Katalog

Elżbieta Matysiak, 2010-04-08
Krasnystaw

Zajęcia przedszkolne, Ankiety

Ankieta dla nauczycieli i rodziców o tolerancji.

- n +

Ankieta dla rodziców.

Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat zagadnienia tolerancji.
Ankieta ma charakter anonimowy. Zebrane na jej podstawie informacje
będą wykorzystane do badań własnych.
Proszę o szczere wypełnienie ankiety.
Prawidłową odpowiedź proszę podkreślić lub postawić krzyżyk obok
wybranej odpowiedzi oraz proszę o uzupełnienie pytań otwartych.
Dziękuję za pomoc.
Metryczka

Płeć kobieta mężczyzna

Wiek poniżej 30 lat 31 – 40 lat

41 -50 lat powyżej 50 lat

Wykształcenie podstawowe zawodowe

średnie wyższe

Miejsce zamieszkania wieś miasto


1. Pani/ Pana zdaniem tolerancja to…………………………………..........
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. Czy istnieją według Pani/ Pana granice tolerancji i na czym one polegają?
……………………………………………………………………………
3. Jakie są Pani/ Pana zdaniem pozytywne cechy współczesnych dziewcząt?
a. …………………….
b. …………………….
c. …………………….
d. …………………….
4. Jakie są Pani/ Pana zdaniem negatywne cechy współczesnych dziewcząt?
a. …………………….
b. …………………….
c. …………………….
d. …………………….
5. Jakie jest Pani/ Pana zdanie na temat integracji dzieci pełnosprawnych i
niepełnosprawnych
w jednej grupie? (możliwe jest zakreślenie więcej niż jednej odpowiedzi)
a. rozbudza wrażliwość na potrzeby innych
b. uczy tolerancji i akceptacji
c. zapewnia optymalny rozwój wszystkim dzieciom
d. jest powodem konfliktów w grupie i wzbudza niechęć niektórych dzieci
e. zakłóca pracę i dyscyplinę podczas zajęć
f. obniża poziom nauczania w grupie
g. inne (jakie?) ............................
6. Z przedstawicielem jakich państw chciałaby Pani/ Pan,
aby Wasze dziecko uczyło się w jednej grupie przedszkolnej?
a. …………………….
b. …………………….
c. …………………….
d. …………………….
7. Z przedstawicielem jakich państw nie chciałaby Pani/ Pan,
aby Wasze dziecko uczyło się w jednej grupie przedszkolnej?
a. …………………….
b. …………………….
c. …………………….
d. …………………….
8. Czy uważa Pani/ Pana, że w społeczeństwie istnieje problem nadmiernej obojętności,
społecznego przyzwolenia na zło pod pretekstem tolerancji?
a. tak
b. nie
c. nie wiem
9. Czy Pani/ Pana zdaniem środowisko przedszkolne powinno kształtować
postawę tolerancji u dzieci.
a. tak
b. nie
c. nie mam zdania
10. Czy Pani/ Pana zdaniem środowisko przedszkolne kształtuje postawę tolerancji u dzieci.
a. tak
b. nie
c. nie mam zdania
11. W jaki sposób rozwija Pani/ Pana postawę tolerancji u swojego dziecka
a. poprzez rozmowę
b. programy edukacyjne
c. bezpośrednie sytuacje życiowe
d. literaturę.
e. inne………………………………………………………………………
12. Proszę wymienić tytuły bajek, które mogą zdaniem Państwa być
pomocne w kształtowaniu postawy tolerancji.
…………………………………………………………………………………………………………
13. Spośród wymienionych wartości proszę wybrać 5 najbardziej przez Państwa cenionych i
uszeregować w kolejności od 1 do 5 (przy czym 1 jako najbardziej ceniona wartość).
zdrowie miłość
tolerancja prawda
uczciwość poczucie godności
poczucie bezpieczeństwa odpowiedzialność
religia kariera
sport wspólne spędzanie czasu
rozmowy patriotyzm
wykształcenie wrażliwość na piękno i sztukę
pieniądze umiejętność rozwiązywania problemów
inne:
…………………………………………………………….
14. Jakie są Pani/ Pana zdaniem przyczyny nietolerancji we współczesnym społeczeństwie?
a. …………………….
b. …………………….
c. …………………….
d. …………………….
15. Zdaniem Pani/ Pana społeczeństwo polskie prezentuje stopień tolerancji:
a. wysoki
b. średni
c. niski

Dziękuję za wypełnienie ankiety

Ankieta dla nauczycieli.

