Katalog

Lilianna Chmura
Różne, Scenariusze

"Grzyby jadalne i trujące naszych lasów" - scenariusz lekcji w kl. VI szkoły podstawowej.

- n +

poziom nauczania, klasa, liczba jednostek lekcyjnych

klasa VI szkoły podstawowej, 45 minut

cele lekcji:
 1. cele ogólne: zapoznanie z grzybami jadalnymi, niejadalnymi, trującymi i hodowlanymi.
 2. cele operacyjne: Po lekcji uczeń:
  • dokonuje podziału grzybów na jadalne, niejadalne i trujące,
  • rozpoznaje pospolite gatunki grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących,
  • wymienia gatunki grzybów prawnie chronionych,
  • rozróżnia pieczarkę od muchomora sromotnikowego,
  • opisuje zasady prawidłowego zbierania grzybów,
środki dydaktyczne:

karty pracy ucznia, atlasy grzybów (np.: "Grzyby leśne" Andrzeja Grzywacza), plansze z grzybami, naturalne okazy najczęściej zbieranych gatunków grzybów (np. maślak zwyczajny, koźlarz babka, borowik szlachetny, podgrzybek brunatny, czubajka kania, pieprznik jadalny, muchomor czerwony, pieczarka).

metody

słowne, obserwacyjne, praktycznego działania.

formy

praca indywidualna, praca w grupach, praca zbiorowa

przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza
 1. Przedstawienie celów lekcji.
 2. Pogadanka wstępna:
  • w jakiej porze roku rosną grzyby?
  • gdzie najczęściej spotykamy grzyby?
  • jakie gatunki grzybów zbieracie w czasie grzybobrania?
 3. Losowy podział uczniów na grupy 6-osobowe. Przypomnienie zasad pracy w grupie. Podział funkcji w grupie.
b) Faza realizacyjna

Praca w grupach. Uczniowie otrzymują karty pracy, zapoznają się z nimi, rozwiązują zadania w grupach.
Nauczyciel obserwuje i wspomaga pracę grup.

c) Faza podsumowująca
 1. Sprawozdawcy prezentują osiągnięcia grupy, przebieg pracy, problemy i wątpliwości.
 2. Wspólne rozpoznawanie gatunków grzybów przyniesionych przez nauczyciela.
 3. Ewaluacja.
Arkusz ewaluacyjny

1. Jak oceniasz dzisiejszą lekcję wychowawczą? Podkreśl odpowiedź.

Podobała mi sięNie wiemNie podobała mi się


2. Jaki był twój udział w pracy zespołu?

Masz do dyspozycji 6 borowików. Jeśli byłeś bardzo zaangażowany możesz sobie przyznać 6 grzybków, jeśli słabiej oceń się odpowiednio w skali od 1 do 6.
Karta pracy ucznia


Zadanie 1 Czy wszystkie grzyby mają po spodniej stronie kapelusza blaszki?Zadanie 2 Posegreguj grzyby (korzystając z atlasu grzybów): a) grzyby jadalne:


b) grzyby trujące:c) grzyby niejadalne (ze względu na swój zapach lub smak)piestrzenica kasztanowata, maślak zwyczajny, muchomor jadowity, mleczaj rydz, muchomor sromotnikowy, gąska zielonka, koźlarz babka, borowik szlachetny, muchomor wiosenny, podgrzybek brunatny, czubajka kania, gąska mydlana, zasłonak rudy, strzępiak ceglasty, borowik szatański, pieprznik jadalny, goryczak żółciowy, mleczaj wełnianka, gołąbek śmierdzący, koźlarz czerwony.

Zadanie 3

Z atlasu grzybów wybierz dowolny grzyb jadalny i porównaj go z najbardziej podobnym do niego grzybem trującym. Zestaw cechy podobne i różniące.

Grzyb jadalny .......................................
a/ cechy podobne:
Grzyb trujący....................................
a/ cechy różniące:


Zadanie 4

Jak postąpisz, gdy podczas grzybobrania spotkasz w lesie grzyb jadalny:

a) o bardzo małym i nie rozwiniętym jeszcze owocniku
- twoja decyzja


uzasadnienie


b) stary owocnik, nie nadający się już do celów spożywczych
- twoja decyzja


uzasadnienieZadanie 5

Ułóż zdanie z podanych sylab:

ne, brze, by, raj, ko, tyl, do, ci, zna, grzy, !, Zbie,Opracowanie: Lilianna Chmura

Wyświetleń: 7534


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.