Katalog

Żanetta Śledzińska
Różne, Scenariusze

"Korzystamy z katalogów systemu MOL" - zajęcia przygotowujące uczniów do korzystania z katalogu komputerowego.

- n +

Cele

Po zajęciach uczeń potrafi:
 • sformułować słowa kluczowe związane z tematem pracy, do której przygotowuje materiały
 • potrafi korzystać z komputerowego systemu wyszukiwawczego
 • wyszukać książkę w katalogu alfabetycznym, tytułowym, przedmiotowym, systematycznym
 • sprawdzić jakie wydania tej książki znajdują się w bibliotece
 • sprawdzić stan swojego konta
 • wykonać zestawienie wybranych książek
 • uzyskać informacje w kartotece
Czas trwania

2 godziny zegarowe

Metody pracy
 • Praca przy 4 komputerach - w grupach 3 osobowych.
 • Wykład
 • Ćwiczenia
Pomoce dydaktyczne
 • 4 komputery z zainstalowaną opcją KATALOG programu komputerowego MOL, drukarki.
Uwagi o realizacji

W szkole istnieje pracownia komputerowa, w której odbywają się lekcje informatyki. W związku z tym uczniowie, przychodząc na zajęcia w bibliotece, znają już podstawy obsługi komputera.

Przebieg zajęć

1. Podanie tematu spotkania.

2. Przypomnienie - z jakich katalogów i w jaki sposób korzystali uczniowie do tej pory.

Podkreślenie, że korzystanie ze wszystkich typów katalogów polega na sformułowaniu instrukcji wyszukiwawczej, czyli hasła, umożliwiającego odnalezienie potrzebnego dokumentu.

3. Podanie zasad korzystania z systemu MOL.

a) Zapoznanie z układem "menu"

- KATALOGI
  ALFABETYCZNY
  TYTUŁOWY
  UKD
  PRZEDMIOTOWY

- KARTOTEKA

- WYSZUKIWANIE
  KSIĘGOZBIÓR
  KARTOTEKA

- ZESTAWIENIE
  KSIĘGOZBIÓR
    ZAPREZENTUJ
    DRUKUJ
    KASUJ
  KARTOTEKA
    ZAPREZENTUJ
    DRUKUJ
    KASUJ

- DRUKARKA

- KONIEC
b) Zapoznanie z dostępnymi sposobami wyszukiwania pozycji książkowych
 • według hasła głównego - przeszukiwanie w katalogu alfabetycznym
 • według tytułu - przeszukiwania w katalogu tytułowym
 • według słów kluczowych - przeszukiwania katalogu przedmiotowego
 • według symbolu UKD - przeszukiwanie katalogu systematycznego UKD
 • według dowolnego fragmentu elementów opisu bibliograficznego
c) Zapoznanie z funkcjami klawiszy w katalogu: Kiedy wybierzesz dowolny katalog, wtedy na ekranie pojawi się lista haseł. W katalogu alfabetycznym, tytułowym i przedmiotowym lista haseł jest ułożona alfabetycznie, a w katalogu systematycznym wg kolejności działów UKD. Po liście możesz przemierzać się kilkoma sposobami:
 • klawisz Home przenosi kursor do pierwszego hasła widocznego na ekranie
 • klawisz End przenosi kursor do ostatniego hasła widocznego na ekranie
 • kombinacja klawiszy Ctrl + Home przenosi kursor do pierwszego hasła na liście
 • kombinacja klawiszy Ctrl + End przenosi kursor do ostatniego hasła na liście
 • wpisana litera (lub cyfra) przenosi kursor do pierwszego hasła rozpoczynającego się od wpisanego znaku
 • Hasło do przeglądania (wejście do opisu hasła) wybierasz klawiszem Enter, a wycofujesz się klawiszem Esc.
 • Cyfry obok hasła oznaczają liczbę książek o danym opisie, znajdujących się w bibliotece.
 • Pełny opis wybierasz klawiszem Enter.
4. Podanie polecenia do ćwiczenia:
 • Wypisz jakie wydania "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza znajdują się w naszej bibliotece.
 • Sporządź bibliograficzne zestawienie tematyczne zawierające opisy książek, ich fragmentów, jak i artykułów z czasopism na temat: Zagrożenia cywilizacyjne w funkcjonowaniu rodziny w dzisiejszych czasach (zestawienie powinno zawierać przynajmniej 15 opisów).
 • Sprawdź czy nie masz zaległości w bibliotece.
Podsumowanie Porównanie wyników poszukiwań poszczególnych grup. Wybranie najciekawszego zestawienia.

Opracowanie: mgr Żanetta Śledzińska
nauczyciel bibliotekarz
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
w oparciu o:

 • "Bibliotekę szkolną MOL: podręcznik użytkownika"
 • "Edukację czytelniczą i informacyjną" Elżbiety Zeman

Wyświetleń: 1252


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.