Katalog

Alicja Zienkiewicz- Zielińska, 2010-03-29
Platerów

Edukacja europejska, Projekty edukacyjne

Co piszczy w trawie ? Wieści z dalekiej prowincji

- n +


Długie zimowe wieczory sprzyjają refleksjom. I ja dałam się im ponieść. Owocem moich przemyśleń jest ta oto notatka, dotycząca „stanu szkolnictwa na wsi”, jak powiadają. W rzeczywistości, to zapis działań, jakie w ostatnim czasie podjęła jedna ze szkół w województwie mazowieckim – Publiczne Gimnazjum w Platerowie. A ponieważ uważam, że działania te należą do wyjątkowych, pragnę się nimi pochwalić.


Alicja Zienkiewicz - Zielińska
nauczyciel w tymże gimnazjum

Co piszczy w trawie ?
Wieści z dalekiej prowincjiWiecież, jak się wychowują wiejskie dzieci? – Jak ptacy niebiescy, jak kwiaty na niwach,pisał J.I. Kraszewski.
I chociaż mamy już XXI wiek, podejrzewam że w umysłach wielu Polaków wciąż tkwi wizja dzieci biegających po wsi bez opieki i bez problemów. Tymczasem, ani na brak opieki ani na bezproblemowe dorastanie nie narzekają uczniowie Publicznego Gimnazjum w Platerowie – instytucji położonej na tak dalekim, bo wschodnim krańcu Polski, że mało kto wie o jej istnieniu, a co za tym idzie – o jej działalności.
A przecież rola naszej szkoły nie polega jedynie na nauczaniu i wychowywaniu „podręcznikowym”, lecz też na spełnianiu misji : „Byś nie tylko wiedział, ale i umiał żyć.” Kierując się tą ideą, od początku trwania gimnazjum pracujemy metodą projektu. Za cel stawiamy sobie łączenie teorii z praktyką (Myślenie twórcze), pamiętamy o miejscach ważnych dla naszego (i nie tylko) regionu (Poszukujemy skarbów ziemi najbliższej – Historia broni V1, V2; -Grodziska), wspominamy i kultywujemy nasze zwyczaje (Symbolika Świąt Wielkanocnych na Podlasiu), integrujemy się z Unią (Moja wieś w Europie),uczymy się i nauczamy języka angielskiego (English Our Chance), skupiamy wokół siebie lokalną społeczność (Klub Rodzinny - Pasieka), szczycimy się zasobami naturalnymi, jakie posiadamy (Stuletniej kolei czar), szukamy analogii (Architektura bliska i daleka) oraz nawiązujemy kontakty z zagranicą (Program Sokrates Comenius 1).
Pierwszy kontakt nawiązaliśmy w październiku 2002r., kiedy to w odpowiedzi na zamieszczoną przez nas na stronach internetowych informację, otrzymaliśmy ofertę współpracy w ramach Projektu Językowego Comenius.
Chęć tę wyraziło dwóch nauczycieli z Sint – Aloysiuscollege w Diksmuide w Belgii. Zaś już w listopadzie myśl przeistoczyła się w działanie i poznaliśmy Krisa Vande Moortel i Paula De Cock, których zainteresowanie naszym regionem było nie mniejsze niż nasze. A ponieważ ich szkoła także jest położona w regionie wiejskim, projekt zatytułowaliśmy: Poszukiwanie cech wspólnych w dwóch oryginalnych regionach wiejskich i już w listopadzie przystąpiliśmy do działań związanych z projektem.
Z pomocą poczty (zwłaszcza elektronicznej) i telefonu ustalaliśmy zagadnienia do realizacji, cele i działania. Priorytetem było (i jest) rozbudowanie motywacji do nauki języków obcych dzieci i dorosłych, pogłębienie wiedzy o tradycjach naszego regionu, zdobycie informacji o dziedzictwie kulturowym Flamandów, poznanie sposobu funkcjonowania państwa w UE oraz integracja środowiska lokalnego.
