AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Alicja Mank, 2010-04-12
Wejherowo

Chemia, Konkursy

Szkolny konkurs chemiczny dla klas pierwszych szkół średnich.

- n +

Szkolny Konkurs Chemiczny dla klas pierwszych: LO, LP, T, pt. „Człowiek potrafi wykorzystywać naturalne związki chemiczne w życiu codziennym.”

Zadaniem uczniów jest wykazanie się umiejętnością korzystania z różnych źródeł wiedzy takich jak: czasopisma, podręczniki, książki specjalistyczne, tablice, tabele, internet itp.
Zasadnicza część konkursu złożona jest z trzech części.
Do każdej części konkursu dołączony jest krótki wstęp teoretyczny, służący za pewną wskazówkę. Na tej podstawie zostają sformułowane pytania i zagadnienia problemowe.
Na rozwiązanie zadań z każdej części uczniowie mają czas dwóch tygodni.
Poszczególne etapy obejmują zagadnienia:

a) część pierwsza – „Purpura cezarów i błękit dżinsów”, (uczniowie poszukują wiadomości dotyczących naturalnych barwników)
b) część druga – „Rtęć”, (uczniowie poszukują wiadomości dotyczących różnych związków rtęci, ich dzisiejszych zastosowań oraz zagrożeń, które związane są z toksycznością tych związków)
c) część trzecia – „Kleje” (uczniowie poszukują wiadomości dotyczących naturalnych związków chemicznych pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego,
które są wykorzystywane jako kleje w różnych gałęziach przemysłu.

REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS PIERWSZYCH

1. Konkurs składa się z trzech części, każda z części będzie dotyczyła innego zagadnienia.
2. Czas na rozwiązanie zadań – 2 tygodnie, po upływie dwóch tygodni następuje zmiana zagadnienia tematycznego.
3. Do każdej części konkursu przygotowany jest krótki wstęp teoretyczny,
z którym należy się zapoznać.
4. Odpowiedzi na pytania do danego zagadnienia tematycznego należy przedstawić w formie pisemnej i kierować do nauczyciela chemii, przed upływem dwóch tygodni,
od rozpoczęcia danej części tematycznej.
5. Za każdą odpowiedź na pytanie można otrzymać od 0 do 3 punktów.
6. Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania, jeżeli nie znajdziesz na nie odpowiedzi.
7. Możesz korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji.
8. Po zakończeniu trzeciej części punkty uzyskane przez każdego z uczestników zostaną zsumowane. Uczniowie, którzy zdobędą największą ilość punktów zostaną nagrodzeni.
(W przypadku remisu przewidziana jest dogrywka)
Wyświetleń: 835


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.