Katalog

Lilianna Chmura
Różne, Scenariusze

"Pamiętaj przed letnim wyjazdem!" - scenariusz lekcji w kl. VI szkoły podstawowej.

- n +

poziom nauczania, klasa, liczba jednostek lekcyjnych
klasa VI szkoły podstawowej, 45 minut

cele lekcji:
a) cele ogólne:
 • zapoznanie z zawartością apteczki pierwszej pomocy,
 • postępowanie w przypadku
b) cele operacyjne:
Po lekcji uczeń:
 • potrafi skompletować domową apteczkę pierwszej pomocy
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem, oparzenia, skaleczenia się ostrym przedmiotem, zjedzenia trujących owoców, ukąszenia przez żmiję, krwotoku z nosa, znalezienia niewypału, zauważenia pożaru.
 • podaje numery telefonów do straży pożarnej, na pogotowie i do policji.
środki dydaktyczne:
karty pracy ucznia, skompletowana apteczka pierwszej pomocy, bandaże, plastry, puste opakowania po lekarstwach (np. Coldrex, Apap, pabialgina, butelki po kroplach żołądkowych, wodzie utlenionej, jodynie, kroplach walerianowych)

metody
słowne, obserwacyjne, praktycznego działania.

formy
praca indywidualna, praca w grupach, praca zbiorowa

przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza
 1. Przedstawienie celów lekcji.
 2. Pogadanka wstępna:
  • Z jakimi niebezpieczeństwami możesz spotkać się podczas wyjazdu do lasu, nad wodę, w góry?
   Losowy podział uczniów na grupy 6-osobowe. Przypomnienie zasad pracy w grupie. Podział funkcji w grupie.
b) Faza realizacyjna

Praca w grupach. Uczniowie otrzymują karty pracy, zapoznają się z nimi rozwiązują zadania w grupach. Nauczyciel obserwuje i wspomaga pracę grup.

c) Faza podsumowująca
 1. Sprawozdawcy prezentują osiągnięcia grupy, przebieg pracy, problemy i wątpliwości.
 2. Pokaz zawartości domowej apteczki pierwszej pomocy.
 3. Przedstawienie scenek udzielania pierwszej pomocy.


Karta pracy (gr. A)
Pamiętaj przed letnim wyjazdem!


Zadanie 1

Zorganizujcie prezentację zawartości domowej apteczki pierwszej pomocy. Co w niej, według was, powinno się znaleźć?

Zadanie 2

Podczas pracy w ogrodzie zraniłeś się nożem w rękę. Rana nie jest rozległa, ale głęboka.
Zorganizujcie pokaz opatrywania tego skaleczenia.

Zadanie 3

Wyjaśnijcie jaką najważniejszą czynność powinniście podjąć w przypadku:
 • napotkania osoby porażonej prądem:
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................
 • nieumyślnego zjedzenia substancji lub owoców trujących:
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................
 • znalezienia niewypałów:
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................
 • użądlenia przez pszczołę:
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................

  Zadanie 4

  Jaki jest numer telefonu do pogotowia ratunkowego?

  ............................

  Karta pracy (grupa B)

  Pamiętaj przed letnim wyjazdem!


  Zadanie 1

  Zorganizujcie prezentację zawartości domowej apteczki pierwszej pomocy. Co w niej, według was, powinno się znaleźć?

  Zadanie 2

  Na lekcji wychowania fizycznego kolega nagle dostaje krwotoku z nosa.
  Zorganizujcie pokaz udzielania pierwszej pomocy.

  Zadanie 3

  Wyjaśnijcie jaką najważniejszą czynność powinieneś podjąć w przypadku:
 • zauważenia osoby topiącej się:
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................
 • ukąszenia przez żmiję:
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................
 • zauważenia pożaru w lesie:
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................
 • oparzenia gorącym przedmiotem
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................


  Zadanie 4

  Jaki jest numer telefonu na policję?

  ............................ ............................

  Opracowanie: Lilianna Chmura

 • Wyświetleń: 2070


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.