Zachęcaliśmy uczniów, rodziców i nauczycieli do włączenia się w projekt. Jak można się domyślić, najłatwiej zachęcić było pierwszych wymienionych, gdyż ich projekt dotyczy i oni największe wyniosą z niego korzyści. Ani książki, ani telewizja, ani nawet Internet nie dostarczą im tylu informacji o Flamandach, co z nimi obcowanie – wspólne posiłki i rozmowy przy stole, nawet jeżeli językiem komunikacyjnym jest język angielski i nawet jeżeli nie jest on opanowany perfekcyjnie.
Ci uczniowie, których znajomość języka angielskiego jest większa niż „podstawowa” i którzy gotowi są poświęcić swój czas na rzecz projektu, przez blisko dwa tygodnie byli członkami 23 rodzin flamandzkich i razem z dziećmi tychże rodzin chodzili do szkoły.
Tam jak każdy uczeń Sint – Aloysiuscollege, uczyli się języka angielskiego, francuskiego, chemii, biologii i religii, a także uczestniczyli w zajęciach z plastyki, wychowania fizycznego i dodatkowych. Wraz ze swymi „partnerami” uczęszczali na próby szkolnej orkiestry, których efekty podziwialiśmy min. na trwającym wówczas festiwalu „Musica Festiva”, którego byliśmy specjalnymi gośćmi.
Nasi uczniowie byli występem tak zachwyceni, że postanowili orkiestrę założyć w Platerowie. Z pomysłu tego szczególnie cieszy się nasz nauczyciel muzyki, któremu podobna orkiestra od dawna się marzy, lecz wciąż brak funduszy na zakup instrumentów. Dlatego w szkole istnieje tylko chór...
Popołudniami zwiedzaliśmy okolicę - bliższą (ślady po I Wojnie Światowej, farmy) na rowerach i dalszą ( Ieper, Brugge, Zeebrugge, Nieuwpoort, Brussels) autokarem.
Okazało się, że na pozornie „rozluźnionym” Zachodzie młodzież częściej niż na zabawie, spędza czas na nauce. Ich dzień jest tak dokładnie rozplanowany, że nie ma w nim czasu na nudę, a efekty zaangażowania we wszelkie projekty widać na każdym kroku. Jedynie weekendy są czasem relaksu (dla niektórych), bo spędzają je na kręgielni lub na basenie, dokąd również zabierali naszą młodzież.
Spodobało nam się we Flamandach nie tylko ich poważne podejście do projektu, ale także atmosfera, jaka pracy towarzyszyła. Skupienie i uwaga przeplatały się z radością i zadowoleniem z rodzących się efektów i przyjaźni. Dziesiątki pomysłów wychodzących z ust młodzieży, spotkało się z naszą aprobatą i znalazło swe odbicie w projekcie.
Nim się jednak to stało, musieliśmy się sporo nauczyć i wiele znieść. Początkowo przerażał nas napięty program dnia: lekcje od 8.20 do 12.00, godzinna przerwa na obiad, wyjazdy od 13.00 nawet do 19.00, a na koniec spotkania podsumowujące. Bywało, że zmęczeni , ostatkiem sił spełnialiśmy codzienny obowiązek – spisywanie wrażeń z mijającego dnia, podczas gdy Flamandowie już cieszyli się dniem nadchodzącym.
Potrzebowaliśmy trochę czasu, by do tego tempa się przyzwyczaić. Podobnie jak do flamandzkiego stylu życia i upodobań kulinarnych, z czym większość naszych uczniów miała kłopoty. Przyzwyczajeni do podjadania miedzy posiłkami i przegryzania czegoś słodkiego na przerwach z trudnością przystosowali się do obowiązujących przepisów zabraniających przegryzania czegokolwiek w szkole na przerwie innej niż obiadowa czy żucia gumy na terenie szkoły.
Gdy wreszcie opanowaliśmy zasady funkcjonowania w Diksmuide, efekty projektu zaskoczyły nas samych.
