Katalog

Jerzy Lechowski, 2010-04-26
Warszawa

Filozofia i etyka, Artykuły

Nowe myślenie (RLC)-Realizatorów Lepszych Czasów

- n +

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski
Międzynarodowa Akademia Nauk AIS San Marino
Wydział Cybernetyki
„ais.sanmarino.org”
jlech@o2.pl, www.realizatorzy.prv.pl

Nowe myślenie (RLC)-Realizatorów Lepszych Czasów

Realizację LC należy zacząć od naprawiania siebie, ponieważ wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu zepsuci. Powinniśmy się sami najpierw odpowiednio naprawić, aby pokazać innym jak mogą to zrobić. Wszystkie te wady i ułomności, które każdy z nas posiada w mniejszym lub większym stopniu były rozpoznane już w starożytności, jednak ani różnego rodzaju filozofowie ani też różne religie dotychczas nie potrafiły tych ułomności ludzkich usunąć.
Zastanówmy się dlaczego tak trudno jest wyeliminować te najgłówniejsze wady nie mówiąc już o wszystkich wadach, które człowiek posiada?
Wydaje się, że jest tak dlatego iż:
1.Człowiek z reguły nie jest skłonny do ścisłego myślenia, ponieważ jest ono dość trudne.
2.Niemal każdy uważa, że jest już dość mądry i wie wszystko najlepiej, a lepiej wiedzieć on już nie może, bo gdyby mógł, to pewnie by wiedział. Często w związku z tym, nawet uważa, że jedyna prawda to jest ta którą on uważa za prawdę.
3.Wydaje mi się że nie ma takiej religii, która byłaby w istocie swej radosna, propagowałaby radość i byłaby wesoła oraz wskazywałaby co należy robić, aby zawsze być radosnym i wesołym. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że jeśli człowiek patrzy na to co się dzieje wokół nas, to trudno być wesołym i zawsze radosnym - stąd ten smutek wszelki, który zatruwa nas i mąci nam umysł często doprowadza nas do depresji, a w skrajnym przypadku nawet do samobójstwa. Nie ma chyba wśród samobójców człowieka wesołego i radosnego.
4.Wynika stąd oczywiście jeden ważny wniosek, że tylko ludzie radośni mogą Realizować Lepsze Czasy.
5.Powinniśmy zatem zacząć naprawę tego świata i realizować lepsze czasy od siebie, a nie od chęci naprawiania innych.
6.Każdy chciałby być wesołym i znajdować radość wokół siebie. W tym celu, prawdopodobnie, aby zaspokoić tę naturalną potrzebę, powstała nawet nowa dziedzina leczenia ludzi przewlekle chorych tzw. śmiechoterapia.
7.Można zauważyć, że zarówno aniołowie jak i szatani przedstawiani w większości dzieł sztuki są okrutnie smutni.
8.Aby Realizować Lepsze Czasy powinniśmy znaleźć pewne sposoby na to, aby w każdej chwili nawet najtragiczniejszej umieć znaleźć coś wesołego w sobie lub wokół siebie ( dla młodszych czytelników można np. polecić książkę pt.”POLLIANNA”.
9.Chory człowiek nigdy nie może być wesoły, a jest najczęściej chory dlatego, że jest smutny i tu pojawia się błędne koło, które należy przerwać i odwrócić jego bieg w przeciwnym kierunku. to znaczy znaleźć sposób na rozweselenie się, lub poszukać kogoś , kto mógłby nas rozweselić ma tu zatem miejsce m.in. śmiechoterapia. W przypadku jej zastosowania może nastąpić przerwanie wspomnianego błędnego koła i powstanie w miejscu koła błędnego, koło prawdziwe prowadzące poprzez zdrowie do realizacji lepszych czasów.
10.Choroby człowieka powstają w jego mózgu. Tylko głupi człowiek choruje jak mawiał ks. mgr inż. elektryk Podbielski, który miał 98 lat i jeździł do Moskwy na konferencje naukowe, na których m. in. dowodził tej głoszonej przez siebie tezy.
