Katalog

Milena Kuligowska-Ratajczyk, 2010-04-08
Orzesze

Pedagogika, Referaty

Dziecko Nadpobudliwe- Wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.

- n +

„To nie Twoja wina ,że w tej klasie jest nadpobudliwe dziecko,
ale to też nie jest wina tego dziecka.”


WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO


1. Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej można pogrupować na trzy filary:
– nadpobudliwość psychoruchowa,
- impulsywność ,
- zaburzenia koncentracji uwagi.
Wyodrębniono 3 podtypy ADHD :

I podtyp ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi – dziecko nie może skupić się na tym, co mówi nauczycielka ; zapomina , o czym przed chwilą rozmawiało , w czasie lekcji interesuje go wszystko, tylko nie nauka , zwykle jednak nie biega w kółko.

II podtyp ADHD z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej – bez przerwy zmienia miejsce(„mały pershing”),ale odpowiednio zmotywowany potrafi zrobić całe zadanie ; szybko się nudzi , odpowiada na każde pytanie nauczyciela, nawet, jeśli nie jest ono skierowane do niego

III typ ADHD mieszany – „dwa w jednym” tzn. u dziecka występują zarówno nasilone objawy niepokoju ruchowego , słaba kontrola impulsów oraz objawy zaburzeń koncentracji uwagi.

2. U dzieci z ADHD mogą występować również takie trudności, jak :
– zaburzenia pamięci
- zaburzenia językowe (trudności w budowaniu spójnych wypowiedzi , częste odbieganie od tematu , nieprzestrzeganie zasad prowadzenia rozmowy, zbyt szybkie i zbyt głośne mówienie)
- dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
- niezgrabność ruchowa


3. Wskazówki dla nauczycieli :
nie karać ucznia za objawy ADHD (czyli np.za to, że się wierci)
współpracować z rodzicami w procesie wychowania
nie wzmacniać niewłaściwych zachowań (chcąc zwrócić uwagę n-la , może się niewłaściwie zachowywać)
mówić tak, aby usłyszało (krótko i zwięźle)np. „Otwórz zeszyt i zapisz temat” zamiast „Nie wierć się , tylko rób, co do ciebie należy)
stworzyć uporządkowany świat(musi wiedzieć , co mu wolno, a czego nie i jakie są konsekwencje)
należy mu wybrać odpowiednie miejsce w klasie (w pierwszej ławce sam lub obok małomównego kolegi)
pamiętać , że uczeń z ADHD ma inne możliwości i wymagania, do których należy się dostosować
należy zauważać , kiedy dziecko robi coś dobrze i zachęcać je do dalszej pracy
pozwolić mu pracować krócej, z uwagi na trudności ze skupieniem uwagi (nie może pracować na okrągło) rozkładanie pracy na etapy
stwarzać mu okazje do ruszania się (namocz gąbkę, przynieś mapę itd.)
wyróżniać najważniejsze informacje (podkreślenie, kolor)
proponować plany, listy, schematy w celu uporządkowania wiedzy

4. Reakcja Supermena (ZASADA 5 „S”) – reakcja na niewłaściwe zachowanie dziecka powinna być : szybka, skuteczna, sprawiedliwa, słuszna , słowna.

5. METODY PRACY Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM :

A.) PSYCHOEDUKACYJNE - polegają na przedstawieniu rodzicom, nauczycielom odpowiedniego modelu postępowania z dziećmi :
- metoda pracy z trudnymi zachowaniami dzieci C.Sutton(pomaga rodzicom nauczyć się zamiany zachowań niepożądanych na pożądane)
- metoda A.Faber i E.Mazzlich – pomaga ukształtować nowy sposób
porozumiewania się w rodzinie
- metoda T.Gordona – ucząca sposobów wzajemnego okazywania sobie akceptacji i zrozumienia

B.) STYMULACJI ROZWOJU - dotyczą najczęściej pracy z samym dzieckiem , polegają na pobudzaniu rozwoju niektórych funkcji poznawczych oraz na rozwijaniu jego możliwości
- Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz – postępowanie korekcyjno-kompensacyjne , które wykorzystuje się w pracy z dzieckiem dyslektycznymn
- kinezjologia edukacyjna P.Dennisona – metoda ma na celu stymulację układów mózgowych odpowiedzialnych za koncentrację i uwagę poprzez stosowanie bodźców ruchowych, które pobudzają odpowiednie zmysły
- metoda Weroniki Sherborne – w tej metodzie dzieci poprzez ruch uczą się poznawać siebie i świat oraz uczą się , jak wpływać na swoje otoczenie.

B.) INNE :
- akupunktura
- homeopatia
- biofeedback – metoda mająca modyfikować zachowanie pacjenta , dzięki nauczeniu go, jak może wpływać na reakcje zachodzące w jego organizmie(pacjent uczy się np.technik autorelaksacji)
- dieta – dzieciom powinno się podawać dietę bogatą w witaminy,
głównie z grupy B , i mikroelementy takie jak cynk i magnez oraz unikać : cukru, br /> substancji konserwujących, barwników i przeciwutleniaczy.

* * *
Wyświetleń: 1277


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.