Katalog

Alina Tusiewicz
Różne, Różne

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni.

- n +

I Ogólne zasady działalności
  1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Zasady i sposób wybierania organów samorządu określa ordynacja wyborcza.
  3. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik.
II Kompetencje władz Samorządu Uczniowskiego
  1. Przewodniczący klasy zajmuje się sprawami organizacyjnymi w klasie, reprezentuje ją w Samorządzie Uczniowskim.
  2. Przewodniczący samorządów klasowych podejmują decyzje i uchwały dotyczące działalności SU.
  3. Rada SU współpracuje z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną, może przedstawiać im wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia.
III Sposób podejmowania decyzji
  1. Wybór przewodniczącego samorządu klasowego oraz pozostałych członków odbywa się na forum klasy poprzez głosowanie jawne.
  2. Wybory Rady SU przeprowadzane są zgodnie z ordynacją wyborczą.
  3. Przewodniczący samorządów klasowych bieżące decyzje podejmują w głosowaniu jawnym na cotygodniowych spotkaniach lub w miarę potrzeb.

Opracowanie: Rada SU
pod kierunkiem opiekuna
Aliny Tusiewicz

Wyświetleń: 840


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.