Celem ankiety jest poznanie Państwa zdania na temat zagadnienia tolerancji.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane do badań własnych.
Prawidłową odpowiedź proszę podkreślić lub postawić krzyżyk obok
wybranej odpowiedzi oraz
proszę o uzupełnienie pytań otwartych.
Dziękuję za zrozumienie i pomoc.
Metryczka

Płeć: kobieta mężczyzna


Wiek: 20 – 30 lat 31 – 40 lat

41 – 50 lat powyżej 50 lat


Staż pracy pedagogicznej: 0 – 5 lat 6 – 10 lat

11 – 15 lat 16 – 20 lat

21 – 25 lat powyżej 25 lat


Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany
1. Pani zdaniem tolerancja to……………………………………..........
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

2. Czy istnieją według Pani granice tolerancji?
………………………………………………………………………………………………………
3. Czy uważa Pani, że wśród społeczeństwa istnieje problem nadmiernej obojętności,
społecznego przyzwolenia na zło pod pretekstem tolerancji?
a. tak
b. nie
c. nie wiem
4. Czy Pani zdaniem środowisko przedszkolne powinno kształtować
postawę tolerancji u dzieci.
a. tak
b. nie
c. nie mam zdania
5. Jakie są Pani/ Pana zdaniem pozytywne cechy współczesnych dziewcząt?
a…………………….
b…………………….
c…………………….
d…………………….
e……………………..
6. Jakie są Pani/ Pana zdaniem negatywne cechy współczesnych dziewcząt
a…………………….
b…………………….
c…………………….
d…………………….
e. ……………………..
7. Czy Pani zdaniem środowisko przedszkolne kształtuje postawę tolerancji u dzieci.
a. tak
b. nie
c. nie mam zdania

8. Jaki artykuł lub książkę na temat zagadnienia tolerancji może Pani
zaproponować dla rodziców lub koleżanek z klasy?
a. …………………
b. …………………
9. W jaki sposób rozwija Pani postawę tolerancji u swoich wychowanków?
a. poprzez rozmowę
b. programy edukacyjne
c. bezpośrednie sytuacje życiowe
d. literaturę
e. program wychowawczy
f. inscenizacje
g. inne………………………………………………………………………
10. Czy napotkała się Pani na trudności dydaktyczno- wychowawcze mając w grupie
dzieci różnych narodowości?
a. nie
b. tak,
(jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………br />
11. Jakie jest Pani zdanie na temat wspólnego nauczania uczniów pełnosprawnych
i niepełnosprawnych w jednej klasie? (możliwe jest zakreślenie więcej niż jednej odpowiedzi)
a. rozbudza wrażliwość na potrzeby innych
b. uczy tolerancji i akceptacji
c.zapewnia optymalny rozwój wszystkim uczniom
d. jest powodem konfliktów w klasie i wzbudza niechęć niektórych uczniów
e. zakłóca pracę i dyscyplinę na lekcji
f. obniża poziom nauczania w klasie
inne (jakie?) ...........................................
12. Z jakimi formami nietolerancji spotkała się Pani w swojej pracy pedagogicznej?
…………………………………………………………………………………………………………………………
13. Jakie dostrzega Pani zachowania dzieci świadczące o ich tolerancji wobec innych
………………………………………………………………………………………………………………………
14. Jakie są Pani zdaniem przyczyny nietolerancji we współczesnym społeczeństwie?
a. …………………….
b…………………….
c…………………….
d…………………….

15. Zdaniem Pani społeczeństwo polskie prezentuje stopień tolerancji:
a. wysoki
b. średni
c. niski
Dziękuje
Wyświetleń: 5861


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.