Katalog

Agnieszka Kondraczuk, 2010-03-29
Elbląg

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Komunikacja interpersonalna - scenariusz lekcji

- n +

SCENARIUSZ LEKCYJNY
NR 1

TEMAT: Komunikacja interpersonalna (2godz.)


Autor: Agnieszka Kondraczuk


IV LO im. KEN w Elblągu

CELE -zrozumienie relacji międzyludzkich w procesie komunikacji
-poznanie zasad komunikacji interpersonalnej
CELE OPERACYJNE Uczeń:
-omawia proces komunikacji
-odróżnia informację od wiadomości
-klasyfikuje rodzaje komunikacji na werbalną i niewerbalną, jednostronną i dwustronną
-kojarzy związek między skutecznością komunikacji a kodem nadawania
-identyfikuje bariery w komunikacji
-ocenia skuteczność komunikowania się
METODY PRACY dyskusja, metody aktywne: skojarzenia, „burza mózgów”, omówienie
FORMY PRACY indywidualna, zbiorowa
TYP LEKCJI instruktażowa
ŚRODKI DYDAKTYCZ. tablica, papier, mazaki, kserokopia ćwiczenia
LITERATURA Dla nauczyciela:
L.Grzesiuk „Studia nad komunikacją interpersonalną” W-wa ’94
Z.Nęcki „ Komunikowanie interpersonalne” Wrocław ’92
A.F.Stoner Ch.Wankel „Kierowanie” W-wa ’92
Dla ucznia:
B.Jamrożek J.Sobczak „Komunikacja interpersonalna” Poznań ‘97
Z.Makieła T.Rachwał „Podstawy Przedsiębiorczości” W-wa ‘02
I FAZA WPROWADZAJĄCA
1.Sprawy organizacyjno-porządkowe
2.Wprowadzenie do tematu lekcji – zdefiniowanie pojęcia komunikacji.
II FAZA REALIZACJI
1.Realizacja ćwiczenia polegającego na wypisaniu przez uczniów na kartkach wolnych skojarzeń związanych z tematyką komunikacja.
2.Losowe odczytanie skojarzeń uczniów i na tej podstawie sporządzenie na tablicy schematu procesu komunikacji.
3.Realizacja ćwiczenia pt.”Jak się dzisiaj czujesz?”(interpretacja tzw. Buziek)oraz ćwiczenia „Formy wyrazu komunikacji niewerbalnej”
4.Metodą dyskusji z uczniami zdefiniowanie i omówienie podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej.
5.Realizacja ćwiczenia Bariery w komunikacji – głuchy telefon.
III FAZA PODSUMOWUJĄCA
1.Podsumowanie procesu komunikowania się.
2.Zadanie pracy domowej (test pt. Jak się komunikujesz? Identyfikujący umiejętności mówienia i słuchania).
Załącznik: Spodziewana treść notatek
Komunikacja Interpersonalna

Komunikacja - z łacińskiego „ communicatio” – wymiana, łączność, rozmowa

•Proces porozumiewania się
•Przekazywanie informacji i interakcje jakie następują
•70% codziennych czynności człowieka to proces komunikowania się

SCHEMAT PROCESU KOMUNIKACJI

Nauczyciel rysuje schemat

Zasady komunikacji:

•Nie jest możliwe aby ludzie się ze sobą nie komunikowali (niewerbalność)

•Komunikacja ma dwie płaszczyzny – werbalną i niewerbalną (sfera werbalna i niewerbalna musi być zgodna by komunikat był wiarygodny, inaczej przyjmiemy za prawdę komunikat niewerbalny)


•W komunikacji niezbędne jest dostosowanie kodu (języka)

Np. po przeprowadzeniu resuscytacji niezbędne było jeszcze
przeprowadzenie defibrylacji pacjenta

CZY TAKI KOMUNIKAT JEST ZROZUMIAŁY DLA WSZYSTKICH?
TYLKO DLA LEKARZY
A to po prostu oznacza : po udrożnieniu dróg oddechowych niezbędny był masaż serca pacjenta

TO ZROZUMIE WIĘKSZA GRUPA SPOŁECZNA


•Każdemu komunikatowi towarzyszy intencja (zamiar, myśl, uczucie)
Np. Pójdziesz ze mną na drinka?
Jutro zrobię sprawdzian.

Każdy z tych komunikatów rozumiany jest inaczej, z uwagi na intencję nadawcy.

•Komunikacja może być jednostronna lub dwustronna.

Im większa waga zadania ----- to komunikacja jednostronna np. wojsko, policja
Która jest skuteczniejsza?

•Komunikacja bazuje na podobieństwach ( np. ubiór) lub podkreśla różnice
(np. płci)

•W komunikacji występuje przyczynowo-skutkowy krąg komunikacyjny

Np. mama strofuje cię z jakiegoś powodu a ty ją ignorujesz - jaka będzie jej reakcja?

Uśmiech ---wywołuje uśmiech
Płacz ---- wywołuje płacz


•W procesie komunikacji występują bariery tzw. Szumy.


Bariery między ludźmi wywołujemy przez:
1. OSĄDZANIE - krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie by manipulować

2. DECYDOWANIE ZA INNYCH - rozkazywanie, grożenie, moralizowanie

3. UCIEKANIE OD PROBLEMÓW PARTNERA - doradzanie, zmianę tematu,
logiczną argumentację, pocieszanieTreść komunikatu podczas zabawy w głuchy telefon na lekcji
„Bariery w komunikacji”


1.Z balkonu z trzeciego piętra spadł miś i wpadł wprost do plecaka chłopaka idącego na randkę z dziewczyną. Gdy chłopak dotarł na umówione miejsce, okazało się, że dziewczyna była tam godzinę temu, gdyż zapomniała przestawić zegarek na nowy czas. Zostawiła mu kartkę o treści: „Idę sama na koncert”. Chłopak udał się do klubu, gdzie zastał swoją dziewczynę śpiewającą piosenkę pt. „Podaruj mi swojego misia”.2.Umówiłem się z dziewczyną na przystanku autobusowym. Znakiem rozpoznawczym miał być czerwony beret na jej głowie. Nadjechał autobus, ale wysiadła z niego dziewczyna bez beretu. Moja dziewczyna spóźniała się, a mój nos zamienił się w sopel lodu czerwonego koloru. Po chwili nadjechał następny autobus i wysiadły z niego trzy piękne dziewczyny w trzech czerwonych beretach...

Wyświetleń: 11703


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.