Katalog

Wioletta Kozakiewicz, 2010-03-08
Biała Podlaska

Ogólne, Artykuły

Sposoby efektywnego uczenia się

- n +

Uczenie się to proces zorganizowany, ukierunkowany, zmierzający do określonego wyniku i umożliwiający osiągnięcie go.
Według J. Deweya uczenie się jest tym bardziej skuteczne, im więcej jest w nim czynności myślenia, szczególnie w trakcie rozwiązywania problemów.
Natomiast Kupisiewicz uważa, że uczenie się jest procesem tak zorganizowanym, aby uczący się był aktywny, dążył do określonego wyniku, a jednocześnie znał sposoby osiągania zamierzonego celu. Uczeń zdobywając wiadomości wie, do czego mają mu służyć, jakie będą miały zastosowanie. W takich sytuacjach aktywność ucznia wzrasta, przyswajane wiadomości są bardziej trwałe.
Tak, więc uczyć się, to znaczy wzbogacać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania i zaspakajać ciekawość, a w konsekwencji poprzez pracę nad sobą i intelektualny wysiłek doskonalić własną osobowość.
Sposoby uczenia się w głównej mierze zależą od specyfiki przedmiotu. Przyswajanie nazw, pojęć, terminów jest szczególnie ważne, gdyż są one swoistym kluczem do określonej wiedzy.
Oto niektóre czynniki, ułatwiające efektywne uczenie się;

Koncentracja uwagi
Kluczem do najlepszego zapamiętywania materiału, którego mamy się nauczyć jest możliwie największa koncentracja uwagi, czyli skupienie uwagi na tym materiale, który chcemy opanować. Koncentracja uwagi ważna jest nie tylko przy zapamiętywaniu, ale i przy rozwiązywaniu zadań, przy uczeniu się obcego języka – niemal przy wszelkiej pracy umysłowej. Koncentracji sprzyja aktywność własna; tłumaczenie komuś, robienie notatek, rysowanie, szkicowanie, malowanie, lepienie, śpiewanie – pod warunkiem, że jest to działalność związana z tematem nauki.

Zainteresowanie
Dla efektywnego uczenia się niezbędne jest wyraźne zainteresowanie tematem, a nie zdobycie uznania czy szóstki. Zainteresowanie można osiągnąć dzięki lepszemu poznaniu i zrozumieniu. Nudne jest zwykle to, co niezrozumiałe. Interesujemy się tym , co lubimy. Czynności, które nas interesują wykonujemy znacznie szybciej i z mniejszym zmęczeniem, niż czynności, które nas nudzą. Dotyczy to szczególnie szybkości i trwałości uczenia się i zapamiętywania. Zainteresowanie bezpośrednio wpływa na koncentrację uwagi, nauka przez 15 minut przy uwadze skupionej na temacie daje lepsze efekty, niż przez 1 godzinę przy uwadze rozproszonej.

Motywacja
Motywacja jest siłą poruszającą do działania i ukierunkowującą je na określone cele. Stanowi ona proces wewnętrzny aktywizujący jednostkę do działania.
Motywacja jest jednym z głównych warunków powodzenia w nauce. Zastanów się, co możesz zyskać ucząc się. Po co się uczyć? Uczę się, bo chcę. Nauka sprawia mi satysfakcję. Lubię wiedzieć więcej. Chcę poznać świat. Uzyskuję nowe wiadomości. Odczuwam radość z odnoszonych sukcesów.
Ucząc się, kierujemy się różnymi motywami. Może to być motywacja poznawcza – chęć zdobywania nowych informacji, poznawanie siebie i świata. Istnieje również motywacja lękowa – uczymy się, aby uniknąć kary. Kiedy myślimy, nie dam rady i tak tego nie rozumiem, nie zdążę przed klasówką, wtedy z góry nastawiamy się na niepowodzenie.
Uczenie się jest ważnym elementem naszego życia, dlatego powinniśmy podjąć próbę wzbudzenia w sobie motywacji poznawczej. Pamiętajmy jednak, ż sprawność działania zależy od siły motywacji. Zbyt słaba motywacja do nauki powoduje poczucie zniechęcenia, zaniechanie działania. Zbyt silna motywacja powoduje duże napięcie emocjonalne, które uniemożliwia skupienie myśli czy przypomnienie sobie wiadomości. Spróbujmy, zatem to wypośrodkować.

