Katalog

Anna Skwara, 2010-03-23
Siedlce

Plastyka, Różne

Program warsztatów teatralno-plastycznych "Maska krok po kroku"

- n +

Program warsztatów teatralno-plastycznych
„Maska krok po kroku”
Cele:

* Rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej.
* Rozwijanie zdolności manualnych i percepcyjnych.
* Umożliwienie wyrażania siebie, swoich uczuć, i stanów emocjonalnych poprzez ekspresję plastyczną.
* Podniesienie poczucia własnej wartości poprzez własną twórczość.
* Kształtowanie twórczego podejścia do zadań i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
* Umacnianie w dziecku poczucia życzliwości i akceptacji.
* Rozwijanie empatii.
* Kształtowanie odpowiedzialności za działania własne i zespołowe.
* Wprowadzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
* Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia.
* Wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
* Poznanie różnorodnych technik plastycznych, umiejętność łączenia ich w swojej pracy.
* Rozwijanie umiejętności planowania działań.
* Zdobywanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych.
Rodzaje działalności:
* malowanie farbami akrylowymi;
* odlewy gipsowe twarzy;
* prace z papieru: wyklejanie;
* wycinanie szablonów;
* opracowanie wzorów masek;
* wykonywanie prac zdobniczych;
* przygotowanie wystawy.

Oczekiwane efekty
W wyniku realizowanych zadań programu uczeń potrafi:
* wykorzystywać różnorodność materiałów w pracach plastycznych
* samodzielnie zaprojektować i wykonać różnorodne prace
* dostrzegać walory estetyczne i stosować je w pracy
* operować podstawowymi technikami malarskimi
* współpracować w grupie, być tolerancyjnym wobec innych
Przebieg zajęć:
I Maska teatralna krok po kroku - etap I
1. Powitanie uczestników, rozmowa na temat ich zainteresowań, doświadczeń aktorskich, odczuć; ustalenie zasad obowiązujących
na zajęciach.
2. Wprowadzenie teoretyczne do tematu MASKI.
3. Omówienie/zasygnalizowanie krok po kroku jak powstaje maska.
4. Przygotowanie materiałów i stanowisk pracy.
5. Praca w dwuosobowych grupach – wykonywanie gipsowego odlewu twarzy przez każdego z uczestników (w rezultacie ma powstać 14 „kopyt”).
6. Uporządkowanie materiałówi stanowisk pracy.
7. Zadanie do wykonania w domu: przygotowanie materiałów potrzebnych w II etapie.
II Maska teatralna krok po kroku - etap II
1. Przygotowanie materiałów i stanowisk pracy.
2. Wykonywanie tzw. butafory – surówki maski na odlewie własnej twarzy.
3. Uporządkowanie materiałów i stanowisk pracy.
4. Zadanie do wykonania w domu: czyszczenie i wysuszenie butafory.
III Maska teatralna krok po kroku - etap III
1. Przygotowanie materiałów i stanowisk pracy.
2. Wycinanie szablonów oczu i ust, odrysowywanie i wycinanie otworów w butaforze.
3. Zabezpieczanie otworów płótnem.
4. Malowanie maski białą farbą akrylową.
5. Uporządkowanie materiałów i stanowisk pracy.
IV Maska teatralna krok po kroku - etap IV
1. Przygotowanie materiałów i stanowisk pracy.
2. Nakładanie gipsu na maskę/ „szpachlowanie”.
3. Uporządkowanie materiałów i stanowisk pracy.
V Maska teatralna krok po kroku - etap V
1. Przygotowanie materiałów i stanowisk pracy.
2. Opracowanie wzorów masek.
3. Zdobienie masek.
4. Zabezpieczanie masek przed zniszczeniem.
5. Prace porządkowe.
6. Przygotowanie wystawy.
Warsztaty zaplanowane zostały na 14 uczestników. Koszt materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć – wykonania masek przez każdego z uczestników szacuje się na ok. 150 złotych (bandaże gipsowe i elastyczne, wazelina kosmetyczna, folia malarska do zabezpieczania stanowisk pracy, klej, papier pakowy, farby akrylowe, ręczniki papierowe, płótno białe, szpachla gipsowa).
Oprac. Anna Skwara

Wyświetleń: 2667


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.