Katalog

Olga Blumczyńska, 2010-03-29
Warszawa

Edukacja europejska, Projekty edukacyjne

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły do akcji "Studnia dla Południa"

- n +

Teraz również uczniowie mogą pomóc PAH budować studnie dla swoich koleżanek i kolegów w Sudanie Południowym. 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody i z tej okazji zachęcamy szkoły do udziału w akcji „Studnia dla Południa”, dzięki której zapewnimy dostęp do wody pitnej 150 dzieciom uczącym się w Du Cum.

Od 2004 roku PAH wspiera mieszkańców Sudanu Południowego w uzyskiwaniu dostępu do bezpiecznej wody pitnej i toalet. Pracuje z lokalnymi partnerami i instytucjami publicznymi, które znają potrzeby społeczności lokalnych. Ze środków przekazanych przez firmy, instytucje publiczne i osoby prywatne finansuje m. in. budowę studni, ujęć wodnych i toalet, szkolenia higieniczne i techniczne. W ten sposób PAH stara się zaspokajać potrzeby i chronić prawa mieszkańców Sudanu Południowego.

Biorąc udział w akcji „Studnia dla Południa” wspieracie budowę studni przy szkole podstawowej Du Cum w wiosce Pukaowo na przedmieściach miasta Bor. Mieszkańcy wybudowali tę szkołę dla swoich dzieci w 2009 roku. Obecnie w trzech klasach uczy się tam 150 uczniów (90 chłopców i 60 dziewczynek). W klasie przedszkolnej jest 30 dzieci, w pierwszej 50, w drugiej 70. Lekcje prowadzone są przez 4 nauczycieli. Szkoła nie ma dostępu do wody, dlatego z Waszą pomocą chcemy wybudować studnię dla jej uczniów. Koszt budowy tej studni to 45 tysięcy złotych.

Jak zorganizować akcję „Studnia dla Południa” w szkole?1.Zorganizujcie lekcje na temat prawa do wody i problemów związanych z dostępem do wody pitnej w Sudanie Południowym. Na stronie www.pah.org.pl znajdziecie gotowe materiały edukacyjne, które pomogą przeprowadzić taką lekcję.

2.Przygotujcie akcję informacyjną w swojej szkole. W jej przeprowadzeniu przydatne będą plakaty i naklejki, które możecie zamówić na stronie internetowej PAH.

3.Zorganizujcie w szkole zbiórkę pieniędzy i wpłaćcie dowolną kwotę na konto nr: 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Studnia dla Południa” lub zamówcie gadżety wodne

Akcja odbywa się w ramach Kampanii Wodnej PAH, trwa od 1 marca do 10 czerwca 2010 roku. Wszystkie wpłaty wniesione w tym okresie na konto 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Studnia dla Południa”, jak również zysk ze sprzedaży gadżetów wodnych przeznaczone zostaną na budowę studni dla szkoły Du Cum.

Nauczycielu! Włącz swoją szkołę do akcji! Razem zbudujemy studnię dla dzieci w szkole Du Cum w Sudanie Południowym.


Wyświetleń: 577


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.