Katalog

Zuzanna Waszak, 2010-03-23
Gryfice

Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

Test z rachunkowości - Rozrachunki

- n +

Imię i nazwisko……………………………………………………..Klasa …………………..

Praca klasowa z działu „Rozrachunki”, która składa się z pytań otwartych i zamkniętych
Powodzenia.

1. Co to są rozrachunki?2. Cechy rozrachunków :
-
-
-

3. W wyniku prowadzonej działalności powstają należności i zobowiązania.
Proszę scharakteryzować poszczególne podmioty powiązań finansowych z firmą:

- PRACOWNICY –

- DOSTAWCY –

- ODBIORCY –

- URZĄD SKARBOWY –

- ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH –

- INNI –

4. Co to są roszczenia sporne?5. Jaka jest możliwość wyegzekwowania należności?

-
- .
-
6. Co obejmują Inne rozrachunki z pracownikami ?

Inne rozrachunki z pracownikami obejmują ………………………………………
-
-
-
-

7. Jakie elementy wchodzą w skład potrąceń ( wymień )

-
-
-
-

8. Co to jest dodatek funkcyjny?


9. Do dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika należą :
a. składki związkowe
b. składki na ubezpieczenie społeczne
c. składki na ubezpieczenie zdrowotne
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

10. Potrącony podatek z wynagrodzenia pracownika spowoduje :
a. powstanie zobowiązania w/c pracownika
b. powstanie zobowiązania w/c budżetu
c. powstanie kosztu
d. powstanie przychodu

11. Uznanie konta „Inne rozrachunki publiczno- prawne” oznacza :
a. zwiększenie zobowiązań w/c budżetu
b. zwiększenie zobowiązań w/c PZU
c. zmniejszenie zobowiązań w/c związków zawodowych
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

12. Omów specyfikę rozrachunków z pracownikami.

13. Operacje gospodarczą: sprzedano odbiorcy wyroby gotowe (zapłata później)
zaksięgujesz:

a. Dt Wyroby gotowe/Ct Należności od odbiorców
b. Dt Należności od odbiorców/ Ct Wyroby gotowe
c. Dt Wyroby gotowe/Ct Zobowiązania wobec dostawców
d. Dt Towary/ Ct Zobowiązania wobec dostawców

14. Operację: zakupiono materiały za gotówkę zaksięgujesz:

a. Dt Kasa/Ct Materiały
b. Dt Towary/Ct Rachunek bieżący
c. Dt Materiały/ Ct Kasa
d. Dt Wyroby gotowe/ Ct Kasa

15. Operację gospodarczą: otrzymano weksel za sprzedane wyroby gotowe zaksięgujesz:

a. Dt Inne środki pieniężne (weksle)/ Ct Należności od odbiorców
b. Dt Zobowiązania wekslowe/ Ct Wyroby gotowe
c. Dt Materiały/Ct Rachunek bieżący
d. Dt Rachunek bieżący/Ct Należności od odbiorców


16. Zaksięguj:
1. Spłata zobowiązania wynikającego z faktury VAT 23 280 zł

2. Wystawiono fakturę VAT za sprzedane wyroby (kwota sprzedaży brutto) 122zł
a) wart. sprzedaży netto (bez podatku) 100 zł
b) podatek należny 22zł


3. Spłacono zobowiązanie wobec ZUS


Wyświetleń: 4550


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.