11.Wynalazki, które człowiek wymyślił na przestrzeni wieków dowodzą wielkich możliwości ludzkiego rozumu. Wynalazki te jednak tworzyli i tworzą ludzie o ścisłych umysłach działających z pasją, a nie ludzie zajmujący się smutną filozofią, ekonomią, sztuką czy też religią. Dlatego powinniśmy zacząć wyszukiwać zdolnych ludzi o ścisłych umysłach i zachęcać ich do tego, aby swoje myśli skierowali w kierunku rozwoju ludzkości tego pragnęliby właśnie Realizatorzy L.C. Być może, ludzie ci, wskazaliby nowy kierunek myśli, jakiego jeszcze nie było, kierunek ten znalazłby szybko wielu zwolenników i połączył wszystkie dotychczasowe religie w jedną. Większość istniejących religii w zasadzie do tego dąży, tylko nie mogą one wyjść z błędnego koła o którym wyżej wspomniano. Wydaje się, że większość religii ma na celu w istocie uszczęśliwianie w jakimś sensie ludzi, nie wskazują one jednak jak wyjść z tego błędnego koła. Należałoby się zastanowić jakie czynniki dają człowiekowi radość, a w związku z tym i szczęście. Wprawdzie mamy już wzór na szczęście, ale należałoby jeszcze może wyprowadzić jakiś wzór, albo znaleźć sposób na radosny uśmiech, który by nas nigdy nie opuszczał.
12.Można się chyba zgodzić z tym, że pesymiści nie mogą przybliżyć nam lepszych czasów. Ludzkość składa się z poszczególnych jednostek (indywiduów), jeśli zatem poszczególne jednostki będą mogły być zawsze szczęśliwe i radosne to i cała ludzkość będzie taką.
13.Realizatorom LC nie chodzi o to, aby tylko oni byli szczęśliwi i radośni, ale powinni zacząć od siebie bo to jest jedynie możliwe i najskuteczniejsze. Istnieje możliwość, że za nimi pójdą inni, ponieważ każdy chciałby być szczęśliwym i radosnym.
14.Nie powinniśmy zatem dopuszczać do siebie żadnych smutnych myśli i nawet wbrew temu co się dzieje wokół, bądźmy radośni nadzieją realizacji L.C. Życie jak mawiał T. Kotarbiński jest tragedią, ale miewa komediowe wstawki, które trzeba umiejętnie wyławiać.
15. Wszystkie choroby pochodzą z naszego systemu centralnego, a zatem jak już wspomniano wyżej, z mózgu, a także z serca, które ten mózg zasila i utrzymuje go przy życiu.
16.Człowiek posiadając ten wspaniały organ jakim jest mózg, powinien z niego odpowiednio korzystać i między innymi właściwie się odżywiać i odpowiednio oddychać, pamiętając o tym, że wszelkiego rodzaju nadmiar szkodzi, zarówno w jedzeniu i piciu jak i w pracy i nadmiernym mówieniu. Mówi się często i dużo rzeczy bezsensownych. Bezsensowna mowa może nie mieć końca, dali nam na to przykład twórcy poradnika dla super mówcy, który może mówić nieskończenie długo bez sensu, zachowując pozory mowy krasomówczej.
17.Wszyscy ludzie dobrej woli , którzy chcieliby realizować L.C. powinni już do dziś przyjąć jako swoje główne zadanie wyszukiwanie ludzi o ścisłych umysłach, których warto zachęcać, aby swoje ścisłe i genialne myślenie skierowali we właściwym kierunku tj. do Realizacji L.C.
18.Jedynie na drodze ścisłego myślenia, można tworzyć genialne wynalazki jak widać z dotychczasowej historii rozwoju techniki, która rozwija się nie w oparciu o różnego rodzaju ogólniki, którymi karmią nas od wieków filozofowie. Filozofowie zrobili już swoje i teraz wystarczy, że będą sterować ludźmi o ścisłych umysłach, podobnie jak robią to politycy, którzy faktycznie decydują o tym co się obecnie dzieje, chociaż nie grzeszą oni, jak wiadomo, zbytnią lotnością swoich umysłów. Filozofowie natomiast wiedzą już, no może nie wszyscy, w odróżnieniu od polityków, że opłaca się być człowiekiem dobrym i przyzwoitym, oni to bowiem umiłowali mądrość, jak sama nazwa (filozofia - miłość mądrości) na to wskazuje. Niech zatem filozofowie czynią oni swoją powinność, a Realizacja L.C. szybko niewątpliwie powinna nastąpić.