Zrozumienie
Bardzo trudno jest zapamiętać to, czego się nie rozumie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli czegoś nie rozumiemy, to tak jak gdyby to nie miało dla nas sensu.
Po to, aby zrozumieć dane określenie, twierdzenie, wzór trzeba zrozumieć wszystkie ich istotne części składowe. Wymaga to czasu i systematyczności.
W większości przypadków zrozumienie wymaga wiele żmudnej pracy, która się jednak opłaca.
DOBRE ZROZUMIENIE = DOBRE ZAPAMIĘTANIE

Działanie
Jeśli chcemy coś dobrze i szybko zapamiętać, to nie wystarczy tylko czytać, tylko powtarzać sobie. Trzeba z tym materiałem do zapamiętania coś robić.
Dobrą pomocą naukową są rysunki. Odczytując objaśnienia dotyczące ich poszczególnych elementów, łatwiej przyswajamy i zapamiętujemy informacje. Rysunek ćwiczy zdolności obserwacyjne, doskonali uwagę i spostrzegawczość.
Wszystkie czynności manualne, notowanie, podkreślanie, również głośne powtarzanie wiadomości, ułatwiają uczenie się przez działanie.
W każdym wypadku, przy każdej lekcji pamięciowej warto również zrobić sobie mniej lub bardziej dokładny plan. To szalenie ułatwia naukę pamięciową.

Jak powtarzać żeby zapamiętać?
•Aby dobrze zapamiętać, trzeba najpierw dobrze zrozumieć,
•Powtarzać należy głośno,
•Powtarzać należy często,
•Ostatnie powtórzenie powinno mieć miejsce nie tuż przed lekcją, lecz poprzedniego dnia wieczorem, (bo organizm śpi, ale mózg w tym czasie pracuje i porządkuje materiał do zapamiętania).
•Uczenie się musi polegać na logicznym, sensownym, rozumowym wyszukiwaniu zależności, mechaniczne ”kucie na pamięć” jest mało efektywne,
•Zapamiętywanie musi przebiegać aktywnie – im więcej kanałów informacji, tym lepiej.

Higiena pracy umysłowej
Efektywnemu uczeniu się sprzyja właściwy stan psychofizyczny. Przystępując do nauki w domu uczeń powinien być zdrowy, wyspany, wypoczęty. Powinien mieć na sobie luźne ubranie, ze względu na właściwe krążenie krwi. Dobry nastrój podczas nauki sprzyja lepszemu zapamiętywaniu i szybszemu przypominaniu sobie wyuczonych treści, ponieważ mózg człowieka łatwiej przyswaja informacje, którym towarzyszą przyjemne uczucia ( zadowolenie, radość, zaciekawienie).Ospałość, ociężałość i zniechęcenie można łatwo zlikwidować biorąc szybki, chłodny prysznic. Nigdy nie wolno myśleć o przyjemnościach, czekających na nas po skończeniu nauki ( to nas rozprasza i powoduje, że myślimy „ jeszcze tyle czasu dzieli nas od pełnej swobody i czasu wolnego”).

Efektywnej nauce sprzyjają właściwe warunki zewnętrzne:
- świeże powietrze,
- właściwa temperatura w pomieszczeniu,
- właściwa wilgotność powietrza,
- wygodne krzesło, o odpowiednim kształcie i wysokości,
- biurko lub stół o odpowiedniej wysokości,
- oświetlenie o właściwej intensywności,
- brak towarzystwa osób, które przeszkadzają i męczą.

Efektywnej nauce sprzyja odpowiedni sposób uczenia się. Planując naukę własną powinniśmy uwzględniać porę dnia, w której pracuje się nam najlepiej, jednakże nie mogą to być zbyt późne godziny nocne, przeznaczone, na co najmniej siedmiogodzinny sen.
Odrabianie lekcji należy zaczynać od najtrudniejszych lub najnudniejszych, przeplatać ścisłe humanistycznymi, np. po historii matematyka, po polskim fizyka itd.. Po przyswojeniu każdej części materiału wskazane jest robienie krótkich przerw ( wypełnionych aktywnym fizycznie wypoczynkiem).

Reasumując możemy stwierdzić, że sztuka nauki wymaga nie tylko poświęcenia, ale i prawidłowego jej zrozumienia.

NIGDY NIE MÓW: muszę się tego nauczyć
POWIEDZ: chcę to poznać i zrozumieć

Proces uczenia się można porównania do toru przeszkód – tylko ten go pokona, kto potrafi zwalczać trudności.Opracowała
Wioletta Kozakiewicz
Wyświetleń: 3786


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.