Katalog

Grażyna Pietrzak, 2010-04-22
Miedźno

Wybór zawodu, Różne

"Absolwent" - program orientacji zawodowej dla gimnazjum.

- n +

„Absolwent” - program orientacji zawodowej
dla gimnazjumProgram orientacji zawodowej skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjów.
Jego głównym celem jest pomoc uczniom w wyborze szkoły średniej oraz w opracowaniu
własnej ścieżki kariery zawodowej. Program ten realizuje się na zajęciach orientacji zawodowej, najlepiej w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum. zawiera on
treści związane z poznawaniem siebie, świata zawodów oraz treści związane
z planowaniem kariery zawodowej.


Cel programu: Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej
i szkolnej.


Cele szczegółowe:
- pogłębienie wiedzy uczniów na temat różnych zawodów,
- wskazanie czynników trafnego wyboru zawodu,
- zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
- zapoznanie z kryteriami przyjęć do szkół średnich,
- kształtowanie umiejętności uniwersalnych, przydatnych w każdej pracy,
- wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,
- kształtowanie właściwej postawy wobec pracy.


Spodziewane efekty:
Uczeń:
- zna różne zawody, potrafi wymienić wymagania i przeciwwskazania
do wykonywania określonego zawodu,
- wie, jakie są czynniki trafnego wyboru zawodu,
- potrafi rozpoznać swoje skłonności zawodowe na podstawie zainteresowań
i uzdolnień,
- dostrzega ograniczenia, które mogą uniemożliwić mu zdobycie jakiegoś zawodu,
- zna znaczenie tzw. umiejętności kluczowych, niezbędnych w każdej pracy,
- orientuje się w sytuacji na regionalnym rynku pracy,
- wie, jaką szkołę wybrać, aby zdobyć wymarzony zawód,
- orientuje się w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
- wie, jakie szkoły średnie znajdują się w okolicy,
- zna warunki przyjęć do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych,
- potrafi przygotować dokumentację wymaganą przez poszczególne szkoły,
- potrafi zaplanować swoja karierę zawodową.


Formy realizacji:
- lekcje wychowawcze,
- cykl spotkań z pedagogiem szkolnym:
· Czynniki trafnego wyboru zawodu.
· Grupy zawodowe.
· Samopoznanie podstawą trafnego wyboru zawodu
(ankieta skłonności zawodowych, test zainteresowań, ankieta uzdolnień,
kwestionariusz umiejętności, typ osobowości a grupa zawodowa, temperament,
stan zdrowia)
· Szkolnictwo ponadgimnazjalne w naszym regionie (struktura, kryteria przyjęć
do klas pierwszych).
- spotkania z rodzicami w sprawie egzaminu gimnazjalnego i wyboru szkół średnich,
- udział uczniów w dniach otwartych szkół (wycieczka do kłobuckich szkół średnich),
- zapoznawanie uczniów z ofertami szkół ponadgimnazjalnych (spotkania
z przedstawicielami szkół, rozprowadzanie ulotek),
- zajęcia z pracownikami PPP-P w Kłobucku,
- warsztaty w Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie,
- indywidualne spotkania uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym,
- kierowanie uczniów mających problem z wyborem szkoły na indywidualne
konsultacje z doradcą zawodowym w Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie,
- zdobywanie wiedzy o poszczególnych zawodach w czasie realizacji treści
programowych z różnych przedmiotów.


Ewaluacja:
- rozmowy z uczniami, wychowawcami, rodzicami
- ankieta na zakończenie zajęć z pedagogiem szkolnym,
- obserwacja.
Wyświetleń: 2211


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.