Katalog

Małgorzata Odyjas, 2010-03-29
Łazy

Fizyka, Konspekty

Parcie a ciśnienie. Prawo Pascala. Konspekt lekcji.

- n +

KONSPEKT LEKCJI

rodzaj zajęć:
lekcja fizyki w klasie pierwszej gimnazjum

temat lekcji: Parcie a ciśnienie. Prawo Pascala.

cel lekcji: Poznanie pojęcia parcia, ciśnienia oraz treści prawa Pascala.

cele operacyjne:
- uczeń wie:
co to jest parcie
co to jest ciśnienie
od czego zależy ciśnienie
jaka jest jednostka ciśnienia w Układzie SI
ze gazy i ciecze wywierają nacisk na dno i ścianki naczynia oraz wszystkie ciała, które się w nich znajdują
jaka jest treść prawa Pascala dla cieczy i gazów
gdzie znalazło zastosowanie prawo Pascala
- uczeń umie:
przeprowadzić doświadczenie potwierdzające słuszność prawa Pascala
rozwiązywać zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na ciśnienie
cel wychowawczy:
uzmysłowienie uczniom związku między ich doświadczeniami i obserwacjami z życia codziennego a ważnymi odkryciami naukowymi i prawami fizycznymi


metoda dydaktyczna:
słowna – pogadanka, wykład
praktyczna – pokaz, ćwiczenia uczniowskie

środki dydaktyczne:
podkładki plastikowe, mąka, prostopadłościany, linijka, balony, piłeczka pimpongowa z otworami, strzykawka, woda, podkładka(tacka), karty pracy

przebieg lekcji:
plan lekcji:
1.część organizacyjna.
sprawdzenie obecności
uzmysłowienie celu lekcji
sformułowanie i zapisanie tematu lekcji

2.część właściwa.
- realizacja tematu
3.część utrwalająca.
utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy
zadanie i objaśnienie pracy domowej

cel lekcji: Poznanie pojęcia parcia, ciśnienia oraz treści prawa Pascala

temat lekcji: Parcie a ciśnienie. Prawo Pascala.

realizacja tematu:

Doświadczenie 1.
Obserwacja rurki szkolnej zakończonej membraną: - wypełnionej powietrzem, - wypełnionej cieczą.

1.Parcie:
a)nacisk cieczy i gazów na powierzchnię
b)siła nacisku
c)oznaczamy symbolem FN
d)jednostką w układzie SI jest niuton
FN = [N]

Doświadczenie 2.
Prostopadłościany układamy na podkładce z mąką trzema różnymi stronami.

2.Ciśnienie:
a)jest to siła nacisku działająca na pole powierzchni
b)oznaczamy symbolem p
c)obliczmy ze wzoru
p=FN/S gdzie: p –ciśnienie
FN – siła nacisku
S – pole powierzchni
d) podstawową jednostką w Układzie SI jest paskal
p=[N/m2=Pa]

1 paskal to ciśnienie jakie jest wywierane, gdy siła nacisku o wartości 1 niutona będzie działała na pole o powierzchni 1 metra kwadratowego.
e) jednostki pochodne:
1hPa= 100 Pa
1kPa = 1 000 Pa
1MPa= 1 000 000 Pa

Doświadczenie 3.
Dmuchanie balonu.


Doświadczenie 4.
Wstrzykiwanie wody do podziurawionej piłeczki pimpongowej lub poprzekówanej "sikawki".


3.Prawo Pascala.
Ciśnienie w cieczach i gazach rozchodzi się we wszystkich kierunkach jednakowo.


KARTA PRACY.

Zadanie 1.
Zamień na jednostki podstawowe:
a)2kN = ………..
b)0,05 MN = ………
c)1013 hPa = ………..
d)2,45 MPa = …………
e)20 cm2 = …………
f)5 dm2 = …………….

Zadanie 2.
Uzupełnij wzory:
a) p = FN/
b) FN = P*
c) S= /p

Zadanie 3.
Oblicz, jakie ciśnienie wywiera klocek o ciężarze 120N na stół, jeżeli stykają się na powierzchni 0,3 m2?

Zadanie 4.
Oblicz, jakie ciśnienie wywiera sześcian o boku 1m i ciężarze 1000 N na poziome podłoże?

Zadanie 5.
Oblicz ciśnienie wywierane na śnieg przez narciarz, którego masa wynosi 50 kg a wymiary narty wynoszą 8cm i 1,5m.

Zadanie 6.
Oblicz wartość ciśnienia, jakie wywiera na podłoże pozioma skrzynia o masie 50 kg i wymiarach: 30 cm, 1 m, 0,5 m. Rozpatrz trzy przypadki.


Wyświetleń: 12368


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.