Katalog

Małgorzata Wierzycka, 2010-04-26
Radomsko

Geografia, Ćwiczenia

Zwierzęta zagrożone wyginięciem.

- n +


GATUNKI ZWIERZĄT ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM.

Web Qest dla uczniów III klasy gimnazjum
wykonany przez Małgorzatę Wierzycką
gosiawierzycka @o2.pl


WPROWADZENIE-WSTĘP

Na Ziemi żyje spora liczba gatunków zwierząt – to wiesz. Ale czy wiesz, że według naukowców
8 tysięcy gatunków zwierząt jest zagrożonych, czyli w najbliższym czasie grozi im wyginięcie? Niestety to prawda. Dlatego Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów postanowiła wybrać spośród Międzynarodowej Wspólnoty grupę zoologów, która ma za zadanie wyszukać te najbardziej zagrożone i przedstawić je Światu. Może skłoni to innych do poszukania sposobów, które pozwoliłyby te zwierzęta uratować. W drodze losowania to wy właśnie zostaliście owymi szczęściarzami. Owocnej pracy!

ZADANIE.

Wasze zadanie będzie polegało na wyszukaniu zwierząt w szczególności tych najbardziej zagrożonych wyginięciem. Na podstawie zebranych informacji stworzycie prezentację multimedialną lub film, którego celem będzie zwrócenie uwagi na ochronę różnorodności biologicznej i przeciwdziałanie wymieraniu gatunków zwierząt W waszych notatkach obok zdjęć powinny znaleźć się informacje na temat:
• występowania,
• charakterystycznych cech,
• wymiarów,
• trybu życia,
• odżywiania,
• rozmnażania,

PROCES
• Wspólnie wyszukajcie i zróbcie listę najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt na Świecie .Skorzystajcie z materiałów źródłowych podanych przez nauczyciela.
• Podzielcie się na czteroosobowe grupy.
• Niech każda grupa wylosuje po trzy zwierzęta z listy , którą wcześniej stworzyliście.
• Wybierzcie spośród siebie liderów grup, którzy będą koordynować pracę, przydzielać zadania i konsultować się z nauczycielem.
• Wspólnie decydujcie o tym , które informacje są najbardziej istotne i które chcielibyście zamieścić w waszej prezentacji lub filmie.
• Termin realizacji projektu – 2 tygodnie.
• Efekty swojej pracy zaprezentujecie w czasie apelu poświęconego obchodom „Światowego Dnia Ziemi”w naszej szkole.
• Przy ocenie waszych prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
* zawartość merytoryczna
* estetyka pracy, wrażenie ogólne
* współpraca grupy
* prezentacja pracy

Źródła:

Literatura:
„Ciekawe dlaczego Dodo nie żyje i inne pytania na temat wymarłych i zagrożonych gatunków zwierząt”. Chartman Andrew Wyd. Olesiejuk 2010.
Album „ Planeta zwierząt” wyd. Arkady
„Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce”T.1; red. Z. Głowaciński; PWRiL Warszawa2001
„Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce”T.2; red. Z. Głowaciński , IOP PAN w Krakowie
żródła internetowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki_zagro%C5%BCone_wygini%C4%99ciem
http://atlas-zwierzat.pl/ssaki/niedzwiedz-polarny.html
http://wapedia.mobi/pl/Ssaki_krytycznie_zagro%C5%BCone
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Lista_ssak%C3%B3w_zagro%C5%BConych_wygini%C4%99ciem.
http://www.greenpeace.org/poland/zagrozone-gatunki-morskie/przewodnik
http://zwierzeta.ekologia.pl/
http://supermozg.gazeta.pl/supermozg/1,91628,5626426,Zagrozone_gatunki_zwierzat.html

EWALUACJA

Zawartość merytoryczna :Informacje niepełne, nieciekawe, z licznymi błędami, przedstawione w sposób chaotyczny.(1pkt)Informacje prawidłowe nieliczne błędy, dosyć szczegółowe.(2pkt)Informacje obszerne, szczegółowe, poprawnie sformułowane, bezbłędne.(3pkt)
Wrażenia estetyczne : Praca nieestetyczna, źle rozplanowana, słaba grafika, źle dobrana czcionka – rozmiar , kolor. (1pkt.)Praca poprawna, prawidłowy dobór czcionki, przejrzyste zdjęcia.(2pkt) Praca czytelna , przejrzysta, dobrze rozplanowana, atrakcyjna wizualnie.(3pkt.)
Współpraca grupy : Brak współpracy i zaangażowanie wszystkich członków, niezgodność, kłótnie.(1pkt) Cała grupa zaangażowana w pracę,drobne kłótnie i nieporozumienia.(2pkt) Bardzo dobra współpraca, cała grupa mocno zaangażowana w pracę. (3pkt)
Prezentacja pracy : Brak dobrego przygotowania, słaba znajomość tematu,prezentacja przeczytana.(1pkt) Prezentacja wygłoszona, słabo przygotowana.(2pkt) Prezentacja wygłoszona w sposób ciekawy, pewny i prawidłowy, skupiający uwagę (3pkt)
bdb 12-11
db 10-9
dst 8-7
dp 6-5
ndst 4-0

PODSUMOWANIE

Wykonując powyższe zadanie zapoznaliście się z wieloma przykładami zwierząt , o których być może nigdy dotąd nie słyszeliście albo których nie widzieliście. Z pewnością nie zdawaliście sobie sprawy , jak wiele z nich być może w niedługim czasie nie będzie nam dane oglądać. Może to właśnie wy znajdziecie sposób na uratowanie choćby jednego z nich.

Wyświetleń: 2154


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.