Rezultatem wycieczek i wspólnego przebywania były nie tylko wspomnienia niezapomnianych chwil, lecz przede wszystkim szereg zdjęć i notatek na stronach internetowych Projektu, a także fragment słownika Duth – English – Polish, obejmującego wyrazy związane z rolnictwem, wojną i przemysłem. Ciąg dalszy słownika powstanie w kwietniu , kiedy to grupa 25 znanych już nam uczniów przybędzie do nas.
Nakręciliśmy film obrazujący osoby i miejsca związane z projektem. Stworzyliśmy gazetki i plakaty prezentujące nasze działania, z którymi można się było zapoznać zwiedzając jedną z sal lekcyjnych, zwaną „Mała Polska”, zaadaptowaną na potrzeby projektu. Całość dokonań na spotkaniu podsumowującym przedstawiliśmy uczniom, rodzicom, władzom lokalnym i narodowym w osobie Pani Wiceminister Edukacji. (w Belgii taki projekt realizowany przez szkołę monitorowany jest na bieżąco)
Dwutygodniowy pobyt za granicą, potwierdził słuszność i celowość nauki języków obcych, bo chociaż już w Odrodzeniu nawoływano nas do posługiwania się mowa ojczystą, to znajomość różnych języków jest niezbędna młodemu ( i nie tylko) człowiekowi.
Cieszy fakt, że pomimo ogromu zadań, jakim musieli nasi uczniowie sprostać, mimo początkowego uczucia obcości, braków w słownictwie i zwyczajnego strachu, udało się nie tyle zrealizować postawione wcześniej cele, co zbliżyć do siebie młodzież wywodząca się z odmiennych kręgów kulturowych. Bo chociaż różnią nas gusta kulinarne i nie wszystkim jednakowo smakuje ser, jeżeli chodzi o dzieci – wszystkim nam zależy na ich wychowaniu. A wychowanie to także nauka tolerancji, serdeczności, ciepła i otwartości na drugiego człowieka, czego od Flamandów możemy się uczyć.
Przed nami kolejna lekcja, wiosną 2003r.
Prace nad przyjęciem Flamandów już trwają. Wiemy, że skupimy swoją i ich uwagę na przyrodzie i kulturze naszej okolicy. A mamy się czym pochwalić: Nadbużański Park Krajobrazowy, Podlaski Przełom Bugu z rzeką – siedliskiem bobrów, piżmaków i ryb, a także atrakcją turystyczną ( spływ kajakiem czy tratwą, rejs statkiem), z lasem, który się nie kończy i z tym wszystkim, o istnieniu czego nawet nie wszyscy mieszkańcy regionu wiedzą, a co nas wyróżnia z szeregu innych miejsc. Te „zasoby’ zainteresowały Belgów. Walorów okolicy dodaje sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej, Janowskiej Stadniny Koni i wielu innych miejsc, których istnienie napawa nas dumą i radością.
Przed nami jeszcze wiele nieprzespanych nocy i przepracowanych dni. Ufam, że podjętym działaniom towarzyszyć będzie jedynie aprobata lokalnej społeczności, a o naszych sukcesach będzie głośno nie tylko w gminie.
Zależy nam na przyjaźni z zagranicą nie dlatego, że to modne, lecz dlatego, że jest to świetny sposób na poznanie nowych miejsc, ludzi, ich zwyczajów i zachowań, a dla wielu naszych uczniów to jedyna szansa na zagraniczny wyjazd. A przede wszystkim, to doskonała nauka języka angielskiego - lekcja w terenie.
Poza tym, za granicą wciąż jeszcze mało o nas wiedzą, jest więc dobra okazja ku temu, by Europie się przedstawić z jak najlepszej strony.


Z poważaniem,
Alicja Zienkiewicz - Zielińska
nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Platerowie
Wyświetleń: 648


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.