klasa VI szkoły podstawowej, 45 minut

cele lekcji:
a) cele ogólne:
 • zapoznanie z najczęściej występującymi zniekształceniami kręgosłupa,
 • poznanie objawów skoliozy i jej skutków,
 • postępowanie w przypadku skoliozy.
b) cele operacyjne:
 • Po lekcji uczeń
  • wymienia najczęściej występujące zniekształcenia kręgosłupa,
  • potrafi scharakteryzować wady postawy
  • wymienia objawy i skutki skoliozy,
  • potrafi przyjąć właściwą pozycję podczas uczenia się, czytania książek, oglądania telewizji.
  środki dydaktyczne:
  karty pracy ucznia, zdjęcia rentgenowskie " chorych" kręgosłupów

  metody
  słowne, obserwacyjne, praktycznego działania.

  formy
  praca indywidualna, praca w grupach, praca zbiorowa

  przebieg lekcji

  a) Faza przygotowawcza
  1. Przedstawienie celów lekcji.
  2. Pogadanka wstępna:
   • Opowiedz jak jest urządzone w domu twoje miejsce do nauki?
   • Czy pozycja w której się uczysz w domu jest właściwa? Czemu ona może sprzyjać?
   • Co to są wady postawy?
   • Czy znacie jakąś wadę postawy?
  3. Analiza zdjęć rentgenowskich dzieci z chorymi kręgosłupami.
  4. Wspólne omówienie:
   • objawów skoliozy (nierówno ustawione barki, brak symetrii talii, odstająca łopatka, krzywo przebiegający kręgosłup, nierówno ustawione biodra, przechylenie dziecka na jedną stronę, "garbienie" się dziecka)
   • postępowania w przypadku skoliozy,
   • skutków skoliozy.
  5. Losowy podział uczniów na grupy 6-osobowe. Przypomnienie zasad pracy w grupie. Podział funkcji w grupie.
  b) Faza realizacyjna

  Praca w grupach. Uczniowie otrzymują karty pracy, zapoznają się z nimi, przygotowują scenki obrazujące tryb życia oraz przyzwyczajenia wpływające na powstawanie wad postawy.

  Nauczyciel obserwuje i wspomaga pracę grup.

  c) Faza podsumowująca
  1. Uczniowie prezentują przygotowane przez siebie scenki rodzajowe ilustrujące nieodpowiedni tryb życia oraz złe przyzwyczajenia wpływające na powstawanie wad postawy.
  2. Sprawozdawcy przedstawiają " Zasady prawidłowej postawy ciała". Wspólne zapisanie 5 najważniejszych zasad i wywieszenie ich na gazetce.
  3. Wypełnienie karty ewaluacji lekcji..
  KARTA EWALUACYJNA

  Jak oceniasz dzisiejszą naradę klasową? Podkreśl odpowiedź.

  Podobała mi się Nie wiem Nie podobała mi się

  KARTA PRACY UCZNIA (grupa A)

  "Nie garb się!"

  1. Spośród rysunków wybierz te na których przedstawiono pozycje ciała przyczyniające się do nieprawidłowego obciążenie kręgosłupa:
  2. Czy znasz jeszcze inne nawyki sprzyjające powstawaniu wad postawy?

  3. Z podanych wyrazów ułóż zdanie:

  Wykształcenie rozwoju prawidłowej normalnego postawy ma i zdrowia duże dla znaczenie!
  4. Za pomocą scenek rodzajowych przedstaw 3 przyzwyczajenia młodzieży mogące wpływać na powstawanie wad postawy.

  5. Wymień "5 zasad prawidłowej postawy ciała"
  I.

  II.

  III

  IV.

  V.

  KARTA PRACY UCZNIA (grupa B)

  "Nie garb się!"

  6. Spośród rysunków wybierz te, na których przedstawiono pozycje ciała nie przyczyniające się do nieprawidłowego obciążenie kręgosłupa:

  7. Czy znasz jeszcze inne sposoby nie sprzyjające powstawaniu wad postawy?

  8. Z podanych wyrazów ułóż zdanie:

  Wykształcenie rozwoju prawidłowej normalnego postawy ma i zdrowia duże dla znaczenie !
  9. Za pomocą scenek rodzajowych przedstaw 3 prawidłowe nawyki nie mogące wpływać na powstawanie wad postawy.

  10. Wymień " 5 zasad prawidłowej postawy ciała"

  I.

  II.

  III

  IV.

  V.  Opracowanie: Lilianna Chmura

 • Wyświetleń: 1627


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.