Katalog

Monika Kosiór, 2010-04-12
Starachowice

Chemia, Regulaminy

Regulamin konkursu chemicznego

- n +

REGULAMIN KONKURSU
CHEMICZNEGO DLA KLAS DRUGICH GIMNAZJUM
“Co dwie głowy to nie jedna”


CELE KONKURSU

- rozwijanie zainteresowań chemicznych i motywowanie uczniów do uczenia się,
- inspirowanie uczniów do kształtowania i doskonalenia umiejętności z zakresu chemii,
- szukanie uczniów utalentowanych w zakresie chemii i praca nad rozwijaniem ich wiedzy,
- wyróżnienie i promowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach w dziedzinie chemii.

ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU

Zakres materiału konkursu zgodny jest z podstawą programową
nauczania chemii w gimnazjum. Treści konkursu:
- składniki powietrza,
- właściwości i zastosowanie metali i niemetali,
- mieszaniny i sposoby ich rozdzielania,
- budowa atomu, jony, promieniotwórczość
- zadania rachunkowe: stężenie procentowe, rozpuszczalność,
prawo zachowania masy, prawo stałości składu,
- kwasy, zasady,
- odczyn roztworu, pH
- zapisywanie równań reakcji chemicznych
- praktyczne wykorzystanie chemii,
- identyfikowanie poznanych substancji

III. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas drugich, którzy są zainteresowani chemią, jak również chcą sprawdzić dotychczas zdobytą wiedzę chemiczną.
Udział w konkursie jest dobrowolny.IV. ORGANIZACJA KONKURSU

- uczniowie biorący udział w konkursie tworzą zespoły ,dwójki.
- konkurs składa się z kilku części, niektóre tematy są opracowywane przez uczestników
samodzielnie. Wymagają dużego nakładu pracy, zdobywania szerszej wiedzy na wybrany
temat, poszukiwania informacji z różnych źródeł.
- test sprawdzający wiedzę,
- zadania typu quizowego, krzyżówka, chemograf, prawda-fałsz itp.
- część praktyczna,
- przygotowanie projektu na wylosowany temat.

Opracowała Monika Kosiór
Wyświetleń: 841


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.