Światowy Związek Realizatorów Lepszych Czasów (ŚZRLC), który może powstać przy ONZ-cie jako 2702 Stowarzyszenie pozarządowe,
Zastanówmy się bowiem, co nam głównie mąci radość i przynosi smutek? Czego najbardziej obawiają się na ogół wszyscy ludzie, a szczególnie politycy (poza oczywiście śmiercią, której oczywiście tak naprawdę nie ma - jak dowodzimy poniżej)?
Większość ludzi jest bez poczucia humoru (zwłaszcza wszelkiego rodzaju fanatycy) i dlatego najbardziej obawiają się oni ośmieszania.
Radość wiąże się często z poczuciem humoru, dlatego jeśli będziemy radośnie podchodzić do życia mamy szanse pokonać wszelkie trudności piętrzące się przed RLC.
Czym jest w rzeczywistości śmierć? Śmierć można powiedzieć jest zmianą stanu istnienia. Po śmierci organizmy żywe istnieją w stanie rozłożonym, tak samo jak istniały przed narodzeniem. Zarówno zgodnie z różnymi religiami jak i z zasadą zachowania informacji, człowiek istnieje po śmierci z pełną świadomością swego istnienia w postaci bezcielesnej mający strukturę elektromagnetyczną, której dokładnie jeszcze nie znamy możemy jedynie się domyślać jaka ona jest. Różnego rodzaju zorganizowane systemy elektromagnetyczne są nam już powszechnie znane i możemy je tworzyć, czego wymownym dowodem jest obraz na ekranie telewizyjnym, systemy komputerowe czy też sieci internetowe. Po śmierci jak wiadomo organizmy żywe ulegają rozkładowi na prostsze elementy, ale te elementy żyją nadal, tylko życie ich jest inne, pozbawione lęku. Wiadomo, że nawet atomy żyją i również umierają czyli ulegają dalszemu rozpadowi, ale tym się nie martwią, tak jak ludzie, ponieważ mają, być może, tę boską świadomość, że są wieczne, chociaż już, jako inne cząstki, albo też istnieją w postaci energii. Można by powiedzieć, że dążą do doskonalszego stanu tzn. światła - i w tej postaci dążą do Boga. Promieniowanie wszelkiego rodzaju jest światłem, chociaż człowiek nie może zobaczyć tego światła, ponieważ jego wzrok jest ograniczony. Człowiek, jak wiadomo, widzi tylko fale w zakresie długości od 0,38 do 0,78 mikronów, albo inaczej od 7,89 10­­­14 Hz do 3,8 * 10­­­14 Hz nie widzi on zatem całego widma fal elektromagnetycznych.
Realizatorzy Lepszych Czasów nie powinni się lękać tego czego faktycznie nie ma czyli śmierci. Nie tylko politycy, ale również wszelkiego rodzaju fanatycy bardziej nawet niż śmierci boją się ośmieszania. Śmiech zatem jest najsilniejszą bronią nie tylko w walce z terroryzmem. Chociaż często nie łatwo jest śmiać się przez łzy. Dobre również
wyniki można uzyskać za pomocą radości i uśmiechu w dążeniu do pokoju i miłości między ludźmi. Dlaczegoż zatem, uśmiech radości ma tak rzadko gościć na naszych obliczach.
Śmiech jest wybuchem radości, a radość jest dojrzewającym śmiechem wynikającym z nadmiaru energii swobodnej znajdującej się w naszych organizmach.
Jeżeli tracimy swoją energię w pogoni za nikomu nie potrzebnymi błahostkami i martwimy się na zapas czy trzeba czy nie trzeba, to nie mamy nadmiaru tej energii swobodnej niezbędnej do radości. Często rzeczywiście robimy rzeczy zupełnie niepotrzebne i zaprzątamy sobie myśli błahostkami, zamiast zwrócić je w kierunku zwiększania energii swobodnej, która wybuchałaby w postaci radosnego śmiechu. Śmiech i radość przyciąga innych ludzi, bo ludziom brakuje bardzo tych elementów w życiu codziennym. Jeśli potrafimy sobie to uświadomić i na pytanie innych smutnych ludzi z czego się śmiejemy lub dlaczego tak się cieszymy damy takie proste wyjaśnienie jak wyżej, to bardzo możliwe, że grono Realizatorów Lepszych Czasów będzie się lawinowo zwiększać i osiągniemy wreszcie zamierzony cel przez uszczęśliwienie siebie będziemy uszczęśliwiać innych.
Wyświetleń: 976


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.